Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

LUT-yliopistossa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. Kurssitarjonta löytyy  LUT-yliopiston opinto-oppaista .

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku.

LUT:ssa on lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen tulee olla LUT:ssa vähintään 1 kk ennen kyseisen periodin alkamista. Lukuvuoden 2019-2020 opetusperiodit ovat: 1. periodi 2.9.-18.10.2019, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 43), 2. periodi 28.10.-13.12.2019, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 51), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 1), 3. periodi 7.1.-21.2.2020, kuulustelu- ja intensiiviviikko (vk 9)  ja 4. periodi 2.3.-17.4.2020, kuulusteluviikot (vk:t 17 ja 19), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 20), intensiiviviikot (vk 21-22).
Kesäopetusjakso 1.6.-21.8.2020. Kesän kuulusteluviikko (vk 26).

Opinto-oppaat

LUT-yliopiston opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Hakemuksen liitteistä tulee ilmetä opiskelijan edellytykset suoriutua anotuista opinnoista.
 • Hakijan tulee täyttää kurssille osallistumisen edellytyksenä mahdollisesti olevat esitietovaatimukset. Tieto löytyy opinto-oppaista.
 • Joillakin kursseilla voi olla rajoituksia osallistujamäärissä, tällöin LUTin perusopiskelijoilla on ensisijainen oikeus päästä kursseille.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia myönnetään enintään 2 vuodeksi kerrallaan. Jos opinnot eivät valmistu myönnetyssä ajassa, pitää opiskelijan hakea uudelleen opinto-oikeutta kyseisille opinnoille uudella hakemuksella.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköinen hakemus siirtyy hakijan kotiyliopiston käsittelyn jälkeen automaattisesti LUT-yliopistoon mikäli hakemusta on puollettu. Mikäli kotiyliopistosi ei käytä sähköistä hakujärjestelmää, toimita puollettu paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen: LUT-yliopisto, Hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta

JOO-opiskelun aloittaminen

 • JOO-opiskelijat ilmoittautuvat kursseille ja tentteihin LUTin opintopalveluiden kautta. Voit ilmoittautua puhelimitse (puh. 029 446 3040 tai 029 446 3041), sähköpostin välityksellä (opinto@lut.fi) tai asioimalla henkilökohtaisesti.
 •  Kurssien aikataulut löydät lukujärjestyksestä. Myönnetty opinto-oikeus ei aina takaa kurssille pääsyä; esim. jos kurssilla on rajoituksia osallistujamäärissä ja kurssi on jo täynnä. Kursseille ilmoittautumisajat päättyvät periodikohtaisesti, ks. ilmoittautuminen opintojaksolle.
 • Tenttien ajankohdat löydät  kuulustelujärjestyksestä. Ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa ennen kyseistä tenttipäivää ja päättyy viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Opinto-oikeuden LUT:ssa saatuasi voit saada yliopiston käyttäjätunnukset, ks. tunnusohjeet.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Taideyliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelut käytössä, saa opiskelija LUTin opintopalveluista opintosuoritusotteen, jonka hän on itse velvollinen toimittamaan kotiyliopistoonsa.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kauppatieteet

 • Nimi: Kaija Huotari, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6436
 • Sähköpostiosoite: kaija.huotari@lut.fi
 • Nimi: Kirsti Tiainen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6469
 • Sähköpostiosoite: kirsti.tiainen@lut.fi

Energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Marjaana Lehtinen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 191 9418
 • Sähköpostiosoite: marjaana.lehtinen@lut.fi

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Johanna Kosunen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 381 9282
 • Sähköpostiosoite: johanna.kosunen@lut.fi

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

 • Nimi: Pauliina Talka, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 738 1303
 • Sähköpostiosoite: pauliina.talka@lut.fi
 • Nimi: Sini Sarvilahti, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: 2313
 • Puhelin: 040 683 1963
 • Sähköpostiosoite: sini.sarvilahti@lut.fi

Kemiantekniikan koulutusohjelma

 • Nimi: Mari Trinidad, opintojen ohjauksen päällikkö
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 766 1710
 • Sähköpostiosoite: mari.trinidad@lut.fi

Kielikeskus

 • Nimi: Heli Kylliäinen, valintasihteeri
 • Sijainti: huone 2361
 • Puhelin: 0400 295 150
 • Sähköpostiosoite: heli.kylliainen@lut.fi
 • No labels