Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tarjottavat opinnot

Koko Aalto-yliopiston opetustarjonta ei ole perustason JOO-opiskelijoille avoin. Tarjottavat JOO-opinnot ilmoitetaan tämän otsikon alla noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Tarjonnan laajuus vaihtelee korkeakouluittain. Vain tarjonnassa ilmoitettuihin opintoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia.

 • Tohtorikoulutettava voi hakea opinto-oikeutta mille tahansa jatko- tai perustutkintokurssille. Opinto-oikeus myönnetään kohdekorkeakoulussa tapauskohtaisesti, joten sen saaminen ei ole taattua.
 • Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon ei ole mahdollista hakea JOO-oikeutta (ks. https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto).


 Kauppakorkeakoulu

 Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa (seuraavan lukuvuoden opintoihin) ja lokakuussa (seuraavan lukukauden aikana alkaviin opintoihin). Hakuaikojen ulkopuolella opinto-oikeutta ei voi hakea. Huhtikuun haku on päähaku, jolloin kurssitarjonta on laajempi kuin lokakuun täydennyshaussa.

Ennen hakemista, tutustu WebOodissa (kurssien haku kurssikoodeilla onnistuu ilman sisäänkirjautumista) kurssien kurssikuvauksiin sekä kursseille mahdollisesti asettettuihin esitietovaatimuksiin. Jos haet lokakuun haussa, voit tutustua myös kevään kurssien tarkempiin aikatauluihin. Huhtikuun haussa hakiessasi seuraavan lukuvuoden tarkkoja luennointiaikatauluja ei ole vielä ehditty julkaista, aikataulusta tiedetään ainoastaan luennointiperiodi.

Huomioi, että osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti, eikä JOO-opinto-oikeuden myöntäminen näin ollen vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

Mikäli tarkoituksenasi on suorittaa Kauppakorkeakoulun opinnoista sivuopintokokonaisuus, tutustu alla olevan tarjonnan lisäksi myös sivuopintokokonaisuuksien tutkintovaatimuksiin. Löydät ne opiskelijaportaali Intosta https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Sivuaineet+2018-2020. Inton sivuaineopas on suunnattu Aallon omille tutkinto-opiskelijoille, joten siellä kerrotut tiedot esimerkiksi hakuohjeista eivät päde joo-opiskelijoihin: käytäthän sivuaineopasta vain sivuainekokonaisuuksien rakenteiden hahmottamiseen. Huomaa, ettei kaikille opinto-oppaassa luetelluille kursseille tarjota paikkoja joo-opiskelijoille, vaan tarjonta on ilmaistu tyhjentävästi tällä sivulla. JOO-opinto-oikeutta Kauppakorkeakouluun on mahdollista hakea ainoastaan kurssikohtaisesti - jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, tulee sinun hakea opinto-oikeutta jokaiselle sivuaineeseen sisältyvälle kurssille.

Päätökset opinto-oikeuksien myöntämisestä tehdään opintojaksokohtaisesti. Tarjonnassa olevista opintojaksoista suurimman osan kohdalla osa hakijoista joudutaan perinteisesti karsimaan. Opintojaksokohtaisesti opinto-oikeuksia myönnettäessä hakijoista priorisoidaan niitä, jotka (1) ovat hakuhetkellä jo suorittaneet sivuopintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja (mikäli opintojakso, jolle opinto-oikeutta haetaan, on sisällytettävissä opintokokonaisuuteen), (2) hakevat opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, (3) ovat edenneet pisimmälle opinnoissaan (tutkintoon suoritetut opintopisteet).

