Child pages
 • 2015-11-12 avoin saatavuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen -työryhmä, 4. kokous

Aika: Torstai 12.11.2015, klo 14-16

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, v520 (Kaneli)

Etäyhteys (Adobe Connect): https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous

Kokoukseen kutsutut:

 • Niklas Alén, SKS
 • Marja Anttonen, Turun amk - etänä
 • Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto, siht.
 • Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto - ei paikalla
 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Johanna Lilja, TSV - ei paikalla
 • Kauko Maskulainen, Humanistinen amk - ei paikalla
 • Virve Mertanen-Halinen, Työterveyslaitos
 • Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston kirjasto, pj.
 • Jessica Parland-von Essen, Avoin tiede ja tutkimus -hanke
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto - ei paikalla
 • Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELIb
 • Kirsi Viskari, Saimia-amk - ei paikalla

Edellisen kokouksen muistio: 2015-01-16 avoin saatavuus

Asialista

 • Kokouksen avaus
  • Pekka Olsbo avasi kokouksen klo 14.04
 • Kirjojen avoimuus, alustajana Niklas Alén SKS:sta

  • SKS saanut hankerahaa Erkon säätiöltä
  • Tarkoitus ryhtyä julkaisemaan SKS:n tieteellisiä kirjoja open accessina
   • Suositellaan kirjoittajille CC-lisenssejä
  • Tarkoitus lähteä kehittämään kirjaa julkaisumuotona
   • Mm. pysyvät linkit arkistolähteisiin, rikastaminen hypermedialla
  • Kaikki kirjat saatavilla myös painettuna (tarvepainatus)
   • Haasteena rahoitusmallin löytäminen
   • Erilaisia malleja testattu eri puolilla maailmaa
   • Yliopistopainot (myös Suomessa) tallentaneet julkaisujaan verkkoon
  • Rinnakkaistallennus ja aikaperspektiivi?
   • Tarvitaanko embargoja?
  • Keskustelua: kenelle kotimaisia tieteellisiä kirjoja oikeastaan myydään?
   • Kirjastot vs. yksityishenkilöt?
   • Tällä hetkellä ei tarkkaa tietoa
   • Voidaan ostaa myös kunnankirjastoihin
  • SKS:n OA-kirjoille tarkoitettu tekninen alusta suunnitteilla
   • Tekniset vaihtoehdot kartoitettu
   • Ensimmäinen kirja ehkä helmikuussa
   • Aluksi pdf:inä; e-pubit maksullisia
  • Keskustelua: Mikä on kustannetun kirjan tarjoama lisäarvo?
   • Vrt. tekstin laittaminen esim. julkaisuarkistoon
   • Vertaisarviointi ja laatuleima?
   • Yhteydet lehtien rahoitusmallia koskevaan suunnitteluun?
 • Rinnakkaistallentamiseen liittyvien hankkeiden kuulumiset

