Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika ja paikka:

Klo 13-14.30

https://connect.funet.fi/joopas

Osallistujat:

Ava Engström Hanken

Mari Knuuttila Aalto-yliopisto

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto pj

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Mats Lindfelt, Åbo Akademi

Hanna-Leena Lyhdeniemi Tampereen teknillinen yliopisto

Mikko Markkola Tampereen yliopisto

Petri Sjöblom Turun yliopisto

 

Hely Lahtinen, asiantuntija

Kristiina Uolia, sihteeri

 

Agenda:

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03

Ajankohtaiset kuulumiset

Vaasan yliopiston johtoryhmäedustaja vaihtumassa.

Helsingin yliopistolla käyty läpi tietosuoja-asetuksen vaikutuksia. Haut ja valinnat ovat parhaillaan käynnissä.

OHA-foorumi on asettanut työryhmän pohtimaan ristiinopiskelun sopimuksellista taustaa.

Tilannekatsaus:

  1. Laskutusraportin esittely (Sini Ullgren, Tampereen teknillinen yliopisto)

Käytiin läpi laskutuksen tukitoiminnallisuus ja todettiin se hyödylliseksi: opiskelijan saaman puollon voi nyt suoraan liittää laskutettavaan suoritukseen, eikä tietoja tarvitse etsiä useista järjestelmistä

2. Verkostopalvelun uudet käyttäjät

Novia on liittymässä Turun seudun verkostoon ja on kiinnostunut luomaan vastaavan Vaasan seudulle. Teknisen alan yhteistyöopintojen verkosto myös käynnistymässä. Siinä konsortion ulkopuolelta mukana Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

3. Tietosuoja-asetus ja Joopas (Puro_ Tietosuojaseloste_02.docx ja JoopasHaku_ Tietosuojaseloste.docx)

Käytiin läpi tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset Joopaksen järjestelmien suhteen (liite). Todettiin, että selvitettävä vielä seuraavat asiat:

  • työmääräarvio hakupalvelun lokitukselle
  • työmääräarvio hakupalvelun yli 3v vanhojen tietojen anonymisoinnille
  • roolitukset: yliopistot rekisterinpitäjinä, CSC käsittelijänä
  • yliopistojen valtuutettava CSC käsittelijäksi ja kuvattava käsittelytoimet
  • CSC sopii omien alihankkijoidensa kanssa henkilötietojen käsittelystä ja ehdoista

Joopaksen tietosuojaselosteen luonnos ja Puron tietosuojaselosteen luonnos.

4. Taloustilanne (liite)

Annettiin tiedoksi budjettitilanne. Pääosa kehitystyöstä tehty alkuvuonna, koska laskutuksen tukitoiminnot haluttiin valmiiksi maaliskuussa. Loppuvuonna toteutetaan välttämättömät tietosuojatoimet ja arvioidaan muu kehitys budjetin mukaan.

Muut asiat

-

Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.03.

 

  • No labels