Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Aika: 10-11.30

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas/

Osallistujat:

Sari Zitting HY

Jukka Kohtanen VY

Ava Engström, Hanken

Kirsi Aalto, Sini Ullgren TTY

Mats Lindfelt ÅA

Mikko Markkola TAY

Pilvi Järvinen Taideyliopisto

Petri Sjöblom TY

Mari Knuuttila, Aalto

Hely Lahtinen  ja Kristiina Uolia

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2. Ajankohtaista yliopistoista

Käytiin läpi kuulumiset. Puheenjohtaja kertoi, että Helsingin yliopistossa JOO-liikkuvuuteen liittyvien asioiden koordinointi on siirtynyt organisaatiomuutoksessa uuteen yksikköön ja eri henkilölle kuin aiemmin (liikkuvuuspalvelut, jossa JOOPAS asioista vastaa nyt Anne Rönkä). Myös HY:n edustaja JOOPAS-johtoryhmässä voi vaihtua jatkossa, mutta tästä ei ole päätetty ainakaan vielä.

Keskusteltiin liikkuvuuteen vaikuttavista toimista: erilaisia hankkeita on työn alla ja käynnistymässä. Mikko totesi, että transaktiomaksut pitäisi selvittää perusteellisesti. Tampereen yliopiston ja Metropolian koordinoima ristiinopiskeluhanke on hakenut kärkihankerahaa ja se tarjoaa yhden välineen näiden asioiden edistämiseen. Hankkeessa on mukana lähes koko korkeakoulukenttä.

3.Tilannekatsaus

Käytiin läpi taloustilanne ja todettiin se budjetoidun mukaiseksi. Kehitystyön osalta on tehty Puroon pieniä lisäominaisuuksia pääkäyttäjien pyynnöstä. Laskutuksen tukiraportti on parhaillaan työn alla ja saataneen pääkäyttäjien testattavaksi vuoden viimeisessä pääkäyttäjätyöpajassa. Kaikki Joopas-palveluun liittyvät pääkäyttäjien pienpyynnöt on toteutettu. Uusi lista kerätään joulukuun aikana.

4. Ennakkokeskustelu vuoden 2017 toiminnasta ja budjetista

Käytiin keskustelua tulevan vuoden toimintaan liittyen. Todettiin, että monenlaisia hankkeita on käynnissä ja niistä osa vaikuttaa myös Joopas-konsortion toiminta-alueeseen.

Päätettiin jatkaa toimintaa samalla mallilla kuin nyt on tehtykin: tehdään ylläpitoa ja pienkehitystä tarpeen mukaan. Seurataan ristiinopiskeluprojektia, joka on osa isompaa kokonaisuutta ja jossa kaikki järjestelmät ja hallinnolliset prosessit ovat tarkastelussa. Joo-opintojen hallinnointia pitää katsoa kriittisesti: ensin iso kuva selville ja sitten järjestelmät kuntoon. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan tehdä kun kokonaisuus alkaa hahmottua.

5. Muut asiat

Sovittiin, että seuraava johtoryhmän kokous pidetään vielä tänä vuonna, acp-yhteydellä. Pääkäyttäjät kokoontuvat omaan työpajaansa 14.12.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10

 

  • No labels