Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. Kurssitarjonta löytyy  Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-oppaista .

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku.

LUT:ssa on lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen tulee olla LUT:ssa vähintään 1 kk ennen kyseisen periodin alkamista. Lukuvuoden 2018-2019 opetusperiodit ovat: 1. periodi 3.9.-19.10.2018, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 43), 2. periodi 29.10.-14.12.2018, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 51), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 1), 3. periodi 7.1.-22.2.2019, kuulustelu- ja intensiiviviikko (vk 9)  ja 4. periodi 4.3.-18.4.2019, kuulusteluviikot (vk:t 17 ja 19), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 20), intensiiviviikot (vk 21-22).
Kesäopetusjakso 4.6.-24.8.2018. Kesän kuulusteluviikko (vk 26).

Opinto-oppaat

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Hakemuksen liitteistä tulee ilmetä opiskelijan edellytykset suoriutua anotuista opinnoista.
 • Hakijan tulee täyttää kurssille osallistumisen edellytyksenä mahdollisesti olevat esitietovaatimukset. Tieto löytyy opinto-oppaista.
 • Joillakin kursseilla voi olla rajoituksia osallistujamäärissä, tällöin LUT:n perusopiskelijoilla on ensisijainen oikeus päästä kursseille.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia myönnetään enintään 2 vuodeksi kerrallaan. Jos opinnot eivät valmistu myönnetyssä ajassa, pitää opiskelijan hakea uudelleen opinto-oikeutta kyseisille opinnoille uudella hakemuksella.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköinen hakemus siirtyy hakijan kotiyliopiston käsittelyn jälkeen automaattisesti Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon mikäli hakemusta on puollettu. Mikäli kotiyliopistosi ei käytä sähköistä hakujärjestelmää, toimita puollettu paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta

JOO-opiskelun aloittaminen

 • JOO-opiskelijat ilmoittautuvat kursseille ja tentteihin LUT:n opintopalveluiden kautta. Voit ilmoittautua puhelimitse (puh. 029 446 3040 tai 029 446 3041), sähköpostin välityksellä (opinto@lut.fi) tai asioimalla henkilökohtaisesti.
 •  Kurssien aikataulut löydät lukujärjestyksestä. Myönnetty opinto-oikeus ei aina takaa kurssille pääsyä; esim. jos kurssilla on rajoituksia osallistujamäärissä ja kurssi on jo täynnä. Kursseille ilmoittautumisajat päättyvät periodikohtaisesti, ks. ilmoittautuminen opintojaksolle.
 • Tenttien ajankohdat löydät  kuulustelujärjestyksestä. Ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa ennen kyseistä tenttipäivää ja päättyy viikkoa ennen tenttipäivää.
 • Opinto-oikeuden LUT:ssa saatuasi voit saada yliopiston käyttäjätunnukset, ks. tunnusohjeet.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Taideyliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelut käytössä, saa opiskelija LUT:n opintopalveluista opintosuoritusotteen, jonka hän on itse velvollinen toimittamaan kotiyliopistoonsa.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kauppatieteet

 • Nimi: Kaija Huotari, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6436
 • Sähköpostiosoite: kaija.huotari@lut.fi
 • Nimi: Kirsti Tiainen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6469
 • Sähköpostiosoite: kirsti.tiainen@lut.fi

Energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Marjaana Lehtinen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 191 9418
 • Sähköpostiosoite: marjaana.lehtinen@lut.fi

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Johanna Kosunen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 381 9282
 • Sähköpostiosoite: johanna.kosunen@lut.fi

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

 • Nimi: Pauliina Talka, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 738 1303
 • Sähköpostiosoite: pauliina.talka@lut.fi
 • Nimi: Sini Sarvilahti, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: 2313
 • Puhelin: 040 683 1963
 • Sähköpostiosoite: sini.sarvilahti@lut.fi

Kemiantekniikan koulutusohjelma

 • Nimi: Mari Trinidad, opintojen ohjauksen päällikkö
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 766 1710
 • Sähköpostiosoite: mari.trinidad@lut.fi

Kielikeskus

 • Nimi: Heli Kylliäinen, valintasihteeri
 • Sijainti: huone 2361
 • Puhelin: 0400 295 150
 • Sähköpostiosoite: heli.kylliainen@lut.fi
 • No labels