Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tarjottavat opinnot

Koko Aalto-yliopiston opetustarjonta ei ole perustason JOO-opiskelijoille avoin. Tarjottavat JOO-opinnot ilmoitetaan noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä alla. Tarjonnan laajuus vaihtelee korkeakouluittain. Vain tarjonnassa ilmoitettuihin opintoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia.

 • Tohtorikoulutettava voi hakea opinto-oikeutta mille tahansa jatko- tai perustutkintokurssille. Opinto-oikeus myönnetään kohdekorkeakoulussa tapauskohtaisesti, joten sen saaminen ei ole taattua.
 • Aalto-yliopiston Avoimeen yliopistoon ei ole mahdollista anoa JOO-oikeutta.

 Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa (seuraavan lukuvuoden opintoihin) ja lokakuussa (seuraavan lukukauden aikana alkaviin opintoihin). Hakuaikojen ulkopuolella opinto-oikeutta ei voi hakea. Huhtikuun haku on päähaku, jolloin kurssitarjonta on laajempi kuin lokakuun täydennyshaussa.

Ennen hakemista, tutustu WebOodissa (kurssien haku kurssikoodeilla onnistuu ilman sisäänkirjautumista) kurssien kurssikuvauksiin sekä kursseille mahdollisesti asettettuihin esitietovaatimuksiin. Jos haet lokakuun haussa, voit tutustua myös kevään kurssien tarkempiin aikatauluihin. Huhtikuun haussa hakiessasi seuraavan lukuvuoden tarkkoja luennointiaikatauluja ei ole vielä ehditty julkaista, aikataulusta tiedetään ainoastaan luennointiperiodi, ja se on kerrottu alla olevassa tarjontatiedostossa.

Huomioi, että osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti, eikä JOO-opinto-oikeuden myöntäminen näin ollen vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

Mikäli tarkoituksenasi on suorittaa Kauppakorkeakoulun opinnoista sivuopintokokonaisuus, tutustu alla olevan tarjonnan lisäksi myös sivuopintokokonaisuuksien tutkintovaatimuksiin. Löydät ne opinto-oppaasta (opinto-opas TS2013). Huomaa, ettei kaikille opinto-oppaassa luetelluille kursseille tarjota paikkoja joo-opiskelijoille, vaan tarjonta on ilmaistu tyhjentävästi tällä sivulla. JOO-opinto-oikeutta Kauppakorkeakouluun on mahdollista hakea ainoastaan kurssikohtaisesti - jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, tulee sinun hakea opinto-oikeutta jokaiselle sivuaineeseen sisältyvälle kurssille.

Päätökset opinto-oikeuksien myöntämisestä tehdään opintojaksokohtaisesti. Tarjonnassa olevista opintojaksoista suurimman osan kohdalla osa hakijoista joudutaan perinteisesti karsimaan. Opintojaksokohtaisesti opinto-oikeuksia myönnettäessä hakijoista priorisoidaan niitä, jotka (1) ovat hakuhetkellä jo suorittaneet sivuopintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja (mikäli opintojakso, jolle opinto-oikeutta haetaan, on sisällytettävissä opintokokonaisuuteen), (2) hakevat opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, (3) ovat edenneet pisimmälle opinnoissaan (tutkintoon suoritetut opintopisteet).

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin koodi ja nimiLaajuus (op)OpetusperiodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka3Vsuomi3
21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa 6IVSuomi5
21C10000Business and Society6IIIEnglish19
21E00031Innovation, Strategic Resilience and Renewal 6IIIEnglish1
21E00012Gender and Diversity at Work6IVEnglish5
21E01050 Management and Strategy Making, book exam 6III, VEnglish2
21E03050 Inside Work Cultures, Book exam 6TBAEnglish5
21E06050 Responsibility Management (book exam) 6III, VEnglish3
26E03400 People Management in Multinational Organizations6IVEnglish2
21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability6III-IVEnglish3
71C00400 Työyhteisöviestintä 6Vsuomi2
71C03000 Digitaalinen viestintä ja media6IVsuomi4
71C08000 Strategic stakeholder relations6IIIEnglish4
75E15000 Investor Relations 6IVEnglish3
21E16100 Energy Business and Innovation6VEnglish5

