Child pages
  • Sitnet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sitnet - uuden sähköisen tenttimisen järjestelmän kehitys

Korkeakoulujen pyynnöstä CSC on organisoimassa projektia uuden tenttityökalun suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Organisointi ja suunnittelu on aloitettu loppukesästä 2013.

Mukana projektin suunnittelussa ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Haaga-Helia AMK, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoa projektista Sitnetin omalla wiki-alueella.

  • No labels