Skip to end of metadata
Go to start of metadata

    

 

 

 

 

 

Exam on moderni ja helposti laajennettava ratkaisu korvaamaan perinteiset paperitentit ja nykyiset akvaariotenttijärjestelmät. Se tukee entistä vuorovaikutteisempaa opiskelua ja samalla vähentää opettajien ja opintohallinnon valmistelutyön määrää. Järjestelmä tukee koko tenttiprosessia ja tiedottaa käyttäjiä prosessin vaiheista.

 

 

 

 

 

Nykyisin käytössä olevat akvaariotenttijärjestelmät ovat monin tavoin parantaneet opintojen joustavuutta ja suoritusedellytyksiä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tenttijärjestelmät ovat kuitenkin  tekniseltä toteutukseltaan vanhentuneita. Siksi kymmenen suomalaista korkeakoulua päätti yhdessä määritellä ja tuottaa vuoden 2014 aikana CSC:n ja Arcusys Oy:n tuella kokonaan uuden, digitalisoituvan opiskeluympäristön vaatimusten mukaisen ja sen mahdollisuuksia hyödyntävän EXAM-tenttijärjestelmän. Laajalla kehittämisyhteistyöllä tavoiteltiin yleisempiä hyötyjä, kuten tutkimuspohjaista hyvien käytäntöjen tunnistamista ja tukemista, toimintaprosessien harmonisointia, vakioituja tiedonsiirtomenettelyjä sekä yhteentoimivuutta opintohallinnon perusjärjestelmien kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenttijärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluvat HAAGA-HELIA Oy, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Savonia AMK, Svenska handelshögskolan, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Konsortioon otetaan mielellään uusia jäseniä. Konsortioon liittyminen tapahtuu hyväksymällä konsortiosopimuksen ehdot ja maksamalla liittymismaksu. Konsortion vuosimaksu muodostuu kiinteästä perusosasta ja vuosittain päätettävästä täydennysosasta. Liittymis- ja vuosimaksut käytetään tenttijärjestelmän edelleen kehittämisen resursointiin.

Linkkejä:

  Get Adobe Flash player


 


 

  • No labels