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
22C00100 Kirjanpito 6IIIsuomi11
22C00200 Johdon laskentatoimi I 6IVsuomi11
22C00300 Johdon laskentatoimi II6 IIIsuomi14
22C00400Tuloslaskenta 6IVsuomi13
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet6IIIsuomi8
32C26000 Yhtiöjuridiikka6IIIsuomi9
32C31000 Työsuhdejuridiikka6IVsuomi9

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiKieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
23C60000Market Research6IV-VEnglish5, kurssilla alkutentti
23C630Capstone-kurssi: Product and Brand Management6IVEnglish7
23E57000Fashion Marketing6VEnglishn/a

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Taloustieteen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
31A00110Taloustieteen perusteet6IIIsuomi8
31C00200Makrotaloustiede6III-IVsuomi10
31C00800Personnel Economics6VEnglish5
31C00900Raha- ja pankkiteoria6Vsuomi5

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede. 

 Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
30C00355Business Mathematics II (huom! Korvaa 30C003500 Mathematics II kurssin)6VEnglish3
30C00200 Econometrics6IVEnglish3
30C02000Negotiation Analytics6VEnglish4
35A00310Tuotantotalouden perusteet6IVsuomi4
35C00100Distribution and Logistics Services6IIIEnglish4
37C00200 Information Systems Development6IVEnglish3
30E00500 Quantitative Empirical Research6IIIEnglish3
30E00800 Time Series Analysis6IV-VEnglish2
30E02000 Business Decisions 2 6IIIEnglish2
30E00150Applied Optimization: Fundamentals and Methodologies6TBAEnglish5
30E00300Productivity and Efficiency Analysis 6VEnglish4
35E00400 Coordination of Supply Chains6IVEnglish1
35E00500 Quality Leadership6IIIEnglish3
35E08000Service Business Models6VEnglish5
37E00100Information Economy6IVEnglish1

Information Technology Program (ITP)

Information Technology Program eli ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opetettava akateeminen kesäohjelma. ITP muodostaa Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvan sivuopintokokonaisuuden ja se on laajuudeltaan 24 op/30 op. Haku ITP:hen tapahtuu alkukeväästä. Lisätietoa ITP:stä ja hakemisesta löytyy ITP:n kotisivuilta (http://itpaalto.net/). Ohjelman hakemuksen lisäksi tulee opiskelijan hakea ohjelmaan myös JOO-opinto-oikeutta Joopas-järjestelmässä.

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuun ja lokakuun haussa, joita varten tällä sivulla julkaistaa erikseen JOO-tarjonta laitoksittain.Tarjonta julkaistaan sivuilla hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista.

Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin laitoksen aineet/opintoalat: arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri.

JOO-tarjonta (pdf)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen aineet/opintoalat: elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuva- ja televisiotuotanto, elokuvaus, elokuvääänitys ja äänisuunnittelu, elokuvaleikkaus  ja dokumentaarinen elokuva sekä elokuvalavastus, televisiolavastus, digitaalinen lavastus, näyttämölavastus ja pukusuunnittelu.

 JOO-tarjonta (pdf)

Median laitos

Median laitoksen aineet/opintoalat: graafinen suunnittelu, uusmedian sisältötuotanto, 'tiedon design', vuorovaikutteinen kerronta, virtuaaliympäristöt, tulevaisuuden mediaratkaisut sekä valokuvataide.

JOO-tarjonta (pdf)

Muotoilun laitos

Muotoilun laitoksen aineet/opintoalat: keramiikka- ja lasitaide, sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu, tekstiilitaide, teollinen muotoilu, kalustesuunnittelu, taideteollinen muotoilu, tilasuunnittelu sekä vaatesuunnittelu ja pukutaide.

JOO-tarjonta (pdf)

Taiteen laitos

Taiteen laitoksen aineet/opintoalat: kuvataide, ympäristötaide, taidehistoria, taiteen ja muotoilun teoria, taidegrafiikka, sarjakuvailmaisu, kuvaopinnot, tila- ja muoto-opinnot sekä väri ja havainto.

JOO-tarjonta (pdf)

 Tekniikan alan korkeakoulut
 Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa ja lokakuussa. Tällä sivulla julkaistaan JOO-tarjonta laitoksittain hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman JOO-opintoina tarjottavat kurssit

Kandidaattiohjelman tarjonta (pdf)

Konetekniikan laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

Rakennustekniikan laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

Rakennetun ympäristön laitos

Kaikille laitoksen järjestämille kursseille voi hakea, kunhan esitiedot täyttyvät. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/. Opiskelijan tulee ennen hakemista ottaa yhteys koulutusohjelman suunnittelijaan.

 Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa ja lokakuussa. Tällä sivulla julkaistaan JOO-tarjonta laitoksittain hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/ voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista.

Kaikille Kemian tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä.

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen aineet/opintoalat: mikrobiologia, biokemia, teknillinen kemia, kemian laitetekniikka, bioprosessitekniikka, prosessien ohjaus ja hallinta, polymeeriteknologia ja tehdassuunnittelu.

Kemian laitos

Kemian laitoksen aineet/opintoalat: orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia ja epäorgaaninen kemia.

Materiaalitekniikan laitos

Materiaalitekniikan laitoksen aineet/opintoalat: metalli- ja materiaalioppi, metallurgia, materiaalitiede, materiaalioppi, materiaalien valmistustekniikka, korroosio ja hydrometallurgia sekä mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka.

Puunjalostustekniikan laitos

Puunjalostustekniikan laitoksen aineet/opintoalat: biojalostamot, uusiutuvien materiaalien tekniikka, kuitutuotetekniikka ja ympäristöasioiden hallinta

 Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa ja lokakuussa. Tällä sivulla julkaistaan JOO-tarjonta laitoksittain hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista.

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Alat: lääketieteellinen tekniikka ja biofysiikka, laskennalliset kompleksiset systeemit, aivot ja mieli sekä ihmisaivojen toiminnan ei-invasiivinen kuvantaminen.

Kaikille laitoksen kursseille (NBE-alkuiset kurssit) voi hakea, jos opiskelijan esitiedot ja kurssien opetuksen järjestäminen sen sallivat. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen aineet/opintoalat: Matematiikka, mekaniikka ja systeemianalyysi.

Kaikille laitoksen MS-A-, MS-C- ja MS-E-alkuisille kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksen aineet/opintoalat:

Kaikille PHYS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tietotekniikan laitos

Kaikille CS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tuotantotalouden laitos

Sivuaineoppaassa 2016-2017 (http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/sci/scin-sivuaineet-kaikille-aallon-opiskelijoille.html) mainittuihin tuotantotalouden yksittäisiin kursseihin voi hakea. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on kokonaisuuksissa olevien kurssien vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset ja mahdolliset rajoitukset kurssille osallistumisesta voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Huhtikuun 2017 haussa käytetään sivuaineoppaan 2016-2017 tietoja.

Tuotantotalous

Leadership and Knowledge Management

Operations and Service Management

Strategy and Venturing

Perustieteiden korkeakoulun sivuainetarjonta

Perustieteiden korkeakoulun (SCI) sivuainetarjonta on Aallon sivuaineoppaassa (studyguides.aalto.fi).

 Sähkötekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa ja lokakuussa. Tällä sivulla julkaistaan JOO-tarjonta laitoksittain hakuajan alkuun mennessä.

Alla on esitetty Sähkötekniikan korkeakoulun JOO-tarjonta. Tarkista tarkemmat tiedot kursseista ja niiden sijoittumisesta lukuvuodelle WebOodista.

2017 - 2018

Kaikille Kemian tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä.

Mikro- ja nanotekniikan laitos

Mikro- ja nanotekniikan laitoksen aineet/opintoalat: mikro- ja nanosysteemit, mikroelektroniikkasuunnittelu, nanotekniikka, optoelektroniikka, puolijohdeteknologia ja sähköfysiikka.

Radiotieteen ja -tekniikan laitos

Radiotieteen ja -tekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos

Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen aineet/opintoalat: signaalinkäsittely, akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka ja mittaustekniikka.

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Sähkötekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen aineet/opintoalat:

 Kielikeskus

Ei tarjota JOO-opintoina 2017–2018

Englanti: kaikki kurssit

Suomi: kaikki kurssit

Espanja:

 • LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet) (3 op)
 • LC-2012 Espanja 2 - Työelämän espanjaa (3 op).

