Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English: University of Helsinki Instructions regarding the home university

På svenska: Helsingfors universitet som hemuniversitet

Ohje kotiyliopistona

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) haku Helsingin yliopiston opiskelijoille

Joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi valinnaisen (sivuaine)kokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

JOO-oikeus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia:

 • tarjoamalla mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta
 • ja hyödyntää tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, ja opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana Helsingin yliopistossa, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Huom. JOO-liikkuvuuteen valmistellaan kansallisia muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan haettavissa oleviin opintoihin ja hakuprosessiin mahdollisesti jo lukuvuoden 2019-2020 aikana. Tiedotamme muutoksista JOO-hakusivuilla.

Hakuajat

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille on kaksi vuotuista kiinteää hakuaikaa:

 • 1.3. - 15.4. (klo 15.45 mennessä) seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin

 • 1.9. - 15.10. (klo 15.45 mennessä) seuraavalla kevätlukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Opiskelija saa tiedon puoltopäätöksestä kuukauden kuluttua

Huom: Mikäli kohdeyliopiston hakuaika päättyy ennen 30.4 tai 31.10 tulee opiskelijan tehdä hakemus Joopaksessa ja ilmoittaa poikkeavasta hakuajasta sähköpostitse liikkuvuuspalveluihin osoitteeseen joo(at)helsinki.fi viimeistään kuukausi ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. 


Tohtorikoulutettaville
hakuaika on jatkuva 1.8.2018 alkaen. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.


Puoltamisen kriteerit 

JOO-opinto-oikeuden puollot tehdään seuraavilla kriteereillä:

 • Opiskelijan tulee voida hyväksilukea suunnitellut JOO-opinnot tutkintoonsa täysimääräisesti Helsingin yliopiston hyväksilukemisen periaatteiden mukaisesti. JOO-puolloissa noudatetaan ohjetta tutkinnon laajuudesta (kandi 180 op, maisteri 120 op, tohtori 40 op), jota suunnitellut JOO-opinnot eivät voi ylittää. Poikkeuksena tästä voidaan harkinnanvaraisesti puoltaa kokonaisuuksia niin, että osa kokonaisuuden opintopisteistä hyväksiluetaan tutkintojen enimmäislaajuuteen saakka:

 • Opiskelijan tulee voida sisällyttää JOO-opinnot suorittamaansa perus- tai jatkotutkintoon, johon hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi.
 • JOO-opinnot eivät hidasta opiskelijan valmistumista tai tarpeettomasti lisää Helsingin yliopistossa suoritettavan tutkinnon laajuutta.
 • JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa. Poikkeuksena esimerkiksi englannin- / ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien mahdollisuus opiskella toisessa yliopistossa englanniksi / ruotsiksi kursseja, jotka ovat Helsingin yliopistossa tarjolla vain suomeksi (esim. kelpoisuutta tuottavat opinnot sekä vieraan kielen kurssit ja filologia-aineiden opintojaksot, joissa opetuskieli on suomi).

 • JOO-puolto myönnetään opintokokonaisuuksiin vain kerran kuhunkin (kandidaatti, maisteri, tohtori) tutkintoon.
 • Haettavan opinto-oikeuden laajuus voi olla enintään 60 opintopistettä.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä Helsingin yliopiston opintorekisteriotteella. Mikäli opiskelija on aloittanut Helsingin yliopistossa suoraan maisteri- tai tohtorikoulutuksen, tulee hänellä olla 30 op suorituksia Helsingin yliopistosta tai hakemuksen liitteenä aiemman korkeakoulututkinnon opintosuoritusote.
 • Hakijan opintojen eteneminen Helsingin yliopistossa, opintomenestys, opintosuunnitelma (hops) ja  esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. Kokonaisuutta suunnittelevien tulee selvittää kohdeyliopistosta, että haettavat opinnot muodostavat kokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluviin opintoihin haetaan puoltoa pääsääntöisesti yhdellä kertaa.
 • Avoimen yliopiston opintoihin ei JOO-opinto-oikeuksia puolleta.
 • JOO-opinto-oikeuksia ei puolleta määräaikaisella opinto-oikeudella opiskeleville esimerkiksi vaihto-opiskelijoille.

Hakulomake

Sähköinen hakulomake löytyy Joopas -verkkopalvelusta (muista toimittaa myös pyydetyt hakemuksen liitteet):  Linkki JOOPAS-verkkopalveluun

Jotkut yliopistot eivät käytä Joopas -verkkopalvelua, vaan ainoastaan paperista hakulomaketta (Linkki:  Paperinen hakulomake, katso paperihakemusta käyttävien yliopistojen lista tästä: Yleisohjeet)  Jos haet joo-opinto-oikeutta paperisella hakulomakkeella, tulee sinun skannata täytetty ja allekirjoitettu hakulomake ja lähettää se määräaikaan mennessä osoitteeseen: joo@helsinki.fi

JOO hakemuksen liitteeinä tulee toimittaa:

1.Opintosuunnitelma (HOPS). Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä pakollisia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa ja olet jo suorittanut. Merkitse opintosuunnitelmaasi selvästi JOO-opintojen osuus valinnaisista opinnoistasi. Lisätietoja HOPS:sta koulutusohjelmittain: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/henkilokohtainen-opintosuunnitelma-hops. Ohessa yksi HOPS-malli:

2. Opintosuoritusote (epävirallinen, weboodista tilattu riittää).

3. Jatko-opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteenä oppiaineensa vastuuprofessorin hyväksyntä opintosuunnitelmalleen.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

JOO-opinto-oikeudet ja -puollot opintokokonaisuuksiin myönnetään enintään kahden vuoden määräajaksi ja opiskelijalla on oikeus suorittaa vain niitä opintoja, joita varten opinto-oikeus on myönnetty / puollettu.

JOO-opintosuoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritettujen JOO-opintojen opintosuoritusote toimitetaan rekisteröintiä varten opiskelijapalveluihin tiedekunnan hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Opintojen hyväksilukeminen tutkintoon on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja JOO-opinnoista ja niihin hakemisesta, ota yhteyttä Liikkuvuuspalveluihin https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/liikkuvuuspalvelut • No labels