Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

26.1. 2018 Aika: klo 09.00-10.00

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas

Johtoryhmän kokoonpano:

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto, pj

Mari Knuuttila Aalto-yliopisto

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Hanna-Leena Lyhdeniemi, Tampereen teknillinen yliopisto

Mari Knuuttila, Aalto-yliopisto

Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Asiantuntijana: Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

Agenda:

Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9 ja todettiin osallistujat


Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen:

Edellisen kokouksen muistio löytyy linkistä:

ACP-kokous 21.11.2017 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=71952170

Hyväksyttiin pöytäkirja


Budjetti ja toimintasuunnitelman 2018 tilanne

Käytiin läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja laadittiin siihen priorisoitu lista vuoden aikana tehtävistä toimista.

Käytiin läpi esitys vuoden 2018 taloussuunnitelmaksi.

Dokumentit löytyvät osoitteesta: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=73820950

Keskusteltiin vuoden 2018 jäsenmaksusta. Suunnitelma on laadittu alennetulle vuosimaksulle ja se perustuu oletukseen, että tietosuoja-asetuksen vaatima työ ei Joopaksen ja Puron osalta ole merkittävä, koska jo nyt tallennetut tiedot ovat opiskelijan saatavilla. Mikäli työmäärä nousee, priorisoidaan kehitettävä työ toimintasuunnitelman taulukon mukaisesti siten, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja laskutustiedon käsittely ovat ensisijaisia työkohteita.

Nostettiin myös esille, että on tärkeä linkittäytyä ristiinopiskeluhankkeen kanssa, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta uusissa palveluissa.

Vuoden 2018 jäsenmaksun osalta päätetiin jatkaa alennetulla vuosimaksulla ja sopeuttaa kehityskohteet sen mukaisesti.

Muut kuulumiset

-

Päätettiin kokous klo 9.30

  • No labels