Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

Sonar.csc.fi -palvelimelle on asennettu Sonar-järjestelmä. Lisätiedot: http://www.sonarsource.org/

Sonar on laadunvarmistuksen työkalu, joka on integroitu CSC:n EDEN-ympäristössä olevaan Bamboo -järjestelmään.
Sonarin ominaisuudet ja käyttö lyhyesti:

 • Yhteenveto projektien tilasta
 • Koodauskäytäntöjen noudattaminen (ja seuranta)
 • Metriikat, kuten koodirivien määrä, koodin kompleksisuus, koodin kommentointi jne.
 • Lähdekoodiin porautuminen
 • Yksikkötestien kattavuus
 • Historiatiedot koodista, metriikoista yms. 
 • Sonar on integroitavissa suoraan mm. Eclipseen

Sonarin peruskäyttö kehitysprojekteissa

Kehitysprojektissa käytetään Sonar-tuotetta laadunvarmistuksen apuna.

Sonarista seurattavat mittarit projektin aikana:

 • Unit test success: arvon täytyy olla aina 100%
 • Code coverage: arvon oltava yli 95%
 • Rules compliance: arvon oltava 100%
 • Violations (poikkeamat säännöistä)
  • Blocker: 0 kpl sallittu
  • Critical: 0 kpl sallittu

Mittareita seurataan projektin tasolla sprinteittäin, ja muutokset/korjaukset käsitellään sprintin päättyessä. Tämän jälkeen tehdään päätökset, otetaanko korjaukset seuraavaan sprinttiin mukaan. Kehittäjät kuitenkin seuraavat mittareita joka kerta, kun commitoivat koodia versionhallintaan, jolloin virheet voidaan korjata heti.

 • No labels