Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ansökningstider för JOO-studier

Fortlöpande ansökningstid. Ansökan lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet så att den förordade ansökan skall vara framme vid Hanken senast en månad innan kursen startar.

Studieguider

www.hanken.fi och https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/

Kriterier för beviljande av studierätt

 • Då du ansöker om studierätt för kurser på Hanken bör du ha avklarat minst 54 studiepoäng vid det egna universitetet.Kravet gäller dock inte ansökningar till kurser i främmande språk på nybörjarnivå.
 • Om du ansöker om joo-studierätt till kurser som har förkunskapskrav, behöver du uppfylla dessa krav.
 • En studerande kan beviljas studierätt för maximalt 72 studiepoäng på Hanken.
 • Studerande från Juri och Soc&kom har möjlighet att läsa de kurser som hör till Rättsam-samarbetet utan Joo-studierätt.. Se studiehandböckerna för närmare information om vilka kurser detta gäller.

Tid för vilken studierätt beviljas

Studierätten beviljas i regel för 2 år. Om den studerande år på slutrakan med sina studier på hemuniversitetet kan studierätten beviljas för en kortare tid. JOO-studierätten avslutas då den studerande utexamineras från hemuniversitetet.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Ansökan skall lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet joopas.fi. Endast om hemuniversitetet inte har tagit det elektroniska ansökningssystemet i bruk, kommer ansökan att behandlas i pappersform. Information om vilka universitet som inte använder sig av det elektroniska ansökningssystemet finns på joopas.fi.

Den förordade ansökningen i pappersform skall skickas till Hanken i Helsingfors / Studiebyrån/Joo-ansökan, Pb 479 (Arkadiagatan 22), 00101 Helsingfors.

Adressen till enheten i Vasa är Hanken/Studiebyrån / Britt-Mari Siironen, Handelsesplanaden 2, 65101 Vasa

Att inleda JOO-studier

 • Då din ansökan om att få läsa kurser på Hanken har behandlats får du ett beslut hem till den adress som du angett i din ansökan.
 • Om din ansökan har förkastats, dvs. om du inte har blivit beviljad studierätt på Hanken får du en motivering till varför du inte har beviljats studierätt.
 • Om din ansökan har godkänts, får du ett antagningsbrev till den adress du angett i din ansökan. I brevet får du instruktioner om hur du skall anmäla dig till kurserna och övrig nyttig information.
 • Då du beviljats studierätt för kurser på Hanken har du två år på dig att gå kurserna och avklara allting som hör till kursen (tenter, övningsarbeten, m.m.) Observera att för vissa kurser är delprestationerna i kraft endast under ett år eller en termin och om man inte gjort allting inom den utsatta tiden måste man gå om kursen.
 • Då du beviljas studierätt beviljas du också användarrättigheter till Hankens datanät. Du måste personligen kvittera ut ditt användar-id vid InfoBiten i studentservice. Ditt användar-id är i kraft lika länge som din studierätt. Du behöver ditt ID bland annat för att anmäla dig till tenter och kurser.
 • När du fått ditt användar-id skall du omedelbart logga in på Hankens nätverk och byta ditt lösenord. Du skall alltså fysiskt göra det på Hanken.
 • Du skall själv anmäla dig till kurserna och tenterna  via Hankens WebOodi .
 • Kurserna anmäler du dig till senast två veckor innan kursen börjar och till tenter måste du anmäla dig senast 7 dagar före tenten. Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register.

 

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Då du avlagt dina kurser på Hanken och vill få dem räknade till godo vid ditt eget universitetskall du be om ett officiellt studieutdrag vid studentservicepunkten, öppen vardagar kl. 10-15 i Helsingfors eller i studiebyrån i Vasa. På sommaren avvikande öppettider, läs mera om kontakt och service på http://www.hanken.fi

Handläggarnas kontaktuppgifter

Helsingfors

 • Behandling av inkommande JOO-ansökningar Ann Helen Päivinen (Hanken som måluniversitet)
 • telefon: 040 3521 530
 • e-postadress: ann-helen.paivinen@hanken.fi
 • frågor om studievägledning: studieinfo@hanken.fi

Vasa

 • No labels