Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joopas-johtoryhmän ACP-kokous 5.12.2014 klo 13-15

 

Kutsutut:

Eija Zitting, Aalto-yliopisto

Sari Zitting, Helsingin yliopisto

Ava Engström, Svenska Handelshögskolan

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Riikka Yliluoma/Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

Mari Trinidad, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kirsi Lindfors, Tampereen teknillinen yliopisto

Jukka Kohtanen/Anja Britschgi, Vaasan yliopisto

Mats Lindfelt, Åbo Akademi

Tuula Heide-Savolainen/Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto

Mialeena Pärssinen Maanpuolustuskorkeakoulu

Sanna Kotajärvi-Söderholm/Susann Vainisalo, Taideyliopisto

Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

Asiantuntijana:

Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

 

Paikka: https://connect.funet.fi/livingroom

Agenda

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. Käytiin läpi ajankohtaiset asiat:

Lappenrannasta Marin tilalle opintovapaan ajaksi tulee Miia Vanhainen.

Vaasasta esitettiin toivomus että Joo-laskut lähetettäisiin sovittuna ajankohtana, ei enää joulukuussa.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty johtoryhmälle tarkistettavaksi 31.10.2014.

Pöytäkirja on saatavissa osoitteessa:

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=46763408

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3. Tilannekatsaus

  • Virkailijoiden priorisoima pienkehitys
  • Suoritustietojen haku- ja hyväksilukupalvelu, liitteenä toteutussuunnitelma (Liite 1)

Kuultiin pienkehityksen tilanteesta. Pääosa priorisoiduista pyynnöistä on toteutettu ja osa myös jo testattu.Tutustuttiin suoritustietojen haun demoon.

Päätös: Merkittiin katsaukset tiedoksi

4. Vuoden 2015 toiminnan valmistelu

  • Taloustoteuma 10/2014 (Liite 2, toinen sivu)
  • Luonnos ensi vuoden budjetiksi (Liite 2, ensimmäinen sivu)
  • Toimintasuunnitelma (Liite 3)

Päätös: Merkittiin tilanne tiedoksi ja jatketaan budjetin käsittelyä vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa.

 

 

  • No labels