Child pages
 • 2013-05-08_Jory_Tyopaja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johtoryhmän työpaja 8.5.2013

Aika: keskiviikko 8.5.2013 klo 10-11:15

Paikka: Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa.

Työpaja järjestetään ennen johtoryhmän kokousta ja se on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille.

  File Modified
PDF File TYOPAJA_jory-08052013.pdf T1 - Työpajan sisälö ja tehtävät 30.4. 2013 by Soile Pylsy
PDF File 20130508Avoinylipisto_johtoryhma.pdf Työpajan esitysmateriaali ja kysymykset, tekijä Raija Pappila 10.5. 2013 by Soile Pylsy
PDF File 20130508työpaja_af.pdf T2 - Avoimen yliopiston Foorumin tietohallintoryhmän koostama taustamateriaali 10.5. 2013 by Soile Pylsy

Muu materiaali

ESITEHTÄVÄT

Yliopistoja pyydetään selvittämään etukäteen oman yliopistonsa kanta ja toiveet seuraaviin kysymyksiin:

Miten opetuksen halutaan näkyvän tulevaisuudessa? Mitä halutaan tehdä yksin ja mitä yhdessä?

 • Miten yliopisto haluaa palvella loppukäyttäjiä (= oppijoita) ja miten se haluaa heille näkyä?
 • Mikä on tarkoitus tulevaisuudessa: olla avoimena yliopisto-opetuksena yhdessä näkyvissä vai olla kaikki erikseen? Halutaanko yhteistyön jatkuvan?
 • Haluaako yliopisto olla avoimen opintojen kanssa kaikkien muiden opintojen (mm. tutkinto-opetus, muu aikuisopetus, vaihto-opiskelu…) kanssa samassa paikassa ja samalla näkyvyydellä? Halutaanko erillisnäkyvyyttä ja miten se halutaan toteuttaa?
 • Jos Opintopolku ei pysty tarjoamaan erillisnäkyvyyttä, onko yliopisto halukas jatkamaan yhteistyötä yhteisellä palvelulla, joka kerää Opintopolusta avoimen opinnot näkyville omaan näkymäänsä?
 • HUOMIOT
  • Erikseen ja omillaan = Opintopolku.fi
  • Avoimet yhdessä = Opintopolku.fi + Avoinyliopisto.fi
 • MATERIAALI
  • Avoimen Foorumin tietohallintoryhmän koostama materiaali. (T2)

Mikä nykyisessä järjestelmässä toimii ja mikä ei toimi?

 • Millaisia ongelmia yliopistossa on ollut nykyisen järjestelmän kanssa?
 • Pitäisikö nykyisessä järjestelmässä olevia ongelmia jotenkin korjata ja kehittää?
 • Millaisia hyviä kokemuksia yliopistolla on nykyisestä järjestelmästä? Mikä toimii, mikä palveluosa on hyvä?
 • Miten nykyinen järjestelmä palvelee yliopiston A) päivittäjää tai B) oppijaa?
 • Millaisia ominaisuuksia ja palveluita järjestelmässä pitäisi olla?
 • Millaisia ominaisuuksia ja palveluita Opintopolulta toivotaan?
 • MATERIAALI
  • Avoimen Foorumin tietohallintoryhmän koostama materiaali. (T2)
  • Avoinyliopisto.fi palvelukaavio (T3)
   • Dokumentti on muokattavissa, kirjaa mietinnät ja kommentit sarakkeeseen jossa on yliopistosi nimi.
  • Avoinyliopisto.fi ja Joopas.fi yhteinen palvelukaavio (T4)
  • Sinisen Meteorin tekemä selvitys. (T5)

TYÖPAJAN TULOKSET

Ryhmä 1: "Sadun ryhmä"

Miten avoimen yliopisto-opetuksen halutaan näkyvän Opintopolku.fi -palvelussa?

 • tajontaa esittelevä yhteinen portaali - hakukohdetasolla
 • haku ja maksaminen yliopistojen omassa ympäristössä
 • pitääkö asiakkaan pystyä vertailemaan tarjontaa? – KSHJ: yliopisto saa itse linjata, mitkä tiedot täytetään (hinta jne), kaikki yliopistot täyttävät samat kentät? Tehdäänkö linjaus itse?

Halutaanko näkyä muiden avoimien yliopistojen kanssa yhdessä vai halutaanko olla yksin?

 • yhdessä ja yksin

Halutaanko kaikki opetus vain ja ainoastaan Opintopolkuun vai käytetäänkö myös erillistä 
markkinointiverkkopalvelua?

 • säilytetään avoinyliopisto.fi, erillistä markkinoitipalvelua ei tarvita ei tarvita (jokainen hoitaa itse)

