Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas

Aika: klo 14-15.30

Johtoryhmän kokoonpano

Mari Knuuttila, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Sini Ullgren, Tampereen teknillinen yliopisto

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

 

Agenda:

 1. Ajankohtaiset kuulumiset yliopistoista
  Taideyliopiston pääkäyttäjä Pilvi Järvinen jää äityslomalle. Sijaista ei ole vielä sovittu. Sannan voi lisätä pääkäyttäjien postilistalle siihen asti. Taideyliopisto on testannut Puroa ja aikoo ottaa sen käyttöön alkukeväällä. Vaasan yliopisto on myön testannut ja siirtymässä vähitellen tuotantoon.
 2. Puroon / Joopakseen 2016 toteutetut muutokset – esittely
  Hely esitteli Puron toiminnallisuuden ja syksyn aikana läpiviedyt muutokset: opiskelijan viestikenttä ja opintokokonaisuuksien siirtämisen (hierarkia mukana). Lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovat palauttaneet tiedonluovutusluvan ja usea on jo testannut Puroa. Keskusteltiin tarkemman organsiaatiotiedon tarpeesta liittyen opiskelijaan: todettiin että laitostieto on ensisijaisesti sisäistä organisaatiotieto ja altis muutoksille. Voi olla kustannustehokkaampi ratkaisu, jos opiskelija itse antaa tiedon. Virrasta voisi ehkä olla mahdollista saada joku muu tieto, jota voisi hyödyntää (koulutuskoodi/tavoitetutkinto/ohjausalakoodi). Laskutusraportin osalta on suunniteltu alustava toimintatapa, mutta itse poimintaa ei ole vielä Virrasta saatu.

 3. Terveiset Joopas pääkäyttäjien tapaamisesta 14.12.2016
  Joopas-pääkäyttäjät kokoontuivat joulukuussa Helsingissä. Muutamia uusia pääkäyttäjiä oli mukana. Käytiin läpi koko Puron toiminnallisuus, vaihdettiin hyviä käytäntöjä ja löydettiin muutamia parannettavia toiminnallisuuksia, jotka kirjattiin ylös muistioon: Pääkäyttäjäkokous 14.12.2016.

 4. Johtoryhmäläisten palaute Joopas-konsortion toiminnasta 2016
  Oltiin tyytyväisiä toimintatapaan: viedään eteenpäin pienkehitystä sovituissa raameissa ja nykyisenkaltaisella volyymilla.

 5. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017 (esitetään hyväksyttäväksi)
  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja budjetti esitetyn kaltaisina.

Liitteet:

Esitys ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi Liite 1

Esitys ensi vuoden budjetiksi, mukana myös taloustilanne 11/2016 Liite 2

Sovittiin seuraava kokous maaliskuulle. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

 • No labels