Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimintasuunnitelman mukainen lista:

KehityskohdeStatus

Tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet: selvitys ja toteutus

Selvitys tehty. Puron muutokset toteutettu. Hakupalvelun osalta lokitus toteutettu ja päällä. Hallintanäyttöä ei ole tehty, tarvittaessa pyyntö Solenovolle

Laskutuksen tukitoiminnallisuus Purossa: laskutustietojen luonti ja tarkastus onnistuu sujuvasti virkailijan toimesta.

Tuotetaan tähän selainkäyttöliittymä.

Selainkäyttöliittymä ja toiminnallisuus tuotettu. Pääkäyttäjät koulutettu ja ohjeet laadittu.

Puron käyttäjähallinnan hakutoiminnon kehittäminen

Toteutettu.

Puron virkailijan suoritusten käsittelynäytön statustiedon kehittäminen: kuka käsittelee mitäkin suoritusta

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018: JOO-230

Purton virkailijaoikeuksien hienosyisempi jako: tiedekuntatiedon käyttömahdollisuuden selvittäminen

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018

Koosteraporttit (summa) suorituksista per korkeakoulu Virran tiedoista

Mahdollisesti syksyllä käytettävissä: JOO-221 ja JOO-225

Purosta suorituksen sähköisen siirron markkinointi: valmis rajapinta olemassa.

Informoitu kiinnostuneita korkeakouluja
Puron etusivun organisaatiolistauksen muuttaminen (siistimpi listaus, yksi organisaatio per rivi tms.)Ei mahtune budjettiin vuonna 2018  JOO-204

Puron virkalijalle lähettämä ilmoitus siirretyistä suorituksista: suoritusten nimet mukaan viestiin

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018 JOO-220
Puro: suoritusten siirtolomakkeelle tieto opintojen sisällöstäEi mahtune budjettiin vuonna 2018 JOO-229

Joopas: Käsiteltyihin ja hyväksyttyihin hakemuksiin tai listaan mahdollista merkistä tieto, että opiskelijalle on luotu opinto-oikeus

Vuonna 2019 JOO-233
  • No labels