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2020 haussa

KurssiKoodiLaajuusOpetusperiodiOpetuskieliJOO-kiintiö
Course nameCourse codeExtent (ECTS)Teaching periodLanguateQuota
Johtamisen perusteet21A001106IIIsuomi5
Organisaatiokäyttäytyminen21C00250 6Isuomi10
Projektityö ja -johtaminen 21C00400 6IIIsuomi5
Kiertotalouden strategiat ja johtaminen 21C210006IVsuomi3
Gender and Diversity at Work21E000126IVEnglish3
Managing Mergers and Acquisitions21E00029 6VEnglish3
Management and Strategy Making, book exam21E010506I, III, VEnglish50
Energy Business and Innovation21E161006VEnglish2
Global Marketing Management26E008006IIIEnglish3
People Management in Multinational Organizations26E034006IVEnglish2
Työyhteisöviestintä 77C00400 6Vsuomi2
Strategy Communication77 E00200 6IIIEnglish2
Organizational Communication77E180006IEnglish2
Intercultural Communication77E210006IVEnglish3
Business Presentations77E24000 6IVEnglish2
Change Management and Communication77E27000 6IIEnglish5
Introduction to Strategic ManagementMNGT-C1001 6IEnglish10
International Business in the Era of DisruptionsMNGT-C20016I, IVEnglish3
Doing Business in Emerging MarketsMNGT-E20016IIEnglish5
International Growth StrategyMNGT-E20026IEnglish5
Sustainability and Global Value Chains MNGT-E20056IIEnglish3
Yritysvastuu ja -etiikka21A00410 3Vsuomi5
Human Resource Management21C00350 6IIEnglish10
Projektityö ja -Johtaminen21C00400 6IIIsuomi5
Kiertotalouden strategiat ja johtaminen21C21000 6IVsuomi5
Finding Joy and Productivity in Academic Writing21E72500 6I-IIEnglish5
Työelämän viestintä ja vuorovaikutustaidotMNGT-A40036I-IIsuomi5
Corporate Responsibility Communication77E280006IIIEnglish5
Intercultural Communication77E210006IVEnglish3

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2020 haussa

KurssiKoodiLaajuusOpetusperiodiOpetuskieliJOO-kiintiö
Course nameCourse codeExtent (ECTS)Teaching periodLanguateQuota
Laskentatoimen perusteet22A001106IIsuomi10
Kirjanpito 22C001006I, IIIsuomi10
Johdon laskentatoimi I 22C002006II, IVsuomi10
Johdon laskentatoimi II22C003006I, IIIsuomi10
Tuloslaskenta22C004006II, IVsuomi10
Tilintarkastus22C005006Isuomi5
Sisäinen tarkastus22C270006Vsuomi5
Konsernilaskenta22 E003006Vsuomi10
Auditing - Theory and Practice22E210006VEnglish10
Yritysjuridiikan perusteet32A001306IIIsuomi10
Verotuksen perusteet32C0606IIsuomi10
Sopimusjuridiikka32C250006Isuomi10
Yhtiöjuridiikka32C260006IIIsuomi10
Työsuhdejuridiikka32C310006IVsuomi10
Data Analytics for Accounting and AuditABL-C11036IIEnglish3
Liikesopimukset ABL-E26036Isuomi10
Intellectual Property RightsABL-E26046IIEnglish2

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi.

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2020 haussa.

KurssiKoodiLaajuusOpetusperiodiOpetuskieliJOO-kiintiö
Course nameCourse codeExtent (ECTS)Teaching periodLanguateQuota
Markkinoinnin perusteet23A001106IVsuomi12
Consumer research23C590006I-II, IV-VEnglish5
Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot23C610506Isuomi20
Capstone: Product and Brand Management23C6306IVEnglish3
Customer Experience Management23C720506IVEnglish5
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi23E250006Isuomi5
Fashion Marketing23E570006IIIEnglish10
Circular Economy & Markets of TomorrowMARK-C00216VEnglish5
Creativity and Innovation in MarketingMARK-C00766IIEnglish10
Sociology of Consumption and FashionMARK-E00586IIEnglish10

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

KurssiKoodiLaajuusOpetusperiodiOpetuskieliJOO-kiintiö
Course nameCourse codeExtent (ECTS)Teaching periodLanguateQuota
Taloustieteen perusteet31A001106Isuomi20
History of Economic Growth and Crises31E401006IIEnglish10
Urban Economics31C021006IIIEnglish5
Intermediate Microeconomics IECON-C21006IEnglish5
Intermediate Microeconomics IIECON-C22006IIEnglish5
Intermediate Macroeconomics IECON-C31006IIIEnglish5
Intermediate Macroeconomics IIECON-C32006IVEnglish5
Digital MarketsECON-C5100 6IIIEnglish10
Mathematics for EconomistsECON-C10006VEnglish5
Energy and Environmental Economics31C013006VEnglish5
Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business31C0141006IIEnglish5

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede.

