Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokousmateriaali:

  1. Esityslista
  2. Kokousmuistio

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen muistio 19.-21.9.

Liite 2: Joopas -johtoryhmän keskustelu

Liite 3: Toimintasuunnitelma 2012

Liite 4: Raportti vuoden 2011 toiminnasta

  • No labels