Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

JOO-opintoihin hakeutumisessa on käyttökatko ajalla 15.12.2018 - 31.3.2019 Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisen vuoksi. Käyttökatkon aikana hakemuksia ei oteta vastaan Joopas-järjestelmässä. Mikäli tarkoituksesi on hakeutua kevään 2019 opintoihin, huomaathan että hakemuksesi on oltava perillä ennen 15.12.2018.

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija voi hakea JOO-opintoihin toiseen kotimaiseen yliopistoon. JOO-opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnäolevana omassa kotiyliopistossaan. Hakuhetkellä riittää poissaolevaksi ilmoittautuminen, kunhan peruspalvelutunnus on avoinna. Hakemuksia voi toimittaa puollettavaksi koska vain lukuvuoden aikana (huomaa kuitenkin, että joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa). Puollon käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen toimittamisesta.

Huom! Jos olet kiinnostunut Tampereen teknillisen yliopiston opinnoista, tarkista ensin, löytyvätkö haluamasi opinnot ristiinopiskelutarjonnasta ja hakeudu opintoihin ensisijaisesti ristiinopiskelupalvelun kautta. Viestintätieteiden tiedekunnan TAUCHI-IHTE -ohjelmassa ja luonnontieteiden tiedekunnan matematiikkayhteistyösopimuksen mukaisia opintoja suorittavat hakeutuvat TTY:n opintoihin Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta.

Puoltokäsittely

Tampereen yliopisto käyttää sähköistä JOO-hakujärjestelmää. Hakiessasi toiseen sähköistä hakua käyttävään yliopistoon, kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään.

Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman tiedekuntasi puollettavaksi. Tutustu ensin kotiyliopiston hakuohjeisiin ja varmista, onko omalla tiedekunnallasi erityisiä ohjeita hakemisen suhteen.

Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella. Jos kirjautuminen ei onnistu, vaikka kirjautuminen opiskelijan muihin sähköisiin palveluihin kuten Opiskelijan työpöydälle toimii, ota yhteyttä tunnushallintoon (tunnushallinto@uta.fi).

Liitä sähköiseen hakemukseen Opiskelijan työpöydältä tilattava pdf-muotoinen Tampereen yliopiston opintosuoritusote. Myös HOPSin liittäminen hakemukseen on suositeltavaa. Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistoihin haetaan paperilomakkeella. Tällöin paperinen lomake liitteineen toimitetaan oman tiedekunnan yhteyshenkilölle puollettavaksi.

Mikäli oma yliopisto puoltaa JOO-hakemusta, hakemus toimitetaan eteenpäin kohdeyliopistoon.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Hakemuksia puolletaan vain perustelluista syistä. Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Haettavat opinnot tulee eritellä hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta kevätlukukauden hakuaikana seuraavan syksyn opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Tutustu huolellisesti yliopiston ja oman tiedekuntasi puoltoperusteisiin .

Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote, opintosuunnitelma ja/tai perustelu, josta ilmenee miten haettavat opinnot soveltuvat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Näiden lisäksi jatko-opiskelija liittää hakemukseensa myös jatko-opintoja ohjaavan professorin lausunnon.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Puollettu opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. Joustava opinto-oikeus päättyy kuitenkin samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa. Keskeneräisiin opintoihin voi hakeutua vain uuden haun kautta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Puoltohakemukset toimitetaan oman tiedekunnan yhteyshenkilölle joko sähköisesti tai paperisena lomakkeena, riippuen siitä, mikä hakutapa kohdeyliopistossa on käytössä. Sähköisessä järjestelmässä opiskelija saa sähköpostiinsa tietoa hakemuksen käsittelystä.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puolletut hakemukset toimitetaan kotiyliopiston toimesta kohdeyliopistoon. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritusten siirtoon suositellaan käytettäväksi Puro-palvelua (linkki palveluun löytyy myös Joo-hakujärjestelmän etusivulta). Palvelussa osa korkeakouluista, myös Tampereen yliopisto, sallii opiskelijoiden siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi. Listan siirtopalvelua käyttävistä korkeakouluista näet Puron verkkosivulta.

Tee hyväksilukupyyntö JOO-opinnoista Puro-palvelun kautta. Katso Opiskelijan ohje

Kirjoita Puro-hakemuksen ”Kirjoita viesti” –kenttään, että hakemasi hyväksiluku koskee JOO-opintoja sekä tarvittavat lisätiedot suorittamistasi opinnoista. Jos yliopisto, jossa olet suorittanut JOO-opintoja ei käytä Puro-palvelua, hae hyväksilukua tiedekuntasi ohjeiden mukaan.

 

Ohjaajien yhteystiedot

Johtamiskorkeakoulu

 • Nimi: Aino Nordling, opintokoordinaattori
 • Puhelin: 050 318 6822
 • Sähköpostiosoite: aino.nordling@uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

 • Nimi: Nina Pietilä, opintopäällikkö
 • Puhelin: 050 303 4276
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

 • Nimi: Aino Nordling, opintokoordinaattori
 • Puhelin: 050 318 6822
 • Sähköpostiosoite: aino.nordling@uta.fi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

 • Nimi: Elina Kangastupa, opintokoordinaattori
 • Puhelin: 050 437 7008
 • Sähköpostiosoite: elina.kangastupa@uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

 • Nimi: Nina Pietilä, opintopäällikkö
 • Puhelin: 050 303 4276
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

 • No labels