Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköisen tenttimisen uutisia elokuussa 2013

 

Tenttis-sovellukseen on nyt tehty pääosin se perustyö mitä RAKETTI-OPIn puitteissa on sovittu tehtäväksi. Sovellus on tietoturvaskannattu ja puutteet on korjattu. Vanhaa php-versiota on päivitetty uudempaan versioon ja sovellukseen on nyt integroitu ne tehdyt muutokset ja uudistukset jotka korkeakouluilta on saatu. Ulkoasumuutoksia ei ole integroitu mukaan. Myöskään sovelluksen Moodle-ydintä ei ole tässä kohtaa päivitetty. Sen tarpeellisuus on hyvä arvioida yhdessä, kun kehitysryhmä kutsutaan ensimmäistä kertaa koolle.

Päivitetty Tenttis-versio on saatavissa EDENin versionhallinnasta: https://source.csc.fi/scm/git/Tenttis/Tenttis.

Toivomme että ainakin muutama korkeakoulu ehtisi testata sovelluksen asentumista ja toimivuutta ennen kuin tehdään tuotantoasennuksia. Mikäli teillä on vielä itse tekemiänne muutoksia Tenttis-koodiin, otamme ne vielä mieluusti vastaan, jotta ne tulevat kaikkien saataville. Jatkossa muutoksista olisi hyvä tiedottaa meillekin, jotta pystymme tarjoamaan ne yhteisessä versiossa. Muutokset pitäisi tehdä aina versionhallinnasta löytyvään uusimpaan versioon.

 

KESKUSTELUPALAVERI PEDA-FORUM –PÄIVIEN OSALLISTUJILLE

Peda-Forum 2013 –päivien yhteydessä pidetään korkeakoulujen pyynnöstä sähköisen tenttimisen keskustelutilaisuus. Tilaisuus pidetään tiistaina 20.8. klo 9-12 verkostotapaamisten yhteydessä. Palaveriin voivat osallistua Peda-Forum –päivän kävijät ja tarkoituksena on tiedottaa nykyisestä Tenttis-sovelluksesta sekä käydä keskustelua yliopistojen tulevista tarpeista sähköisen tenttimisen suhteen. Tästä tapaamisesta saadaan työskentelypohjaa ELEX-verkoston omaan kehittäjätapaamiseen, joka järjestetään myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/20130820_palaveri_Tampere.

 

Terveisin Soile Pylsy, soile.pylsy (at) csc,fi

  • No labels