Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Järjestelmäprojektien tuki

Järjestelmäprojektien tuki koostuu kehitysprojektien tekemistä helpottavien työkalujen ja palveluiden tarjoamisesta:

 • Jira-palvelin, projektien tiketöintiin. Jirasta löytyy myös GreenHopper-plugin ketterää kehitystä varten.
 • Confluence-palvelin, projektisivustoille, tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.
 • Versionhallintaan tarjoamme käytettäväksi seuraavat vaihtoehdot: git, mercurial tai svn.
 • Continuous Integration (jatkuvgan integraation) -palvelin, jonne voidaan perustaa projekteja kehittäjille.
 • Maven-repository, valmiiden tuotteiden jakeluun.
 • Plugineita ja palveluja sovelluskehitykseen.
 • Tuki sovellusten väliseen siirtymiseen kertakirjautumisella (Haka-käyttäjäntunnistus).

EDEN-kehitysympäristön päivitys

Päivitämme EDEN-ympäristön palveluja vähintään kaksi kertaa vuodessa, jotta saamme pidettyä tarjoamamme tukipalvelut ajantasalla toiminnallisuuksien ja tietoturvan osalta.

 


Uuden kehitysympäristön pystytys asiakkaalle

Kehitysympäristöön voi kuulua yksi tai useampi palvelin. Asennus alkaa siten, että CSC:n yhteyshenkilö laatii vaadittavat dokumentit ja selvittää vastaukset mahdollisiin lisäkysymyksiin tai pyyntöihin. Jokaisesta kehitysympäristössä olevasta palvelimesta on olemassa kuvaus, eli projektikortti. Se sisältää tärkeimmät tiedot koskien palvelinta sekä itse kehitysympäristöä. Lisäksi projektikortista käy myös ilmi mm. asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot.

Tämän lisäksi on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti ohjelmat, jotka tullaan asentamaan palvelimelle (esim. Tomcat 7.0.22, Fuse ESB 4.1.1, Postgresql 9.2). CSC:n toimittamassa perusvirtuaaliympäristössä käyttöjärjestelmänä on Red Hat Enterprise Linux (jäljempänä "RHEL"). Mikäli asennettavat ohjelmat eivät löydy RHEL:n pakettirepository:stä, on näiden ohjelmien kohdalla erikseen kerrottava miten tietoturvapäivityksien ajantasaisuus tullaan varmistamaan.

 


Asiakkaan kehitysympäristön muutos

Mikäli kehitysprojektin aikana ilmenee tarvetta asiakkaan oman kehitysympäristön päivitykseen tai muutokseen, muutospyynnöt voi tehdä sähköpostitse. Tyypillisiä esimerkkejä on:

 • Uusia kehittäjiä tulee projektiin - tarvitaan tunnuksia
 • Kehitettävä palvelu tarvitsee uusia portinavauksia
 • Levytilaa loppuu - tarvitaan lisää

 


Tietoturva

CSC pitää itsellään oikeuden sulkea palvelimen tietoturvaongelmatapauksissa.

Palveluntarjoajana CSC voi tehdä kehitysympäristöpalvelimille säännöllisiä tietoturva-auditointeja, -tarkistuksia tai -skannauksia sekä ottaa palvelun pois käytöstä milloin tahansa mikäli se on havainnut tietoturvaongelman. CSC voi myös halutessaan kieltää tiettyjen sovellusten asentamisen ylläpitämilleen virtuaalipalvelimilleen. Palveluntarjoajana se tarvitsee edellä mainitut oikeudet, koska asiakkaat joutuvat asentamaan tarjottaviin RHEL-pohjaisiin virtuaalipalvelimiin käytännössä kaikki haluamansa sovellukset omatoimisesti. Tästä esimerkkeinä voimme mainita sovelluspalvelimet esim. Tomcat, tai tietokannat esim. MySQL. Asennuksia varten tarvitaan pääkäyttäjäoikeudet, eli ns. sudo-oikeudet.

 


Nimeämiskäytännöt

Tukipalveluiden nimet ovat seuraavat:

 • jira.csc.fi (projektien tiketöintiin).
 • confluence.csc.fi (projektisivustoille).
 • source.csc.fi (versionhallinta).
 • ci.csc.fi (jatkuvan integrroinnin palvelin).
 • maven.csc.fi (Maven-repository).

Kehitysympäristön luotavat uudet virtuaalipalvelimet nimetään projektin mukaan sekä järjestysnumerolla:

<projekti><kaksinumeroinen järjestysnumero>.csc.fi
Esimerkiksi: tiptop01.csc.fi, tiptop02.csc.fi.

 • No labels