Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ATT-vaikuttavuusselvitysryhmän kokous

Aika: Maanantai 20.4.2015 klo 10–12

Paikka: HY Porthania, sali P672

Osallistujat:

 • Anssi Neuvonen, VTT (puheenjohtaja)
 • Jukka Englund, Helsingin yliopisto
 • Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Elise Johansson, Turun yliopisto
 • Aila Louhelainen, Oulun yliopisto
 • Anu Nuutinen, Suomen Akatemia
 • Hanna-Mari Puuska, CSC (sihteeri)
 • Antti Tuomi-Nikula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto (asiantuntijana)

Asiat

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Todettiin läsnäolijat. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 3. Selvitysraportti ja johtopäätökset

  Työryhmä keskusteli raportin sisällöstä. Esitettiin seuraavia muutoksia:

   

  • Liitteen taulukoista organisaatiokohtaiset kuviot pois, ehkä myös maat, ellei niihin liity jotain päätelmää, joka erityisesti halutaan tuoda esille. Terävöitetään liitteen roolia tekstissä. Liitteen otsikko ”Kansainvälisen vaikuttavuustutkimuksen tilannekatsaus” muotoillaan uudelleen.
  • Vaikuttavuus-termiä korvataan ”tutkimuksen arvioinnilla” jne.
  • Kuvan 6 asteikko 1-3 avattava (myös liitteessä). ”Vaikuttavuusindikaattorien arviointi” -kuvateksti muotoillaan uudelleen esim. ”altmetriikkaindikaattorien vertailu”.
  • Case-laatikot eri värillä, jotta erottuvat palvelulistoista.
  • Leiden-ranking-kuva (Kuva 5) poistetaan
  • Indikaattorikuvauksia vähennetään, esim. bibliometriikka ja tutkimusrahoitus vain mainintana. Jätetään ne osiot (esim. avoin vertaisarviointi ja altmeriikka), joista uutta sanottavaa.
  • Latausmäärät indikaattorina pitäisi kuvata paremmin, ja todeta niihin liittyviä ongelmia, esim.
   • Latausmäärät harvoin yhteismitallisia, tarvittaisiin selkeät määritelmät, mitä mitataan ja miten. Jossain määrin manipuloitavissa (kustantajat kuitenkin reagoivat, jos ladataan liikaa samasta osoitteesta).
   • Erilaisia tulkintoja, mistä lataukset kertovat ja miten ne liittyvät esim. tieteelliseen merkittävyyteen.
   • Erilaisia palveluita Scopus –latausmäärät osana scivalia. Plumin tuotteissa sisäänrakennettu lataukset.
   • Tietyt palvelut sopivat paremmin tietyille tieteenaloille.
   • Kurssimateriaalit yms.  eniten ladatuimpia


  Sovittiin, että muutoksia raporttiin voi tehdä vielä tällä viikolla 24.4. asti: https://docs.google.com/document/d/1DBOtzAoYu6JL15y8O6Acs_ibqJrrGWfKsU3xkDUKf6k/edit?pli=1

   

  Hanna-Mari tekee sovitut muutokset ja viimeistelee raportin 30.4. mennessä, minkä jälkeen sitä voi vielä kommentoida sähköpostitse 8.5. asti. Lopullinen versio raportista lähetetään ATT-hankkeen käsittelyyn 14.5. mennessä.

   

 4. ATT-kyselyn tulokset


  Työryhmä kävi läpi ATT-kyselyn tuloksia. Todettiin, kyselyn tulokset vahvistavat työryhmän suosituksia. Määritelmien ja prosessien osalta kenttä ei vielä ole vakiintunut ja tarvitaan yhteisiä määritelmiä. Sovittiin, että raportin tekstiin viedään tuloksista muutamia huomioita ja liitteeseen joitakin taulukoita.

 5. Open Access –määritelmä ja suositus


  Jyrki Ilva esitteli ehdotusta open access –määritelmästä.

   

  Työryhmä keskusteli ehdotuksesta.

  Keskusteltiin maksimiembargon rajasta.  Yleensä suositellaan 6kk:a, mutta käytännössä embargoaika voi olla 1-2vuotta, joskus viisikin vuotta. Todettiin, että on kuitenkin vaikeaa vetää tiettyä rajaa, vaikka ajat voivat huomattavan pitkiäkin.

  Keskusteltiin minimilisenssistä, ja että pitäisikö julkaisu avata aina vain yksityiseen käyttöön vai laajemmin? Lisenssiehdot tulevat yleensä kustantajalta. Pohdittiin myös ”yksityinen”-termin käyttöä, jolla tässä viitataan tutkijan tms. omaan käyttöön (vrt. ATT-käsikirjassa ”tiedeyhteisön tai suuren yleisön käyttöön”), ei esimerkiksi jakeluun tai kopiointiin.

   

  Sovittiin, että työryhmän ehdottamaan määritelmään tulevat vain ehdotuksen alkuosion kriteerit. Muut kysymykset jätetään lisäselvityksiä vaativiksi.

   

  Kommentoitiin, että määritelmä on tiukka, ja joissain yhteyksissä open access -julkaisuksi voidaan ymmärtää myös esim. tutkijan omilla verkkosivuilla oleva julkaisu, jolla ei varsinaisia tunnisteita tms. Todettiin, että määritelmän tarkoituksena on toimia open accessin kehityksen mittaamisessa käytettävien tietojen kriteerinä ja mm. tarkentaa nykyistä OKM-tiedonkeruun määritelmää. Käyttötarkoitusta tulisi tarkentaa myös raportissa.

 6. Seuraava kokous


  Sovittiin, että raporttia kommentoidaan sähköpostitse. ACP-kokous järjestetään, jos katsotaan  tarpeelliseksi.

   

 7. Kokouksen päätös

   

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

 

 

 

 • No labels