Tarjotaan JOO-opintoina 2017–2018

Puheviestintä: kaikki kurssit

Intercultural Communication:

 • LC-0420 Introduction to Intercultural Communication
 • LC-0421 Multicultural Teams and Leadership
 • LC-0422 Developing Intercultural Competence in the Global Workplace

Venäjä: kaikki kurssit

Espanja: kaikki muut kurssit kuin kaksi yllämainittua

Ranska: kaikki kurssit

Saksa: kaikki kurssit

Kiina: kaikki kurssit

Ruotsi:

 • LC-5810 Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi
 • LC-5811 Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa (Järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2017-2018)
 • LC-5813 Ruotsinkielinen yritysviestintä operatiivisissa toiminnoissa (uusi koodi ja nimi ensi lukuvuodesta alkaen: LC-5816 Projektipohjainen yritysviestintä)
 • LC-5814 Yritysviestinnän erityisteemat
 • LC-5815 Ruotsin syventävä työelämäviestintä
 • Kie-98.5001 Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), kirjallinen osa (uusi koodi lukuvuodesta 2017 alkaen LC-5001)
 • Kie-98.5002 Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), suullinen osa uusi koodi lukuvuodesta 2017 – 2018 alkaen LC-5002)

Kurssien ja sivuaineiden kuvaukset

Aalto-yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Kurssikuvaukset ja opintokokonaisuuksien rakenteet löytyvät opinto-oppaista. Huomaa, ettei kaikille opinto-oppaissa luetelluille kursseille tarjota paikkoja joo-opiskelijoille, vaan tarjonta on ilmaistu tyhjentävästi tällä sivulla (katso kohta "Tarjottavat joo-opinnot").

Hakuajat

Aalto-yliopisto noudattaa kiinteitä JOO-hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee saapua Aalto-yliopistoon ennen hakuajan päättymistä.

Huhtikuu 1.–30.4.: haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin.
Lokakuu 1.–31.10.: haku seuraavan lukukauden (kevät) opintoihin.

Tohtorikoulutettavilla haku on jatkuva, mutta on suositeltavaa noudattaa hakuaikoja. Käytännössä opinto-oikeutta kannattaa hakea jo kurssia edeltävällä lukukaudella, mutta viimeistään kuukautta ennen kurssin ilmoittautumisajan alkua. Tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta kaikille Aalto-yliopiston opetustarjontaan kuuluville kursseille.

Poikkeukset: Edellä mainitut hakuajat eivät päde muutamiin ohjelmiin, joilla on omat hakuaikansa. Hakijan tulee ohjelman hakuaikana jättää erillinen hakemus ohjelmaan ja lisäksi JOO-hakemus. Jos hakija valitaan ohjelmaan, hänelle myönnetään JOO-oikeus.

 Ohjelmat, joihin poikkeuksellinen hakuaika

Information Technology Program (ITP)

Information Technology Program eli ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opetettava akateeminen kesäohjelma. ITP muodostaa Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvan sivuopintokokonaisuuden ja se on laajuudeltaan 24 op/30 op. Haku ITP:hen tapahtuu alkukeväästä. Lisätietoa ITP:stä ja hakemisesta löytyy ITP:n kotisivuilta (http://itpaalto.net/). Ohjelman hakemuksen lisäksi tulee opiskelijan hakea ohjelmaan myös JOO-opinto-oikeutta Joopas-järjestelmässä.

Aalto-yliopiston eri kouluihin eri hakemus

Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua. Yhdellä hakemuksella voi hakea ainoastaan yhteen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Jos opiskelija hakee opintoja useammasta korkeakoulusta, jokaiseen täytetään oma hakemus.

Hakemuksen toimittaminen

Sähköinen hakemus siirtyy automaattisesti Aalto-yliopistoon, jos kotiyliopisto on puoltanut hakemusta tai sen osia. Hakemuksen tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Aalto-yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

 Paperisen hakemuksen toimittaminen Aalto-yliopistoon

Sivulla Mitä on JOO-opiskelu? mainitaan yliopistot, jotka eivät käytä sähköistä hakua eivätkä Joopas-palvelua. Jos opiskelet sellaisessa yliopistossa, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta. Puollettu paperinen hakemus sekä virallinen opintosuoritusote toimitetaan siihen Aalto-yliopiston korkeakouluun, johon opinto-oikeutta haetaan. Postitse lähetettävän hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Kuoreen merkitään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

 • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 16200, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 31000, 00076 Aalto

Huomioi hakiessasi kotiyliopiston käsittelyyn kuluva aika sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta!

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, ja vain Aalto-yliopiston tarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää oikeuksia. Jotta oikeus voidaan myöntää, tulee kurssin mahdollisessa kiintiössä olla tilaa ja opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa. Joissain tapauksissa opinto-oikeuden myöntäminen perustuu hakijoiden työnäytteiden osoittamiin valmiuksiin.

