Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JOO-opintojen suoritusoikeus rajoittuu ainoastaan niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Tieto siitä, mille kursseille opinto-oikeus on myönnetty, on sähköisessä hakemuksessa Joopas-järjestelmässä (www.joopas.fi). Mikäli kotiyliopisto ei kuulu sähköisen hakujärjestelmän piiriin, myönnetystä opinto-oikeudesta on lähetetty tieto sähköpostitse.

Kurssikohtaisen päätöksen näet kirjautumalla Joopas-järjestelmään ja avaamalla siellä päätöksen. Kiinnitä erityisesti huomiota opinto-oikeuden pituuteen ja siihen, mille kursseille sinulle on myönnetty opinto-oikeus. Mikäli kurssin kohdalla lukee myönnetty, olet saanut kyseiselle kurssille opinto-oikeuden. Jos kurssin kohdalla lukee ei myönnetty, et tällä kertaa saanut opinto-oikeutta kurssille. Järjestelmästä näet myös perustelut ei myönnetyille kursseille.

Alla oleva ohjeistus koskee niitä opiskelijoita, joille on myönnetty opinto-oikeus. Nämä ohjeet tulevat ajankohtaisiksi, kun JOO-opiskelijan opinto-oikeus on kirjattu Aalto-yliopiston opiskelijarekisteriin. Tämä tapahtuu yleensä noin 1–2 viikon sisällä siitä kun päätös opinto-oikeuden myöntämisestä on tehty Joopas-järjestelmässä. Siitä lähetetään erillinen sähköposti.

Mikäli et nyt saanut opinto-oikeutta jollekin haluamallesi kurssille, voit hakea opinto-oikeutta myöhemmissä JOO-hauissa uudestaan. Voit myös suorittaa kurssin Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa omakustanteisesti, jos kurssi on siellä tarjolla. Avoimen yliopiston tarjontaan pääset tutustumaan osoitteessa http://avoin.aalto.fi/fi/.

Aalto-käyttäjätunnukset

Kursseille ja mahdollisiin uusintatentteihin ilmoittautumista varten tarvitset Aalto-yliopiston IT-tunnukset. Opinto-oikeutesi perusteella sinulle luodaan digitaalinen identiteetti Aalto-yliopistoon. Opinto-oikeuden kirjaamista seuraavana päivänä saat neuvontaviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Identiteetin aktivoituasi saat käyttöösi Aalto-käyttäjätunnuksen, jolla kirjaudutaan kaikkiin Aalto-yliopiston palveluihin.

Aalto-yliopisto lähettää yhteydenotot ensisijaisesti aalto.fi-sähköpostiin. Aalto-yliopiston sähköpostia ja kalenteria pääsee käyttämään Aalto-käyttäjätunnuksella ja -salasanalla, esimerkiksi Outlookin selainversiolla Webmaililla (https://mail.aalto.fi).

Aallon IT-palvelujen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Aalto yliopiston IT-tunnusten käyttöpolitiikkaa ja -ohjeita.
Aalto-yliopiston IT-palvelut

Opiskelijanumero ja läsnäolotodistus

Aalto-yliopiston opiskelijanumeroa tarvitset muun muassa ilmoittautuessasi kursseille. Opiskelijanumero ei ole sama kuin kotiyliopistossasi. Osa korkeakouluista ilmoittaa Aalto-yliopiston opiskelijanumeron samassa sähköpostiviestissä, jossa kerrotaan opinto-oikeudesta. Oman opiskelijanumerosi näet myös WebOodin vasemmasta yläkulmasta nimesi alla, kun olet kirjautunut Aalto-käyttäjätunnuksella WebOodiin (ks. kohdat Aalto-käyttäjätunnukset ja WebOodi sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin).

Mikäli viestissä ei ole ilmoitettu opiskelijanumeroasi etkä pysty aktivoimaan IT-tunnuksia sähköisessä järjestelmässä, nouda läsnäolotodistus opiskelijapalveluista sen aukioloaikoina. Läsnäolotodistuksessa näkyy Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi ja sinulle myönnetty opinto-oikeus. Mikäli tiedät jo opiskelijanumerosi etkä muuten tarvitse läsnäolotodistusta, ei sen noutaminen ole pakollista.

Kulkuoikeudet

Osa rakennusten ulko-ovista sekä väliovista on elektronisesti valvottuja ja lukittuja varsinkin rakennusten aukioloaikojen ulkopuolella. Kulku näistä ovista tapahtuu henkilökohtaisilla kulkukorteilla. JOO-opiskelijalle voidaan myöntää kulkukortti, jos se on opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä.

