Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Määrittelyä muokattu uudelleen 20.4.2016

 

LASKUTUKSEN TUKI:

Yliopisto tekee vuosittaisen joo-laskutuksen keväällä (sopimuksessa maaliskuun loppu). Suoritukset kirjataan helmikuuhun mennessä.

Suoritukset haetaan nyt omasta rekisteristä ja puollot Joopaksesta.

- Pääkäyttäjä/virkailija kirjautuu joopakseen ja käynnistää Virrasta suoritushaun

- haku kohdistetaan oman organisaation kirjaamiin joo-suorituksiin halutulla aikavälillä (laskutettavat opiskelijat, Virrasta saa räätälöidyn poiminnan erillisestä pyynnöstä)

 - virkailija (siirtää suoritukset joopas-järjestelmään tai) muodostaa niistä tulostettavan tiedosto

-tiedot pitää pystyä sorttaamaan per organisaatio

-pitää pystyä tarkistamaan onko opinnoilla myöntö Joopaksessa

- tuloste voidaan liittää laskuihin, tai voidaan viitatat Joopaksen raporttiin (sama näkymä kummallekin)

 

Myös myönteisistä päätöksistä laskutetaan (20€), opiskelijan kotiyliopisto maksaa tämän

  • puolto tylee kotiyliopistosta (hyväksyy osaksi tutkintoa ja hyväksyy)
  • kohdeyliopisto myöntää tämän jälkeen opinto-oikeuden
  • Joopaksesta saa jos tästä raportin (osataanko käyttää?)

 

LASKUN MAKSAJAN TUKI:

- Pääkäyttäjä/virkailija kirjautuu joopakseen ja käynnistää Virrasta suoritushaun (ei tarvita)

- haku kohdistetaan oman organisaation opiskelijoihin joille on kirjattu joo-opintoja halutulla aikavälillä (ei tarvita, koska laskuttaja toimittaa saman listan)

-virkailija hakee Joopaksesta heidän tekemänsä Joo-puollot halutulta aikaväliltä

-virkailija tulostaa raportin tai muodostaa tiedoston

-virkailija vertailee puoltotietoja ja laskutustietoihin

 

Ylipäänsä olisi hyvä keskustella onko koko laskutuksessa järkeä: pitäisikö siitä jossakin kohtaa luopua. Jonkinlainen vuosittainen tasaus voisi olla järkevämpi malli.

 

Virrasta laskutuksen pohjaraportti jossa seuraavat tiedot:

Hakukriteerinä: suoritusaika (käytännössä aina edellinen kalenterivuosi), joo-opinto, oman yliopiston myöntämä

Palauttaa seuraavat tiedot: opiskelijan nimi, opiskelijanumero, suorituksen nimi, suorituksen opintopistemäärä, kotiyliopisto, suoritusaika (sortattuna kotiyliopistoittain)

 

Puro hakee näille suorituksille Joopaksesta seuraavat tiedot:

  • hakukriteerinä opiskelijanumero ja suoritusaika (1.1.vv-2v)
  • tulostaa seuraaavat tiedot: opiskelijalle kyseisellä aikavälille annetut myönnöt (myöntöaika, opinnon nimi,kurssikoodi,  opintopistemäärä, opiskelijan tiedekunta, laskutettava/ei laskutettava )
  • No labels

1 Comment

  1. Tarkastetaan laskutettavat tiedot ennen kun lasku lähetetään: säästää aikaa ja vaivaa kummallakin puolella.