Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Puoltokäsittely

Opiskelijan tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa selvää kohdeyliopiston hakuohjeista/-ajoista ja siellä tarjolla olevista JOO-opinnoista.

Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen.

Muutama yliopisto (Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto) käyttää paperista hakulomaketta. Kun opiskelija on jättänyt paperisen hakemuksensa perusteluineen kotiyliopiston opintotoimistoon ja mikäli hakemusta puolletaan, opintotoimisto toimittaa hakemuksen kohdeyliopistoon. Opintotoimisto liittää hakemukseen opintosuoritusotteen. Jos opiskelijan hakemusta ei puolleta, opiskelijalle ilmoitetaan siitä.

Jos hakemus on puutteellinen, opintotoimisto pyytää opiskelijaa täydentämään sitä. Täydentämiseen annetaan aikaa yksi viikko. Jos opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan, päätös tehdään hakemuksessa olevien tietojen perusteella. Täydennyspyyntö lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puolto voidaan myöntää

  • vain läsnäolevalle opiskelijalle
  • pääsääntöisesti sellaisten oppiaineiden opinnoille, joita kotiyliopistossa ei ole tarjolla
  • opinnoille, jotka voidaan sisällyttää tutkinnon kokonaislaajuuteen
  • opiskelijalle, jolla on kotiyliopistossa näyttöä sekä yleisopintojen että pääaineen opintojen etenemisestä.
  • aikaisintaan toisen vuoden opiskelijalle
  • opinnoille, jotka tukevat opiskelijan tutkintorakennetta
  • sivuainelaajuuden muodostaville opinnoille

Opintosuunnitelman laatiminen: Opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)/tutkintorakenne, johon haettavat JOO-opinnot sisältyvät.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeutta puolletaan enintään kahdeksi (2) lukuvuodeksi.

Paperisen puoltohakemuksen toimitusosoite

  • Postitse: Opintotoimisto/Joo-hakemus, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto
  • Skannattuna: tseopintotoimisto(at)utu.fi

Paperisen puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Jos pääaine on puoltanut opiskelijan hakemusta, opintotoimisto toimittaa hakemuksen kohdeyliopistoon, josta opiskelija saa vastauksen hakemukseensa 4-6- viikon kuluttua hakuajan päättymisestä/hakemuksen toimittamisesta. Jos pääaine ei ole puoltanut hakemusta, opiskelijalle ilmoitetaan siitä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Täytä intranetista löytyvä hakemus  muiden opintojen ja osaamisen hyväksilukemisesta tutkintoon ja palauta se yhdessä opintorekisteriotteen sekä opintojaksokuvauksen kanssa opintotoimistoon. 1.8.2008 jälkeen muissa suomalaisissa yliopistoissa suoritetut opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla 1-5, sisällytetään TuKKK:ssa tutkintoon arvosanoineen. Muussa tapauksessa arvosanaksi merkitään hyväksytty (HYV). Mikäli haet opintosuorituksen Puro-järjestelmän kautta, tulee sinun silti täyttää opintojen hyväksilukua koskeva hakemus ja toimittaa liitteeksi opintojaksokuvaus. 

Ohjaajien yhteystiedot

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

 

 

  • No labels