Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joustavan opiskelun Joopas-palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille ja opintohallinnon toimijoille.
Kokonaisuus  sisältää seuraavat palvelut:

  • Opiskelijaviestintäpalvelut: Palvelu sisältää tietoa joustavista opiskelumahdollisuuksista (JOO, verkostoopinnot ym.) ja yhteystiedot palvelua käyttäviin korkeakouluihin, korkeakoulujen omiin ohjaus- ja neuvontamateriaaleihin sekä korkeakoulujen ja niissä toimivien verkostojen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.
  • Opintotarjontapalvelu ja tiedonsiirron tuki: Opintotarjonnan kuvaaminen ja markkinoiminen on osa opiskelijaviestintäpalvelua. Korkeakoulun opintotarjontatiedot voidaan hakea korkeakoulun omista järjestelmistä myös sähköisesti wwwalustalle, jolloin tiedot sellaisesta korkeakoulun opintotarjonnasta, jota korkeakoulu haluaa palvelun kautta markkinoida, on mahdollista näyttää palvelun www-sivulla.
  • Haku- ja ilmoittautumispalvelut ja niiden tuki: Hakupalvelussa opiskelijat hakevat opinto-oikeuksia ja ilmoittautuvat opintoihin. Virkailijoita palvelu tukee hakemusten käsittelyssä sekä opiskelijaliikkuvuuden ja joustavan opiskelun raportoinnissa. Virkailijat saavat järjestelmästä tietoja myös korkeakoulujen väliseen laskutukseen.
  • Käytön tukipalvelu: Käytön tukipalvelusta palvelukonsortion osapuolten yhteyshenkilöt saavat tukea ja ohjausta palveluiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.
  • Palvelukonsortion yhteistoiminnan palvelut: Palvelutuottaja huolehtii palvelukonsortion johtoryhmän ja mahdollisen asiantuntijaryhmän kokousten järjestämisestä ja nimeää kokouksiin sihteerin.
    Palvelutuottaja tiedottaa palvelun käyttöön liittyvistä asioista palvelukonsortion osapuolten nimeämille yhteyshenkilöille. Pääasiallisena viestintäkanavana toimivat sähköpostilistat.

Palvelun yhteys- ja tukihenkilöt:

  • Hely Lahtinen, hely.lahtinen(at)utu.fi, puh. 040-5890872

 

 
  • No labels