Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perusylläpito

Perusylläpito koostuu CSC:n tarjoamista standardisoiduista virtuaalipalvelimista, verkkoyhteyksistä, tietoturvasta sekä palvelinten shell-tunnuksista (sudo-oikeuksin). Palvelimien varusohjelmistot ja kernel ovat automaattisten tietoturvapäivitysten piirissä. Kernel-päivitysten yhteydessä palvelimet käynnistetään uudestaan.

Asiakas asentaa ja vastaa itse kaikista sovelluksista, jotka jäävät CSC:n toimittaman standardikokoonpanon ulkopuolelle.

CSC pitää itsellään oikeuden sulkea palvelimen kaikissa tietoturvaan liittyvissä ongelmatapauksissa.

  • No labels