Child pages
  • Toimintamallit ja prosessit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suunnittelutyön tueksi laadittiin prosessikaaviot, joilla kuvattiin tenttien valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä työvaiheita, videovalvonnan toteuttamiseen liittyvä toiminta ja tentin keskeytymiseen liittyvä toiminta. Ohessa nämä suunnitteluvaiheessa tuotetut dokumentit, joiden pohjalta käytännöt laadittiin. Toimintamalli on tämän jälkeen kuvattu yliopiston arviointisäännössä sekä opettajan ja opiskelijan ohjeissa. Parasta aikaa ollaan käsittelemässä arviointisääntöä tarkentavaa ohjetta, jossa kuvataan tarkemmin eri toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia.

Käytännön perustyönjako:

  • opintopalvelut vastaavat sähköisestä tenttipalvelusta hallinnollisesti ja huolehtivat myös videovalvonnan toteuttamisesta sekä opiskelijoiden neuvonnasta
  • tietohallinto vastaa sekä tenttijärjestelmän että videovalvonnan teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä sekä työasemista ja kameravarustuksen kytkemisestä videovalvontaan
  • opetusteknologiakeskus vastaa opettajien tuesta ja koulutuksesta
  • Nämä toimijat vastaanottavat käyttöön liittyvät sähköpostit tenttis-sähköpostilistalla
  • tilahallinto on vastannut tilojen remontoinnista ja kalustamisesta sekä kulunvalvonnasta.
  • Tay-palveluiden vahtimestarit vastaavat rakennusten yleisestä tilojen valvonnasta ja toimivat varalla päästäen henkilöllisyyden tarkastettuaan opiskelijan tenttitilaan, mikäli opiskelijalla on ogelmia korttinsa kanssa.
  • No labels