Myönnetty opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esimerkiksi, mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

On mahdollista, että vaikka opiskelija hakee sivuopintokokonaisuuden suorittamista, hänelle ei voida myöntää JOO-oikeutta kaikille kursseille kerralla. Opiskelija voi hakea puuttuviksi jääneisiin opintoihin JOO-oikeutta myöhemmin normaalien JOO-hakuaikojen ja -tarjonnan puitteissa. Opiskelija voi myös tehdä puuttuvia suorituksia Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa, jos ne ovat siellä tarjolla. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuitenkaan kuulu JOO-sopimuksen piiriin, vaan opiskelija maksaa kurssimaksut itse. Lisätietoa Avoimesta yliopistosta, sen tarjonnasta ja hakuajoista on Avoimen yliopiston verkkosivuilla http://avoin.aalto.fi/fi/.

Myönnettävän opinto-oikeuden laajuus ja kesto

Kerralla (eli per hakukerta) myönnetään opinto-oikeus enintään 30 opintopisteen suorittamiseen. Mikäli opiskelija hakee kokonaisuutta, jonka esitietovaatimuksena tai -suosituksena on kyseisen aineen peruskurssi (tai vastaava), voidaan myöntää korkeintaan 30 op + esitietovaatimukset. Poikkeuksen muodostaa myös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatus, johon voidaan kerrallaan myöntää enintään 60 op.

Opinto-oikeus myönnetään aina määräaikaisena. Tavallisesti 18 opintopistettä tai vähemmän suorittavan JOO-opiskelijan opinto-oikeuden kesto on yksi vuosi. Yli 18 op suorittavalle kesto on kaksi vuotta. Kuitenkin jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhyemmäksi ajaksi, Aalto-yliopisto noudattaa sitä. JOO-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan. Tentit ja mahdolliset rästikuulustelut tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Kun opinto-oikeus päättyy, ei JOO-opintoja ole mahdollista enää suorittaa. JOO-opintojen jatkaminen on mahdollista vain tekemällä uusi JOO-hakemus. Opinto-oikeutta tulee hakea Aalto-yliopiston JOO-hakuaikojen puitteissa.

Opiskelun aloittaminen

Aalto-yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä yleensä noin reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli opinto-oikeus myönnetään, opiskelijalle lähetetään erikseen ohjeet JOO-opiskelun aloittamisesta. Ohjeet uusille JOO-opiskelijoille

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla.

Hyväksilukua varten tarvitset opintosuoritusotteen Aallossa suorittamistasi opinnoista.

 1. Jos kotikorkeakoulussa on käytössä opintosuoritusten hakupalvelu Puro, JOO-opintosuoritukset voi siirtää palvelussa kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi. Se korvaa vain paperisen virallisen opintosuoritusotteen. Korkeakoulut, joissa siirtopalvelu on käytössä, on lueteltu palvelun etusivulla: https://puro.joopas.fi/puro/ 
 2. Voit myös tilata virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen WebOodista ollessasi opiskelijana Aalto-yliopistossa. Sähköinen opintosuoritusote on pdf-muotoinen dokumentti, jossa sähköinen allekirjoitus varmentaa otteen alkuperän ja eheyden. Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Sähköisen opintosuoritusotteen tilaaminen tapahtuu WebOodin kautta. Tilattu tiedosto on ladattavissasi koneellesi WebOodista n. 15 minuuttia tilauksen jälkeen. Sähköistä opintosuoritusotetta pitäisi pystyä käyttämään kaikissa niissä tilanteissa missä paperistakin allekirjoitettua ja leimattua opintosuoritusotetta.
 3. Paperisen virallisen opintosuoritusotteen saa maksutta korkeakoulun opiskelijapalveluista aukioloaikoina. 

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu:

 • Opintokoordinaattori Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • puh. 050 564 5495

Kauppakorkeakoulu:

 • Suunnittelija Aino Salminen
 • aino.2.salminen(at)aalto.fi
 • puh. 050 413 6414

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Kaisa Honkala
 • kaisa.honkala(at)aalto.fi
 • puh. 050 511 2079

Perustieteiden korkeakoulu

 • Opintokoordinaattori Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • puh. 050 408 4540

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 327 9199

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Suunnittelija Tiina Pylkkönen
 • tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 433 0736


 • No labels