Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittely hoidetaan 1 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Puoltokäsittely

Lappeenrannan teknillinen yliopisto käyttää sähköistä joo-hakujärjestelmää, kuten myös muut yliopistot, paitsi Itä-Suomen -, Lapin-, Oulun-, ja Jyväskylän yliopistot. Sähköiseen hakujärjestelmään kirjaudutaan Joopas-verkkopalvelussa osoitteessa https://haku.joopas.fi. yliopiston käyttäjätunnuksilla. Muihin kuin sähköistä hakujärjestelmää käyttäviin yliopistoihin haetaan edelleen JOOPAS-palvelusta (www.joopas.fi) tulostettavalla paperilomakkeella. Selvitä kohdeyliopiston hakuajat, tee ja lähetä hakemuksesi sähköisen joo-hakujärjestelmän kautta viimeistään 1 kk ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Lisää hakemuksesi liitteeksi opintosuunnitelma (=tutkintorakenne), opintojaksokuvaukset anomistasi opinnoista ja opintosuoritusote. Mikäli haet yliopistoon, joka ei ole mukana sähköisessä hakujärjestelmässä, toimita hakemus liitteineen tiedekuntasi joo-yhteyshenkilölle (ks. kohta käsittelijöiden yhteystiedot).

 • Puoltokäsittely hoidetaan 1 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
 • Jos puoltokäsittely vaatii lisäselvityksiä, ilmoitetaan siitä hakijalle sähköpostitse. Toimita pyydetyt tiedot välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa sähköpostin lähettämisestä.
 • Puollettu hakemus toimitetaan kotiyliopistosta automaattisesti kohdeyliopistoon.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Hakemus liitteineen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja toimitettu ajallaan.  Hakemuksen liitteet:  1) opintosuunnitelma, 2) opintojaksokuvaukset anomistasi opinnoista, 3) virallinen opintosuoritusote
 • Opintojen tulee olla perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia LUT:ssa suoritettavaa tutkintoa ajatellen ja joita vastaavia ei ole LUT:n kurssitarjonnassa.
 • JOO-opintoina suoritettavia opintoja voidaan puoltaa enintään 20-25 op /opiskelija koulutusohjelmasta riippuen.
 • Koulutusohjelmat päättävät puolloista.
 • Yleisten puoltamisen ehtojen lisäksi on koulutusohjelmakohtaisia kriteerejä.

  Opintosuunnitelman laatimien:  Opintosuunnitelman (=tutkintorakenne) laatimisesta saat tarvittaessa lisätietoja tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi www-sivuilta ja opintoneuvonnasta.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia puolletaan enintään 2 vuodeksi. Huom. tutkinnon valmistuminen LUT:ssa päättää myös joustavan opinto-oikeuden voimassaolon.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy automaattisesti koulutusohjelman joo-yhteyshenkilölle, kun hakemus on lähetetty. Jos kohdeyliopisto ei ole mukana sähköisessä joo-hakujärjestelmlässä, toimita paperinen hakemus koulutusohjelmasi joo-yhteyshenkilölle osoitteeseen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PL 20, 53851 Lappeenranta

Koulutusohjelmien joo-yhteyshenkilöt:

 • Energiatekniikan koulutusohjelma: opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen
 • Kauppatieteiden opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaajat Kaija Huotari ja Kirsti Tiainen
 • Kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjauksen päällikkö Mari Trinidad
 • Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaaja Johanna Kosunen
 • Sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen
 • Laskennallisen tekniikan opiskelijoiden hakemukset: opintosuunnittelija Johanna Kosunen
 • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaajat Pauliina Talka ja Sini Sarvilahti
 • Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaajat Pauliina Talka ja Sini Sarvilahti
 • Ympäristötekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden hakemukset: opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen
 • Huom! LUT:n jatko-opiskelijoiden hakemukset: koulutuskoordinaattori Sari Damstén
 • MEC, ELEC, EnTeDi ja IoT -ohjelmien hakemukset: suunnittelija Sanna Nykänen

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Sähköinen hakemus siirtyy suoraan hakijalta kotiyliopistoon käsittelijälle ja häneltä kohdeyliopiston käsittelijälle, joten hakijan ei tarvitse itse toimittaa hakemusta kohdeyliopistoon. Paperiset hakemukset välitetään suoraan kotiyliopiston tiedekunnasta kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. JOO-opintoina suoritetut opinnot kirjataan rekisteriin hyväksiluettuina (= arvosana H).

LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote LUT:n opiskelijoiden asiakaspalveluun (h. 2313).

Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Ohjaajien yhteystiedot

LUT:n jatko-opiskelijat

 • Nimi: Sari Damstén, koulutuskoordinaattori
 • Sijainti: huone 2318
 • Puhelin: 0400 176 701
 • Sähköpostiosoite: sari.damsten@lut.fi

Energia-, sähkö-, ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Marjaana Lehtinen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 191 9418
 • Sähköpostiosoite: marjaana.lehtinen@lut.fi

Kauppatieteet

 • Nimi: Kaija Huotari, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6436
 • Sähköpostiosoite: kaija.huotari@lut.fi
 • Nimi: Kirsti Tiainen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: 2313
 • Puhelin: 050 322 6469
 • Sähköpostiosoite: kirsti.tiainen@lut.fi

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Johanna Kosunen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 381 9282
 • Sähköpostiosoite: johanna.kosunen@lut.fi

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

 • Nimi: Pauliina Talka, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 738 1303
 • Sähköpostiosoite: pauliina.talka@lut.fi
 • Nimi: Sini Sarvilahti, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: 2313
 • Puhelin: 040 683 1963
 • Sähköpostiosoite: sini.sarvilahti@lut.fi

Kemiantekniikan koulutusohjelma

 • Nimi: Mari Trinidad, opintojen ohjauksen päällikkö
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 766 1710
 • Sähköpostiosoite: mari.trinidad@lut.fi

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

LUT:n jatko-opiskelijat

 • Nimi: Sari Damstén, koulutuskoordinaattori
 • Sijainti: huone 2318
 • Puhelin: 0400 176 701
 • Sähköpostiosoite: sari.damsten@lut.fi

Energia-, sähkö-, ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Marjaana  Lehtinen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 191 9418
 • Sähköpostiosoite: marjaana.lehtinen@lut.fi

Kauppatieteet

 • Nimi: Kaija Huotari, opintosuunnittelija
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6436
 • Sähköpostiosoite: kaija.huotari@lut.fi
 • Nimi: Kirsti Tiainen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 322 6469
 • Sähköpostiosoite: kirsti.tiainen@lut.fi

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

 • Nimi: Johanna Kosunen, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 050 381 9282
 • Sähköpostiosoite: johanna.kosunen@lut.fi

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

 • Nimi: Pauliina Talka, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 738 1303
 • Sähköpostiosoite: pauliina.talka@lut.fi
 • Nimi: Sini Sarvilahti, opintojen ohjaaja
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 683 1963
 • Sähköpostiosoite: sini.sarvilahti@lut.fi

Kemiantekniikan koulutusohjelma

 • Nimi: Mari Trinidad, opintojen ohjauksen päällikkö
 • Sijainti: huone 2313
 • Puhelin: 040 766 1710
 • Sähköpostiosoite: mari.trinidad@lut.fi

MEC, ELEC, EnTeDI ja IoT -ohjelmat

 • Nimi: Sanna Nykänen, suunnittelija
 • Sijainti: huone 6327
 • Puhelin: 050 590 8927
 • Sähköpostiosoite: sanna.nykanen@lut.fi

 

 • No labels