Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokousmateriaali:

  1. Esityslista
  2. Kokouksen muistio

Liitteet:

Liite 1a: Joopas-palvelun ylläpidon yleiskatsaus

Liite 1b: Tukipyynnät 2011

Liite 1c: Hakujärjestelmän lomakemäärät

Liite 2: Kokouksen mustito 20.5. 2012

  • No labels