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta huhtikuun 2020 haussa

KurssiKoodiLaajuusOpetusperiodiOpetuskieliJOO-kiintiö
Course nameCourse codeExtent (ECTS)Teaching periodLanguateQuota
Decision Making and Choice Behavior27E010006VEnglish3
Taulukkolaskenta ja analytiikka30A011006I-IIsuomi15
Econometrics30C002006IIIEnglish20
Business Mathematics II30C003556IVEnglish10
Negotiation Analytics30C020006VEnglish5
Simulation30E00400 6I - IIEnglish2
Tuotantotalouden perusteet35A003106Vsuomi10
Global Logistics and Distribution Networks35C040006IVEnglish5
Sales & Operations Planning35E003506IVEnglish5
Quality and Performance Management35E005506IIIEnglish10
Logistics Systems and Analytics35E007506IIEnglish10
Sustainable Supply Chains35E030006IEnglish5
Management Information Systems37C001006IVEnglish5
Capstone: Information Systems Development37C002506IIIEnglish3
Programming I37C004006IEnglish3
Programming II37C004506IIEnglish3
Information Economy37 E00100 6IVEnglish10
Strategic Information Technology Management37 E00200 6IIEnglish5
Essential Literature in Information Systems Science (Book Exam)37E014006I, VEnglish20
Capstone: Digitalism Challenge57E007006IIEnglish5
Business Analytics 1ISM-C10046IIEnglish2
Tilastotieteen jatkokurssi ja R ISM-C11006III-IVsuomi20
Digital MarketingISM-C40026SummerEnglish5
Platform EconomyISM-C40036SummerEnglish5
Analytics and AutomationISM-C40046SummerEnglish5
Strategic IT ManagementISM-C40056SummerEnglish5
Service InnovationISM-C40066SummerEnglish5
Design StrategyISM-C40076SummerEnglish5
Time Series AnalysisISM-E10036IV - VEnglish2
Business Analytics 2ISM-E10046IIIEnglish2
Information Security ManagementISM-E20036IIIEnglish1


 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuun ja lokakuun haussa, joita varten tällä sivulla julkaistaa erikseen JOO-tarjonta laitoksittain.Tarjonta julkaistaan sivuilla hakuajan alkuun mennessä. Opinto-oppaasta ja WebOodista voi katsoa kurssien kurssikuvauksia ja muuta lisätietoa kursseista. 

Tarjonta 2020-2022 pdf-muodossa huhtikuun 2020 haussa.

 Insinööritieteiden korkeakoulu

Tarjonta huhtikuun 2020 haussa

Kaikille insinööritieteiden korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Sähkötekniikan korkeakoulu

Tarjonta huhtikuun 2020 haussa

Kaikille Sähkötekniikan tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Kemian tekniikan korkeakoulu

JOO-tarjonta huhtikuun 2020 haussa

Kaikille Kemian tekniikan korkeakoulun kursseille voi hakea, mutta joillakin kursseilla on kurssikuvauksessa määritelty kurssille ilmoittautumiseen rajoittavia tekijöitä, kuten esitietovaatimukset, rajoitettu osallistujamäärä tai etusijamenettely esim. tietyn Aalto-yliopiston pääaineen opiskelijoille. Opiskelija vastaa esitietovaatimusten täyttymisestä. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen aineet/opintoalat

teknillinen kemia, kemian laitetekniikka, metallurgia, korroosio ja hydrometallurgia, mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka, tehdassuunnittelu, prosessien ohjaus ja hallinta, polymeeriteknologia, materiaalien valmistustekniikka

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen aineet/opintoalat

orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia, epäorgaaninen kemia, materiaalitiede, metallioppi

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen aineet/opintoalat

mikrobiologia, biokemia, bioprosessitekniikka, biojalostamot, uusiutuvien materiaalien tekniikka, kuitutuotetekniikka, ympäristöasioiden hallinta

 Perustieteiden korkeakoulu

Tarjonta huhtikuun 2020 haussa

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Alat: lääketieteellinen tekniikka ja biofysiikka, laskennalliset kompleksiset systeemit, aivot ja mieli sekä ihmisaivojen toiminnan ei-invasiivinen kuvantaminen.

Kaikille laitoksen kursseille (NBE-alkuiset kurssit) voi hakea, jos opiskelijan esitiedot ja kurssien opetuksen järjestäminen sen sallivat. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen aineet/opintoalat: Matematiikka, mekaniikka ja systeemianalyysi.