 1. sisältääkö vekkopalvelu jatkossa opetustarjonnan vaiko myös hakemiseen ja opintomaksujen maksamiseen liittyviä palveluita?
 2. Onko julkisia lukuvuoden koko tarjonta vai vain hakukelpoiset opintojaksot / kokonaisuudet
  • Nykyinen Virta ei sisällä opintojaksotasoa, se pitää saada, hakuaika pitää näkyä
 3. Millä tarkkuudella opinto-ohjelmat siirretään opintotarjonnan tietovarastoon?
  • Opintojaksoina: löytyykö opetustapahtumatasoinen tieto yliopiston omista järjestelmistä ja hakijat käyttävät niitä
  • Opetustapahtumatasoisena tietona: opintojakso kertautuu useamman toteutuksen myötä.
  • Tiedot sisältävät myös opetuksen ajat ja paikat.
  • Kenelle päivitysoikeudet tulevat – jos yliopistot pystyvät päivittämään
  • On oltava oikeudet päivittää (kesäyliopistot, kansalaisopistot, vapaa sivistyön oppilaitokset)
 4. hakujen modernisointi: koulutusalaan, oppiaineeseen, lukukausiin, opetusmuotoihin perustuvat (hierarkkiset) haut korvataan joustavimmilla
  • tarvitaan mahdollisimman monipuoliset haut
 5. opetusmuoto-koodiston uudistaminen
  • mikä on oleellinen tieto opiskelijalla: itsenäinen etäopetus, lähiopetus, monimuoto-opetus, tv-kurssi, verkko-opetus
  • odotetaan synergiaryhmän työstämää koodistoa – määritellään 14.-15.5.2013 työpajassa.
  • Avoimella samat koodit kuin tutkinto-opetuksella
 6. Opintomaksujen esitystavan yksinkertaistaminen:
  • Maksu yhteensä
  • Maksun kuvaus – täsmentämisen mahdollisuus oltava

Ryhmä 2: "Raijan ryhmä"

Yhteinen tarjontojen esittämismalli tarvitaan.

On voitava esiintyä yksin ja yhdessä

Käyttöoikeudet voitava jakaa yt-oppilaitokselle

 1. Sisältääkö verkkopalvelu jatkossa opetustarjonnan vai myös hakemiseen ja opintomaksujen maksamiseen liittyviä palveluita?
  Hakemiseen ja opintomaksujen maksamiseen liittyviä palveluita: kovin kompleksinen malli, epärealistinen.  ÅA: lukukausimaksu?
  Yhteinen tarjontojen esittämismalli tarvitaan.
  Kevyt malli: VAIN tarjonta.
 2. Onko julkisia lukuvuoden koko tarjonta vai vain hakukelpoiset opintojaksot/kokonaisuudet
  koko tarjonta verkkopalvelussa: hakijan opintopolku näkyviin.
  1. Millä tarkkuudella opinto-ohjelmat siirrettään opintotarjonnan tietovarantoon?
   Jotakin a. ja b vaihtoehdon väliltä: paikka, toteuttaja, ajankohta lukukausitasoisesti, jotta hakija saa riittävät tiedot ilmoittautumista varten. Tarkat aikataulu- ja opetuspaikkatiedot omassa järjestelmässä. Yt-oppilaitosten opetusohjelmat: neuvotteluja aloitettava toisaalta yt-oppilaitosten ja toisaalta avoimen amk:n kanssa?
  2. Opintojaksoina: löytyykö opetustapahtumatasoinen tieto yliopiston omista järjestelmistä ja hakijat/opiskelijat käyttää niitä.
  3. Opetustapahtumatasoisena tietona: opintojaksot kertautuu useamman toteutuksen myötä. Tiedot sisältävät myös opetuksen ajat ja paikat
 3. Hakujen modernisointi: koulutusalaan, oppiaineeseen, lukukausiin, opetusmuotoihin perustuvat (hierarkiset) haut korvastaan joustavimmilla sanahakutyyppisillä toiminnoilla?
  Asiakasystävällisyys, käyttettävyys paranee. Miten käyttäjä löytyy isosta tarjontamassasta? Opetuksen paikka ja toteuttaja tärkeä löytyä taustatiedoista.
 4. Opetusmuoto-koodiston uudistaminen
  Vain yksi luokitus tarvitaan, us. vaihtoehtoja voitava valita, a- ja b-tärkeimmät
  1. paikkakuntasidonnisuus / paikkariippumattomuus
  2. etäopinnot ja lähiopetus
  3. monimuotoinen toteutusmalli
  4. itsenäiset, ajasta ja paikasta riippumattomat etäopinnot
  5. paikasta riippumattomat ohjatut etäopinnot
 5. Opintomaksujen esitystavan yksinkertaistaminen:
  Kaksi kenttää riittää. Maksu tarvitaan: asiakasystävällisyys. Tarvitaanko €-kenttää lainkaan? yt-oppilaitosten perimä maksu, tiedetäänkö hinta tarjontaa perustettaessa?
  1. Maksu yhteensä
  2. Maksun kuvaus

Ryhmä 3: "Sinin ryhmä"

 • opetustarjonta ja maksut yliopiston omissa järjestelmissä
 • haussa olevat ja tulevat, ei mennyttä aikaa näkyvissä
  • /sisältökuvaukset pitäisi olla näkyvillä, aikataulut
  • ja paikkatiedot voisi katsoa toisaalta
 • tarkkuutaso: nyt on liian vaihtelevaa, jaksokuvaus
 • hakusanat: koulutusala tarpeellinen, myös
 • oppialatieto. lisäksi sanahaku ja joustavat haut, aikaan liittyvät haut
 • koodiston uudistaminen, joustavat raksit eli voi valita useita, joopaksen listassa sellaisia joista voisi ottaa vinkkiä
 • maksut yksinkertaisesti mutta ei tiedetä yhteistyöoppilaitokset perimää hintaa, he voivat viedä ne itse
 • 17.5 palaveri Merikon kanssa miten OPH-työpajoja aletaan valmistella

 

 • No labels