  • Kauppakorkeakoulussa kulkulupa ja kulkukortti haetaan tarvittaessa tilapalveluista. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja läsnäolotodistuksen. Läsnäolotodistuksen hankkimisesta ks. kohta Opiskelijanumero ja läsnäolotodistus.
  • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kulkulupia ja käyttöoikeuksia saatetaan tarvita tilojen ja laitteiden käyttöön laitoksilla. Kulkuoikeuksia haetaan opetuksesta vastaavasta yksiköstä.
  • Tekniikan alan korkeakouluissa eivät JOO-opiskelijat yleensä tarvitse erillisiä kulkulupia tai kulkukorttia. Mikäli tarvetta ilmenee, lisäohjeita saa kyseisen korkeakoulun opiskelijapalveluista.

WebOodi sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin

Kursseille ja uusintatentteihin tulee ilmoittautua. JOO-opinto-oikeudet eivät vapauta sinua Aalto-yliopiston normaaleista kurssi- ja tentti-ilmoittautumisvaatimuksista. Pääsääntöisesti ilmoittautuminen tapahtuu WebOodilla. Kursseille ja osaan tenteistä on tietyt ilmoittautumisajat, jotka vaihtelevat hieman korkeakouluittain. Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat ja -tavat voit tarkistaa WebOodista. Osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti. JOO-opinto-oikeuden myöntäminen ei vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

WebOodiin pääset kirjautumaan Aalto-käyttäjätunnuksillasi osoitteessa https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html. Kurssikuvaukset löydät WebOodista myös ilman kirjautumista.

Kurssien toteutus ja kurssikuvaukset

Kurssikuvauksissa on tiedot kurssien osaamistavoitteista, toteutuksesta ja suoritusvaatimuksista. Kurssikuvaukset ovat WebOodissa. Kurssikuvauksen yhteydessä on myös tiedot opetusajoista ja -paikoista sekä kurssista järjestettävistä, kuulustelujärjestykseen vahvistetuista tenteistä. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa kurssien toteutuksesta on kurssien kotisivuilla MyCourses-oppimisympäristössä: https://mycourses.aalto.fi/.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

JOO-opiskelija ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista Aalto-yliopistoon. Aiemmin myös JOO-opiskelijat ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi, mutta 1.8.2018 lähtien käytäntö muuttui.

Opintosuoritusten rekisteröinti oman kotiyliopiston opintorekisteriin

Aalto-yliopistossa suoritetut JOO-opintosuoritukset merkitään Aalto-yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija vastaa itse JOO-suoritusten toimittamisesta oman kotiyliopiston suoritusrekisteriin kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla.

Voit tilata tarvittavan virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen maksutta WebOodista. Tilattu tiedosto on ladattavissasi koneellesi WebOodista n. 15 minuuttia tilauksen jälkeen. Sähköinen opintosuoritusote on pdf-muotoinen dokumentti, jossa sähköinen allekirjoitus varmentaa otteen alkuperän ja eheyden. Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen.

Sähköistä opintosuoritusotetta pitäisi pystyä käyttämään kaikissa niissä tilanteissa missä paperistakin allekirjoitettua ja leimattua opintosuoritusotetta. Mikäli asiointitaho ei hyväksy sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia, voit pyytää allekirjoitetun ja leimatun opintosuoritusotteen Aalto-yliopiston opiskelijapalvelupisteistä.

Osa korkeakouluista sallii opiskelijoiden siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi Puron, opintosuoritusten hakupalvelun kautta.
https://haku.joopas.fi/ > Opintosuoritusten hakupalvelu - Puro

Tarvitsetko kotiyliopistoasi varten todistuksen siitä, että suoritetut opinnot muodostavat Aalto-yliopiston tutkintovaatimusten mukaisen sivuopintokokonaisuuden?

Kauppakorkeakoulussa: voit pyytää suorittamiesi opintojen koostamista sivuaineeksi opintosuoritusotteellesi sähköpostitse opiskelijapalvelut@aalto.fi. Liitäthän viestiin Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi.

Muissa Aallon korkeakouluissa: Voit kääntyä kyseisessä koulussa JOO-asioista vastaavan henkilön puoleen. Yhteystiedot ovat yläsivulla Aalto kohdeyliopistona.

Opintoneuvonta

Kurssikohtaisesta neuvonnasta (sisältäen tentit) vastaa kunkin kurssin vetäjä. Yleistä JOO-opintoihin liittyvää neuvontaa saa opiskelijapalveluista. Oppiainekohtaista neuvontaa annetaan asianomaisella laitoksella.

Yhteystiedot ja lisätietoja

Lisätietoja JOO-opinnoista ja opiskelusta Aalto-yliopistossa saat korkeakoulujen opiskelijapalveluista. Yhteystiedot ovat yläsivulla Aalto kohdeyliopistona.

  • No labels