Kaikille laitoksen MS-A-, MS-C- ja MS-E-alkuisille kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Teknillisen fysiikan laitos

Kaikille PHYS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tietotekniikan laitos

Kaikille CS-kursseille voi hakea, jos opiskelijalla on riittävät esitiedot. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on kurssin vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

Tuotantotalouden laitos

Alla on linkit tuotantotalouden laitoksen lukuvuoden 2018-2020 sivuaineisiin. Lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelmat valmistuvat vasta huhtikuun 2020 hakuajan päätyttyä, joten näitä tietoja voi käyttää huhtikuun hakuaikana hakemuksessa. Myös laitoksen muille TU-alkuisille kursseille voi hakea. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on kokonaisuuksissa olevien kurssien vaatimat esitiedot. Esitietovaatimukset ja mahdolliset rajoitukset kurssille osallistumisesta voi tarkistaa WebOodista: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Kielikeskus
Päivitetään myöhemmin.

Kurssien ja sivuaineiden kuvaukset

Aalto-yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Opintokokonaisuuksien rakenteet löytyvät Into-opiskelijasivustolta ja kurssikuvaukset WebOodi-tietojärjestelmästä tai MyCourses-oppimisympäristöstä. MyCoursesissa kurssit on lajiteltu myös kouluittain. Huomaa, ettei kaikille kursseille tarjota paikkoja JOO-opiskelijoille.

Hakuajat

Aalto-yliopisto noudattaa kiinteitä JOO-hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee saapua Aalto-yliopistoon ennen hakuajan päättymistä.

Huhtikuu 1.–30.4.: haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin.
Lokakuu 1.–31.10.: haku seuraavan lukukauden (kevät) opintoihin.

Tohtorikoulutettavilla haku on jatkuva, mutta on suositeltavaa noudattaa hakuaikoja. Käytännössä opinto-oikeutta kannattaa hakea jo kurssia edeltävällä lukukaudella, mutta viimeistään kuukautta ennen kurssin ilmoittautumisajan alkua. Tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta kaikille Aalto-yliopiston opetustarjontaan kuuluville kursseille.

Poikkeukset: Edellä mainitut hakuajat eivät päde muutamiin ohjelmiin, joilla on omat hakuaikansa. Hakijan tulee ohjelman hakuaikana jättää erillinen hakemus ohjelmaan ja lisäksi JOO-hakemus. Jos hakija valitaan ohjelmaan, hänelle myönnetään JOO-oikeus.

 Ohjelmat, joihin poikkeuksellinen hakuaika

Information Technology Program (ITP)

Information Technology Program eli ITP on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opetettava akateeminen kesäohjelma. ITP muodostaa Kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvan sivuopintokokonaisuuden ja se on laajuudeltaan 24 op/30 op. Haku ITP:hen tapahtuu alkukeväästä. Lisätietoa ITP:stä ja hakemisesta löytyy ITP:n kotisivuilta (http://itpaalto.net/). Ohjelman hakemuksen lisäksi tulee opiskelijan hakea ohjelmaan myös JOO-opinto-oikeutta Joopas-järjestelmässä.

Aalto-yliopiston eri kouluihin eri hakemus

Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua. Yhdellä hakemuksella voi hakea ainoastaan yhteen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Jos opiskelija hakee opintoja useammasta korkeakoulusta, jokaiseen täytetään oma hakemus.

Hakemuksen toimittaminen

Sähköinen hakemus siirtyy automaattisesti Aalto-yliopistoon, jos kotiyliopisto on puoltanut hakemusta tai sen osia. Hakemuksen tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Aalto-yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

 Paperisen hakemuksen toimittaminen Aalto-yliopistoon

Sivulla Mitä on JOO-opiskelu? mainitaan yliopistot, jotka eivät käytä sähköistä hakua eivätkä Joopas-palvelua. Jos opiskelet sellaisessa yliopistossa, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta. Puollettu paperinen hakemus sekä virallinen opintosuoritusote toimitetaan siihen Aalto-yliopiston korkeakouluun, johon opinto-oikeutta haetaan. Postitse lähetettävän hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Kuoreen merkitään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

 • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 16200, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 31000, 00076 Aalto

Huomioi hakiessasi kotiyliopiston käsittelyyn kuluva aika sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta!

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, ja vain Aalto-yliopiston tarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää oikeuksia. Jotta oikeus voidaan myöntää, tulee kurssin mahdollisessa kiintiössä olla tilaa ja opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa. Joissain tapauksissa opinto-oikeuden myöntäminen perustuu hakijoiden työnäytteiden osoittamiin valmiuksiin.

