Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

JOO-ansökan behandlas i den egna ämnesgruppen/det egna utbildningsprogrammet. Reservera fyra veckor för handläggningstiden vid hemuniversitetet.

Handläggning av förordande av ansökan

Konstuniversitetets studerande fyller i JOO-ansökan elektroniskt i Joopas-webbtjänsten. Akademins kontaktperson för JOO-studier skickar ansökan vidare till ämnesgruppen/utbildningsprogrammet.

När ämnesgruppen/utbildningsprogrammet godkänner JOO-ansökan binder den/det sig att betala för JOO-studierna. Samtidigt bekräftas att studierna kommer att inkluderas som en del av examen vid hemuniversitetet.

Alla universitet använder inte webbtjänsten Joopas. Använd pappersblanketten om du ansöker om studierätt till en av dessa universitet (https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake):

  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Uleåborgs universitet
  • Östra Finlands univeristetet

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

JOO-studierna ska ingå i den individuella studieplanen. Diskutera JOO-studierna i god tid med din studiehandledare eller professor.

Studierna ska ingå i minimikraven för en examen med tanke på innehållet och omfattningen. JOO-studierätt förordas endast för studier som inte ordnas vid hemuniversitetet.

Ämnesgrupperna/utbildningsprogrammen förordar JOO-studierätt beaktande de egna resurserna.

Tid för vilken studierätt förordas

Studierätten förordas huvudsakligen för terminen/läsåret då undervisningen sker. Studierätten kan förordas för upp till två läsår. Måluniversitetet fastställer längden på studierätten.

Studierätten gäller endast de studieperioder som har avtalats om. Den tar dock slut senast när studeranden utexamineras.

Adress som ansökan om förord skickas till

JOO-ansökan lämnas in för handläggning elektroniskt i Joopas-webbtjänsten..

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

En ansökan som har förordats vid hemuniversitetet överförs automatiskt till måluniversitetet i Joopas-webbtjänsten. Måluniversitetet gör det slutliga fastställandet av JOO-studierätten. Studeranden får information om beslutet i Joopas-webbtjänsten (de universitet som använder pappersblanketten skickar beslutet per post eller e-post).

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Studeranden ansvarar själv för att studieprestationen införs i hemuniversitetets studieregister. Be om ett officiellt studieregisterutdrag från måluniversitetet och lämna in det till din egen akademis studiebyrå för tillgodoräknande.

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Bildkonstakademin

Johanna Mustonen
johanna.mustonen(at)uniarts.fi
tfn 050 44 88 540
PB10, 00097 KONSTUNIVERSITETET

Sibelius-Akademin

Pilvi Järvinen
pilvi.jarvinen(at)uniarts.fi
tfn 050 526 1964
PB 30, 00097 KONSTUNIVERSITETET

Teaterhögskolan

Anna Heikkilä
anna.heikkila(at)uniarts.fi
tfn 0400 792 083
PB 20, 00097 KONSTUNIVERSITETET

  • No labels