Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

JOO-opinto-oikeutta voi hakea vain sellaisille opintojaksoille, joihin otetaan muita kuin Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita. Tieto opintojakson kohderyhmästä löytyy Turun yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta kunkin opintojakson kuvauksesta. Mikäli opintojaksolla ei ole merkitty mitään rajoituksia, voi JOO-oikeutta hakea. Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin. Opintojaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta kohdasta Turun kauppakorkeakoulun opetustarjonta (ennen v. 2016/2018 aloittaneille).

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin. Muihin jaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ei myönnä opinto-oikeutta Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden järjestämiin opintojaksoihin.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta kohdasta Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintotarjonta ja tutkinto-ohjelmat.

Hakuajat JOO-opintoihin

  • 8.8. mennessä I periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.9. mennessä II periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.11. mennessä III periodilla alkavaan opetukseen
  • 31.1. mennessä IV periodilla alkavaan opetukseen

Aloita hakemusprosessi  tarpeeksi ajoissa, jotta kotiyliopistosi ehtii käsittelemään hakemuksen ja välitttämään sen käsiteltäväksi Turun kauppakorkeakouluun yllä oleviin päivämääriin mennessä. Varmista siis, että hakemus on toimitettu Turun Kauppakorkeakouluun päivämäärään mennessä.

Opinto-oppaat

Turun kauppakorkeakoulun opinto-opas

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • Opinto-oikeuksia haetaan ja myönnetään opintojaksokohtaisesti. Opinto-oikeus voidaan hakea ja myöntää korkeintaan kahteen (2) aineeseen. Ainekohtainen laajuus voi olla enintään 25 opintopistettä.
  • Jos hakemallesi opintojaksolle edellytetään aikaisempia opintoja, siitä on mainittu opinto-oppaassa kyseisen opintojakson kohdalla.
  • Syventäviin opintojaksoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja ko. aineessa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään 2 lukuvuodeksi.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakemuksessa tulee olla liitteenä opintosuoritusote ja läsnäolotodistus. Jos opiskelija hakee joustavaa opinto-oikeutta kahteen aineeseen, liitteitä tulee olla kahdet.

  • Postitse: Opintotoimisto/Joo-hakemus, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto
  • Skannattuna: tseopintotoimisto(at)utu.fi

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja – paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös Joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Turun kauppakorkeakoulu

 

 

  • No labels