Myönnetty opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esimerkiksi, mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

On mahdollista, että vaikka opiskelija hakee sivuopintokokonaisuuden suorittamista, hänelle ei voida myöntää JOO-oikeutta kaikille kursseille kerralla. Opiskelija voi hakea puuttuviksi jääneisiin opintoihin JOO-oikeutta myöhemmin normaalien JOO-hakuaikojen ja -tarjonnan puitteissa. Opiskelija voi myös tehdä puuttuvia suorituksia Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa, jos ne ovat siellä tarjolla. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuitenkaan kuulu JOO-sopimuksen piiriin, vaan opiskelija maksaa kurssimaksut itse. Lisätietoa Avoimesta yliopistosta, sen tarjonnasta ja hakuajoista on Avoimen yliopiston verkkosivuilla http://avoin.aalto.fi/fi/.

Myönnettävän opinto-oikeuden laajuus ja kesto

Kerralla (eli per hakukerta) myönnetään opinto-oikeus enintään 30 opintopisteen suorittamiseen. Mikäli opiskelija hakee kokonaisuutta, jonka esitietovaatimuksena tai -suosituksena on kyseisen aineen peruskurssi (tai vastaava), voidaan myöntää korkeintaan 30 op + esitietovaatimukset. Poikkeuksen muodostaa myös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatus, johon voidaan kerrallaan myöntää enintään 60 op.

Opinto-oikeus myönnetään aina määräaikaisena. Tavallisesti opinto-oikeuden kesto on yksi vuosi, jos JOO-opiskelija suorittaa 18 opintopistettä tai vähemmän. Yli 18 opintopistettä suorittavalle kesto on kaksi vuotta. Kuitenkin jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhyemmäksi ajaksi, Aalto-yliopisto noudattaa sitä. JOO-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan. Tentit ja mahdolliset rästikuulustelut tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Kun opinto-oikeus päättyy, JOO-opintojen jatkaminen on mahdollista vain tekemällä uusi JOO-hakemus. Opinto-oikeutta tulee hakea Aalto-yliopiston JOO-hakuaikojen puitteissa.

Opiskelun aloittaminen

Aalto-yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä yleensä noin reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli opinto-oikeus myönnetään, opiskelijalle lähetetään erikseen ohjeet JOO-opiskelun aloittamisesta. Ohjeet uusille JOO-opiskelijoille

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla.

Hyväksilukua varten tarvitset opintosuoritusotteen Aallossa suorittamistasi opinnoista.

 1. Voit tilata virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen WebOodista, kun opinto-oikeutesi Aalto-yliopistossa on voimassa. Sähköinen opintosuoritusote on pdf-muotoinen dokumentti, jossa sähköinen allekirjoitus varmentaa otteen alkuperän ja eheyden. Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Sähköisen opintosuoritusotteen tilaaminen tapahtuu WebOodin kautta. Tilattu tiedosto on ladattavissasi koneellesi WebOodista n. 15 minuuttia tilauksen jälkeen. Sähköistä opintosuoritusotetta pitäisi pystyä käyttämään kaikissa niissä tilanteissa missä paperistakin allekirjoitettua ja leimattua opintosuoritusotetta.
 2. Paperisen virallisen opintosuoritusotteen saa maksutta opiskelijapalvelupisteistä aukioloaikoina.
 3. Jos kotikorkeakoulussa on käytössä opintosuoritusten hakupalvelu Puro, JOO-opintosuoritukset voi siirtää palvelussa tiedoksi kotikorkeakouluun. Puro-palvelu korvaa vain paperisen virallisen opintosuoritusotteen. Korkeakoulut, joissa siirtopalvelu on käytössä, on lueteltu palvelun etusivulla: https://puro.joopas.fi/puro/.

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu:

 • Opintokoordinaattori Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • puh. 050 564 5495

Kauppakorkeakoulu:

 • N.N.
 • puh.

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Opintosihteeri Sannamari Hörkkö
 • sannamari.horkko(at)aalto.fi
 • puh. 050 3623 319

Perustieteiden korkeakoulu

 • Opintokoordinaattori Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • puh. 050 408 4540

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 327 9199

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Suunnittelija Tuuli Asunmaa
 • tuuli.asunmaa(a)aalto.fi
 • puh. 050 470 8580


 • No labels