Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akateemiset opiskelutaidot | Verkosto-Vatti-hankkeessa tuotettu kolmen opintopisteen verkkokurssi kehitettiin yliopisto-opintojaan aloittaville tai niitä suunnitteleville opiskelijoille. Opiskelija voi käyttää materiaaleja esimerkiksi itseopiskelumateriaalina.

 IQ Learn    | IQ Learn antaa tietoa ja tukea verkko-opiskelijalle, joka haluaa kehittyä oppijana. Sivusto sisältää neljä itsearviointitestiä, tutorpaketin ja opiskelijalle tarkoitetun oppimispäiväkirjan. Palvelu vaatii sisäänkirjautumisen.

Kielijelppi | Språkhjalpen | Yliopistolaisten puhe- ja kirjoitusviestinnän opas, joka soveltuu sekä itseopiskeluun, erilaisten tekstien ja esitelmien laatimiseen että viestinnän opetuksen suunnitteluun.

Kirjoittajan ABC-kortti | Kirjoittamisen sekä kielen- ja tekstinhuollon verkko-oppimateriaali, jonka avulla voi hioa tekstejä ja opiskella tekstitaitoja.

Kitkatta.net | Korkeakoulutuksen ja työelämän tietopalvelussa tietoa työelämään siirtymisestä ja korkeakoulujen uraohjauksesta.

Tutkivan oppimisen malli | Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen sivuilla kuvataan tutkivan oppimisen malli sekä annetaan esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan ja tutkivan oppimisen mallin soveltamisesta.

Verkkotutor | Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen sivuilla oppimisen tietopaketti. Verkkotutorin aiheina mm. oppiminen, oppimisympäristöt, oppimisen ohjaus, oppimisteoriat, oppimisen arviointi, verkko-opiskelu, opiskelun suunnittelu, itsearviointitestejä.

Matkalla maisteriksi | Helsingin yliopiston ja ylioppilaskunnan tekemä graduntekijän selviytymisopas.


  • No labels