Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Klo 13-14.30

https://connect.funet.fi/joopas

Johtoryhmän kokoonpano

Ava Engren, Hanken

Mari Knuuttila, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto

Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

Sanna Kotajärvi-Söderholm, Taideyliopisto

Kirsi Aalto ja Sini Ullgren, Tampereen teknillinen yliopisto

Mats Lindfelt, Åbo Akademi

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Agenda:

 1. Ajankohtaiset kuulumiset yliopistoista

  Tampereen teknillinen korkeakoulu on siirtynyt ympärivuotiseen hakuun. Tampereella panostetaan erityisesti Tampereen alueen ristiinopiskeluun.

  Anna Heikkilä on Taideyliopiston uusi Joopas-pääkäyttäjä. Taideyliopisto odottaa Purosta vielä kieliversioita ennen kuin ottaa sen käyttöön. Puron ruotsinkielinen käännös onkin jo tehty ja on tuotannossa. Englanninkielinen on työn alla ja tarve on tiedostettu.

  Vaasassa keskustellaan Joo-opinnoista ja Joopas-järjestelmästä. Suurin osa sopimusopinnoista tapahtuu Vaasan korkeakoulukonsortion sisällä, eivätkä mene virallisen Joon kautta laskutukseen. Pohditaan Joopaksen käyttöä ja odotetaan ristiinopiskeluhankkeelta muutoksia. Jos muut ovat miettineet samaa asiaa, olisi siitä kiva kuulla siitä ja miettiä, mikä on pitkän aikavälin tapa hoitaa joustavasti tarjontaa ja opiskelua.

  Turussa on käytössä oma alueellinen JOO.

  Maanpuolustuskorkeakoulu toivoo, että heillä opiskelleilta ei pyydettäisi erillistä todistusta suoritetuista opinnoista vaan että opintosuoritusote olisi riittävä. Tarvittaessa tiedot suoritetuista opinnoista saa opinto-oppaasta.

  Helsingin yliopistossa on nyt kaikilla hakuaika huhtikuussa.

 2. Viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus

  Käytiin dokumentit läpi. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

 3. Palvelun tilannekatsaus

  Hely Lahtinen esitteli Puro-palvelun ja laskutusraportin nykyvaiheen. Virran poimintatiedosto saatiin käyttöön vasta viime viikolla ja nyt on luotu kullekin organisaatiolle oma koosteensa. Tiedot on endin validoitava ja sen jälkeen lähdetään työstämään selaimeen toiminnallisuutta laskutusprosessin tueksi.
  Ammattikorkeakouluja on tullut mukaan runsaasti. Ajantasainen Puron käyttötilanne on nähtävissä täällä: Puron käyttäjät

 4. Ristiinopiskeluhankkeen esittely Mikko Markkola

  Mikko muistutti Joo-sopimuksen syntyvaiheista vuonna 2005. Ristiinopiskeluhanke on samaa asiaa, mutta hieman toisesta näkökulmasta. Tampereella on havaittu, että duaalimallin ylimenevä yhteistyö on ollut sujuvaa toteuttaa yhteisen palveluväylän avulla: näin pystytään esittämään opiskelijoille koko yhteinen tarjonta ja kaikki opiskeluun liittyvät oikeudet ja suoritukset palaavat sujuvasti takaisin omaan rekisteriin.

  Itse ristiinopiskeluhanke (ristiinopiskelun tuki ja osaamisen näyttäminen sähköisesti) on kahden vuoden hanke, jonka rahoitusta voi käyttää vuoden 2019 loppuun. Siinä missä palveluväylät/rajapinnat/Joopas ja Puro katsovat asiaa teknisestä näkökulmasta, niin ristiinopiskeluhankkeessa lähdetään miettimään yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä. Tampereella on jo tehty paikallinen ristiinopiskelusopimus ja saatu tietojärjestelmät synkroniin, miltä pohjalta tarpeet on tunnistettu.

  Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä niin CSC:n, Joopaksen, Examin, Pepin, Sisun kuin Oodinkin suuntaan. Jyväskylän yliopisto koordinoi hankkeen sähköisen suorittamisen (tenttiakvaariot) osuutta. joopaksen osalta on saatu aikaan hyvä sopimusmalli, jonka kokemuksia voidaan hyödyntää.

  Kärkihankkeiden tavotteista ja tehtävistä on tehty ristiintaulukointi, jotta niissä ei tehdä päällekkäistä työtä.

   

 5. Vaihdos johtoryhmässä ja uuden puheenjohtajan valinta
  1. HY:n edustaja JOOPAS johtoryhmässä vaihtuu. HY:n uusi jäsen on Liikkuvuuspalvelut -yksikön päällikkö Minna Koutaniemi. Valitaan johtoryhmälle uusi puheenjohtaja.

  Todettiin henkilövaihdos ja valittiin Minna Koutaniemi Joopas-johtoryhmän puheenjohtajaksi ja esitettiin kiitokset Sari Zittingille puheenjohtajuudesta ja hyvästä yhteistyöstä.

 6. Muut asiat

  Seuraava kokouksen aikataulutusta valmistellaan uuden puheenjohtajan kanssa. Alustava aikataulu syksyllä 2017.

Liitteet:

Toimintakertomus 2016

Tilinpäätös 2016

Talousraportti 02/2017

 • No labels