  • Kansalliskirjaston hankkeet edenneet HY:n rekrytointikiellon takia vain joiltakin osin
   • FinELib tehnyt selvitystä kirjoittajamaksuista
    • Aluksi piti selvittää paljonko maksuja tällä hetkellä maksetaan, mutta tietoja oli vaikea saada
     • Tiedot levällään organisaatioiden sisällä
     • Lopulta päädyttiin selvittämään sitä miten tiedot voitaisiin saada
     • Auttaisi jos OA-maksut tiliöitäisiin organisaatioissa samalle tilille
     • Tietoja kysytty myös kustantajilta
    • Selvityksen deadline vuoden lopussa, tuloksena ei yhtä valmista mallia
   • Muiden KK:n hankkeiden osalta odotellaan yliopiston YT- ja rekrytointitilanteen kehittymistä
    • Julkaisuarkistojen tekniseen kehitykseen saatiin yksi ihminen kolmeksi kuukaudeksi
  • TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteishanke kotimaisten lehtien avoimuuden edistämiseksi
   • Lähtenyt TSV:n päässä liikkeelle
   • Antti-Jussi Nygård aloittanut hankkeen suunnittelijana syyskuun alussa
   • Selvittänyt TSV:n tarjoaman OJS-palvelun kehittämisvaihtoehtoja
   • Tavoitteena mm. DOI:n ja ORCID:in käyttöönotto kotimaisissa lehdissä
  • Hankenin Nopsa-hanke
   • Ollut yhteydessä tutkijoihin, muuten vielä melko varhaisessa vaiheessa
  • Jyväskylässä suunnitellaan keskiteltyä rinnakkaistallennuksen mallia (SURIMA-hanke)
   • Aamulla oli hankkeen organisoima kokous, jossa paikalla kuusi yliopistoa
    • Kaikilla selkeä panostus ja selkeät suunnitelmat
    • Ajatuksena rinnakkaistallennus kytkeä julkaisutietojen raportointiin
    • Käytiin läpi prosesseja
    • Suunnitellaan myös kansallista yhteistyötä yliopistojen kesken DSpacen kehittämiseksi
     • Tavoitteena mukana olevien yliopistojen arkistojen päivitys DSpace 5:een
   • Tutkitaan palkitsemisen keinoja
    • Tehdään muutenkin tutkimusta avoimen julkaisemisen ympärillä
    • Saatiin mukaan opinnäytetyön tekijä
   • Hankkeessa rekrytoitu suunnittelija Jyväskylään
    • Myös Itä-Suomeen rekrytoitu kehittäjä (Ilja Sidoroff) rakentamaan paikallista julkaisuarkistoa
   • Jyväskylässä tallennettu tänä vuonna jo yli 500 julkaisua
    • Yli 30 % julkaisuista tallennettu, 42% näistä avoimia
    • Jyväskylän malli:
     • Tiedot raportoidaan keskitetysti kirjaston voimin
     • Tutkijan pitää vain antaa julkaisun tiedosto
   • Kysymys: Entä opinnäytteet?
    • Opinnäytteet verkossa jo melko hyvin, mutta työtä vielä jäljellä
   • Keskustelua siitä, minne aineistot pitåisi tallentaa
    • Viitattiin OKM:n tiedonkeruun ohjeeseen ja sen tulevaan open access -määritelmään
    • Tutkimustietojärjestelmien ja julkaisuarkistojen suhde?
     • Tutkimustietojärjestelmät kaupallisia suljetun koodin ohjelmistoja
     • Onko suomalaisilla yliopistoilla edes yhteisvoimin mahdollisuuksia vaikuttaa esim. Elsevierin (Pure) ja Thomson Reutersin (Converis) ohjelmistojen kehitystyöhön?
     • Suomessa nyt Pure-yliopistoja, Converis-yliopistoja ja SoleCRIS-yliopistoja
   • Keskustelua tallennettavista versioista
    • Entä vertaisarvioimattomat pre printit?
    • Suunniteltu OKM:n ohjeistus: Myös vertaisarvioinnin jälkeisen version pitäisi olla saatavilla vapaasti
 • Kansallinen tutkimuksen tuotoksia koskeva avoimuuspolitiikka

  • Lakiin kirjoitettu OA-velvoite?
   • Voisiko Suomen laissa säätää, että suomalaiset tutkijat eivät voi luovuttaa pois oikeuttaan rinnakkaistallentamiseen?
   • Kansallinen lainsäädäntö ei sinänsä heiluta kv. kustantamista
   • Tarvitaan kuitenkin kansallisia päätöksiä, jotka tukevat OA:n edistämistä
   • Millä tasolla päätökset tehdään? OKM? Unifi?
   • Embargojen pituus? Akatemian suositus vs. kustantajien embargot jotka ovat pidempiä
  • Datapolitiikka toinen hyvä kysymys
   • Tekijänoikeuspoikkeus? Tekijänoikeusjärjestöt lobanneet myös toiseen suuntaan
 • Työryhmän jatko ja suhde Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt ja tuki -työryhmään

  • Mikael Laakson vetämä työryhmä perustettu
  • Ryhmien tehtävänannot lähes samanlaisia, kannattaako fuusioida?
  • Päätettiin, että puheenjohtaja esittää ATT:n työvaliokunnalle tämän työryhmän lakkauttamista
  • Ryhmän jäsenet voisivat halutessaan liittyä Laakson vetämään ryhmään?
 • Kokouksen päätös
  • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40
 • No labels