Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika ja paikka: AC-huone http://connect.funet.fi/joopas klo 12:00-14:00

 

Osallistujat:

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto, pj

Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Mari Knuuttila, Aalto yliopisto (paikalla asialistan kohdat 1-4, 6)

Hanna-Leena Lyhdeniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Aila Markus, Vaasan yliopisto

Mervi Varja, Turun yliopisto

Mats Lindfelt, Åbo Akademi

Jukka Kohtanen, CSC, sihteeri

Asiantuntijana: Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

Agenda

 1. Kokouksen avaaminen
  • Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:05
 2. Läsnäolijat ja asialistan hyväksyminen
  • Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista sellaisenaan
 3. Talousseuranta 2018 (Liite1)
  • Kuluseurannan osalta todettiin, että pysytään budjetissa ja todennäköisesti tulee olemaan ylijäämää. Tietosuojatyön kulut olleet odotettua pienemmät.
   PÄÄTÖS: Merkittiin kuluseuranta käsitellyksi.
 4. Budjetti ja toimintasuunnitelma 2019 (Liite1 ja Liite2)
  • Käsiteltiin sekä asialistan kohta 4 että kohta 6 ennen keskustelun avaamista
  • Budjetin esitettiin olevan samansuuruinen kuin edellisinä vuosina eli 20% alennettu sopimuksessa määritellystä.
  • Budjetissa allokoidaan jonkin verran enemmän rahaa henkilötyökuluihin ja huomioidaan erityisesti saavutettavuusdirektiivin vaatima työ
  • Budjetissa ei vielä huomioitu TaY:n ja TTY:n yhdistymistä
  • Toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019 saattaa tulla vielä muutoksia (ks. asialistan kohta 6)
   PÄÄTÖS: Hyväksytään budjetti tässä vaiheessa esitetyn mukaisena ja tarkennetaan seuraavassa kokouksessa uuden Tampereen yliopiston osalta. Varaudutaan saavutettavuusdirektiivin vaatimiin töihin, mutta poistuvaan järjestelmään ei kannata tehdä mittavia muutoksia.
 5. Tietosuoja-asetus (käsiteltiin kohdan 6 jälkeen):
  1. tietosuojasopimukset (Liite 3a ja Liite 3b)
  2. henkilötietojen käsittelemisestä ohjeistaminen (Liite 4)
  3. tietosuojaseloste (Liite 5)
   PÄÄTÖS: CSC valmistelee dokumenteista seuraavat versiot ja toimittaa ne yliopistoille. Lähtökohtana on, että tehdään yhteinen sopimus koko konsortiolle ja HY voi olla konsortiota edustava oikeushenkilö.
 6. Joopas- ja Puro-palveluiden pitkän aikavälin suunnitelmat (Liite 6)
  • RiKe tulee korvaamaan Joopas-palvelun
  • Puro-palvelun osalta tarve tulee vielä olemaan niiden opintojen siirtämisen osalta, joita ei ole tehty opetusyhteistyön puitteissa
  • Emrex-palvelu on päällekkäinen Puro-palvelun kanssa ja on syytä keskustella palveluiden yhdistämisestä. Tätä silmälläpitäen CSC on tilannut selvityksen
  • Joopas-palvelusta luopuminen voisi tulla ajankohtaiseksi aikaisintaa vuonna 2021
  • Asiasta on hyvä keskustella, mutta tarkemmat aikataulut määrittyvät yliopistojen tilanteiden perusteella
   PÄÄTÖS: Seurataan tilannetta ja samalla valmistaudutaan yliopistojen tilanteiden mukaan tekemään muutoksia. Keskustelua jatketaan kevään aikana.
 7. Muut asiat
  • Yliopistojen kuulumiset
   • VY: Valmistellaan Peppiin siirtymistä, tähdätään vuoteen 2020
   • TTY: valmistellaan siirtymistä uuteen yliopistoon 1.1.2019 alkaen
   • ÅA: Peppi otettu tuotantokäyttöön ja se työllistää
   • TY: Peppi-työtä, suunnitellaan myös maksullisen koulutuksen palvelun käyttöönottoa. Uuden rehtorin valinta kesken. ÅA:n Peppi-käyttöönotto on muuttanut prosesseja yhteistyöopintojen osalta myös TY:llä. TY:n koordinoima FiTECH ottanut Joopas-järjestelmän käyttöön.
   • TaY: etenee iloisin mielin kohti uutta yliopistoa
   • Säästötavoitteista johtuen myös Joopas-työhön on vähemmän resursseja, joten toivotaan laskutuksen tapahtuvan sovitussa aikataulussa. Pääkäyttäjätapaamisen toivotaan olevan mahdollisimman aikaisin vuoden 2019 alussa. Olisi hyvä pitää yhteiskokous Koutaniemen, Lahtisen ja Kohtasen välillä alkuvuodesta.
 8. Seuraava kokous
  • Päätetään kun asialista on selvillä.

 

 

 

 • No labels