Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tältä sivulta löydät kohta kohdalta ohjeet joustavan opinto-oikeuden hakemiseen. Prosessissa on vaiheet 1-6. Avaa rinnalle yliopiston hakuohje niin pääset samalla tarkistamaan hakuprosessin kannalta olennaiset asiat.

Muista

  • Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä hakemuksella  tai papaerilomakkeella

  • Sinun tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossasi ennen kuin voit hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.
  • Varaa riittävästi aikaa hakuprosessille*. Yliopistojen JOO-opintojen hakuajat vaihtelevat, tarkista hakuajat kohdeyliopiston JOO-ohjeesta. Tarkista myös kotiyliopiston puoltokäsittelyn aikataulu ja hanki kotiyliopiston puolto hyvissä ajoin.
  • Tarvitset ensin hakemukseesi kotiyliopistosi puollon*. Puoltaessaan hakemustasi oma yliopistosi (kotiyliopisto) hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi sekä sitoutuu maksamaan JOO-opintosi. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä yliopistossa, jonka järjestämiin opintoihin haet opinto-oikeutta (kohdeyliopisto).

1. Tutustu kotiyliopiston ohjeeseen

Kotiyliopistosi ohjeista löydät JOO-opintojen hakukäytännöt, tiedot tarvittavista liitteistä, hakemusten puoltokriteerit, hakemusten käsittelyn aikataulun sekä ohjaajien yhteystiedot.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja hyväksyminen on monissa yliopistoissa edellytys hakemuksen puoltamiselle. JOO-opintojen tavoitteena on tukea suunnitelmallista tutkintoon tähtäävää opiskelua. Tee opintosuunnitelma tässä vaiheessa, mikäli kotiyliopistosi sitä edellyttää.

Ohjeet yliopistoittain.

2. Tutustu JOO-opintotarjontaan

Kun olet tutustunut kotiyliopistosi ohjeisiin ja laatinut opintosuunnitelmasi rungon ja suunnitellut tutkintoosi JOO-opinnot, tutustu yliopistojen opintotarjontaan. Etsi suunnitelmaasi sopivia opintoja ja tarkenna JOO-opintojesi aikataulu yliopistojen opintotarjonnan pohjalta.

Tutustu opintotarjontaan


3. Tutustu kohdeyliopiston ohjeeseen

Tutustu opintoja suunnitellessasi valitsemiasi JOO-opintoja tarjoavan yliopiston hakuaikoihin ja opinto-oikeuden myöntämisen kriteereihin sekä muihin käytänteisiin.

4. Täytä hakulomake ja hanki puolto

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhden yliopiston yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin. Jos haet samanaikaisesti useampaan yliopistoon ja/tai useisiin saman yliopiston tiedekuntiin/osastoihin, sinun tulee täyttää useampia hakulomakkeita.

Toimita täytetty lomake liitteineen (esim. hops, opintosuoritusote) hyvissä ajoin kotiyliopistoosi.

Sähköinen haku

Useimmissa yliopistoissa on jo käytössä sähköinen Joopas-hakujärjestelmä. Sähköisen hakulomakkeen pääset täyttämään ja lähettämään hakulomakkeen

Sähköinen hakulomake siirtyy järjestelmän kautta kotiyliopistosi myönteisen puoltopäätöksen jälkeen kohdeyliopiston käsittelyyn. Saat sähköpostiisi tiedon hakemuksen käsittelyn eri vaiheista ja voit myös seurata hakemuksen käsittelyä sähköisen järjestelmän kautta.

Tulostettava JOO-hakulomake

Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakujärjestelmää. Jos opiskelet jossakin alla mainitussa yliopistossa tai haet opiskeluoikeutta johonkin näistä, sinun tulee käyttää paperista hakulomakketta. Paperilomakkeita saat myös omasta yliopistostasi.

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

5. Hanki opinto-oikeus

Puoltopäätöksen jälkeen sähköinen hakemus ohjautuu suoraan kohdeyliopiston käsittelyyn. Voit seurata käsittelyn etenemistä kirjautumalla sähköiseen hakujärjestelmään.

Jos puollettu paperinen hakemus palautetaan sinulle, toimita se kohdeyliopistoon.

Päätöksen saaminen

Opintojen suorittamisoikeuden saat, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden hakemillesi JOO-opinnoille.

Päätöksessä on kerrottu opinto-oikeuden voimassaoloaika sekä tietoa opintojen aloittamisesta. Jos opinto-oikeutta ei ole myönnetty, päätöksessä on kerrottu perustelut hakemuksen hylkäämiselle.

6. Opintojen aloittaminen

Opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua kohdeyliopiston opiskelijaksi ja valitsemillesi kursseille. Tietoa ilmoittautumiskäytännöistä saat opinto-oikeuspäätöksestä, yliopiston yhteyshenkilöiltä tai kohdeyliopiston ohjeesta.

 
  • No labels