Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

TTY pyrkii tarjoamaan opiskelumahdollisuuden kaikkiin järjestettäviin opintojaksoihin. Rajoituksia voidaan joutua asettamaan mm. arkkitehtuurin ja kielten opintoihin.

Tampereen teknillinen yliopisto käyttää sähköistä hakujärjestelmää. Sähköinen hakulomake löytyy JOOPAS-verkkopalvelun sivuilta www.joopas.fi. Muiden sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat hakevat opinto-oikeutta vain sähköisesti. Jos yliopistosi ei käytä sähköistä hakua, voit hakea opinto-oikeutta verkkopalvelusta tulostettavalla paperilomakkeella.

Lisätietoa löytyy TTY:n JOO-sivulta.

Hakuajat JOO-opintoihin

JOO-opintoihin hakeutumisessa on käyttökatko Joopas-järjestelmässä ajalla 15.12.2018 - 31.3.2019 Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisen vuoksi. Käyttökatkon aikana hakemuksia ei oteta vastaan Joopas-järjestelmässä. Mikäli tarkoituksesi on hakeutua kevään 2019 opintoihin, huomaathan että hakemus on jätettävä ennen 15.12.2018.

Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen on hyvä olla TTY:lla vähintään kuukautta ennen periodin alkua, joten tarkista lukuvuoden aikataulu ennen hakemuksen jättämistä. Opintojaksoille tulee ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Opinto-oppaat

Tampereen teknillisen yliopiston opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Mahdollisuuksien mukaan hyväksytään kaikki opiskelijat. Kielten opintojaksoihin, erikoistyökursseille, diplomityöseminaareihin ym. opintojen loppuvaiheen opintoihin pääsyä voidaan joutua rajoittamaan.

Oman yliopiston opiskelijat ovat etusijalla, mikäli kurssilla on ruuhkaa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. JOO-opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköinen hakujärjestelmä, www.joopas.fi. Paperisten hakulomakkeiden toimitusosoite sivun alareunassa.

JOO-opiskelun aloittaminen

Opiskelija saa ohjeet käyttäjätunnuksista ja opiskelukäytännöistä sähköpostitse sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty opiskeluoikeus. Opiskelijan tulee ilmoittautua joo-opintojen suorittamisen ajaksi TTY:lle läsnäolevaksi opiskelijaksi. Ensimmäisen lukuvuoden ilmoittautuminen tallennetaan automaattisesti opintotoimistossa.

Opiskelijapalveluissa on tavattavissa opinto-ohjaaja, jolta saa tietoa mm. opinnoista ja tenttien suorittamisesta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Jos kotikorkeakoulussa on käytössä opintosuoritusten hakupalvelu Puro, JOO-suoritukset voi siirtää palvelussa kotikorkeakouluun. Korkeakoulut, joissa Puro-palvelu on käytössä, on lueteltu palvelun etusivulla: https://puro.joopas.fi/puro/

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelu käytössä, saa opiskelija TTY:n opintotoimistosta opintosuoritusotteen, jonka hän voi toimittaa kotiyliopistoonsa.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Opintopalvelut

  • Nimi: Sini Ullgren, suunnittelija
  • Opintopalvelut, TTY, PL 1001, 33721 Tampere
  • Puhelin: 040 198 1494
  • Sähköpostiosoite: joo-opiskelu@tut.fi
  • No labels