Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

JOO-opintoihin hakeutumisessa on käyttökatko Joopas-järjestelmässä ajalla 15.12.2018 - 31.3.2019 Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisen vuoksi. Käyttökatkon aikana hakemuksia ei oteta vastaan Joopas-järjestelmässä. Mikäli tarkoituksesi on hakeutua kevään 2019 opintoihin, huomaathan että hakemuksesi on oltava perillä ennen 15.12.2018. Tarkista myös kohdeyliopiston hakuaika, osalla hakeutuminen kevään opintoihin päättyy lokakuussa. Osa yliopistoista käyttää paperista hakulomaketta ja näiden yliopistojen opintoihin hakeutumiseen käyttökatko ei vaikuta.

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Opiskelijan tulee varata puoltokäsittelyyn vähintään kuukausi.

Puoltokäsittely

Hakemus käsitellään ensiksi opintopalveluissa, jonka jälkeen hakemus lähtee puoltokäsittelyyn tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijalle.

Tampereen teknillinen yliopisto käyttää sähköistä hakujärjestelmää. Hakiessasi muihin sähköistä hakua käyttäviin yliopistoihin kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään sivulta www.joopas.fi. Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen ja siirtää sen TTY:n käsittelijälle puollettavaksi. Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua. Jos haluat hakea Itä-Suomen yliopistoon, Jyväskylän yliopistoon, Lapin yliopistoon tai Oulun yliopistoon, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

  • Opinnot tulee sisällyttää TTY:ssä suoritettavaan tutkintoon
  • Joo-opintojen tulee olla opintoja, joita TTY ei tarjoa
  • Joo-opintojen tulee tukea opiskelijan ammatillisia tavoitteita
  • Perusopintojen tulee olla pääosin suoritettu

Opintosuunnitelman laatiminen:  Opiskelijan tulee selvästi tuoda hakemuksessaan ilmi, millä tavoin aikoo sisällyttää opinnot tutkintoonsa (sivuaine, vapaavalintaiset jne.). Jatko-opiskelija voi liittää mukaan jatko-opintosuunnitelmansa. JOO-opintoja voi anoa hyväksytettäväksi Henkilökohtainen opintokokonaisuus -hakemuksella osaksi tutkintoa jo JOO-oikeuden hakuvaiheessa.

JOO-opintoina suoritettava opintopistemäärä voi olla enintään 30 opintopistettä. Saman kohdeyliopiston opintojaksoille haetaan yhdellä hakemuksella/lukuvuosi mikäli suinkin mahdollista.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Puollettu opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen haku osoitteessa www.joopas.fi.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen kotiyliopisto toimittaa hakemuksen kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten. Mikäli hakemusta ei puolleta, opiskelijalle lähetetään asiasta sähköposti.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

TTY:n opiskelijat voivat siirtää JOO-suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa ylipistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös JOO-hakujärjestelmän etusivulta. Opintosuoritusten hakupalveluun kirjaudutaan kotyliopiston tunnuksilla.

Ohjaajien yhteystiedot

Lisätietoja JOO-opinnoista TTY:llä antavat:

Joopas-järjestelmän käyttäminen, yleiset hakuohjeet:

  • Sini Ullgren, suunnittelija
  • sijainti: A220C (Opintotoimisto, Kampusareena 2 krs.)
  • Puhelin: 040 198 1494
  • Sähköpostiosoite: joo-opiskelu@tut.fi
  • Lisätietoja: JOO-hakemusten käsittelijä 

 

JOO-opintojen sisällyttäminen omaan tutkintoon:

Tiedekuntien opintosuunnittelijat

 

  • No labels