Child pages
  • Prosessikaaviot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköisen tenttimisen prosessikaaviot

Tähän osioon kerätään sähköiseen tenttimiseen liittyviä prosessikaavioita.

Yleiskaaviot ovat CSC:n muokkaamia ja niitä voi vapaasti käyttää korkeakoulun oman prosessikaavion pohjana.

Korkeakoulujen omat prosessikaaviot ovat niiden omissa kansioissa, joiden käyttäjäoikeudet rajataan korkeakoulun toimesta/pyynnöstä. Kansioita luodaan tarpeen mukaan.

Ohje!

Luo tälle sivulle alisivu (= kansio) valitsemalla oikealla reunassa olevan Add -napin alta kohta Page. Anna sivulle nimi (älä käytä ääkkösiä, jos mahdollista), lisää teksti ja paina alhaalla oikealla Save.

 

Kansiot

  • No labels