Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija voi hakea JOO-opintoihin toiseen kotimaiseen yliopistoon. JOO-opintojen hakemisen ja suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnäolevana omassa kotiyliopistossaan. Hakemus tulee toimittaa oman yksikön puollettavaksi viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin kuin hakuaika kohdeyliopistoon päättyy. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonloppuun, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä.

Vaikka kohdeyliopiston opintoihin olisi jatkuva haku, puoltojen käsittely keskitetään Tampereen yliopistossa kuitenkin em. määräaikoihin. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ja biolääketieteellisen teknologian yksikön JOO -opintoihin on jatkuva haku. Informaatiotieteiden yksikössä on jatkuva haku TAUCHI-IHTE - ja matematiikkayhteistyösopimuksen mukaisille opiskelijoille.

Handläggning av förordande av ansökan

Tampereen yliopisto käyttää sähköistä JOO-hakujärjestelmää. Hakiessasi toiseen sähköistä hakua käyttävään yliopistoon, kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään sivulla  . Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman yksikkösi puollettavaksi. Tutustu ensin  kotiyliopiston hakuohjeisiin  ja varmista, onko omalla yksikölläsi erityisiä ohjeita hakemisen suhteen.

Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella. Jos kirjautuminen ei onnistu, vaikka kirjautuminen opiskelijan muihin sähköisiin palveluihin kuten NettiOpsuun toimii, ota yhteyttä tunnushallintoon (tunnushallinto@uta.fi).

Liitä sähköiseen hakemukseen NettiOpsusta tilattava pdf-muotoinen Tampereen yliopiston opintosuoritusote. Myös HOPSin liittäminen hakemukseen on suositeltavaa. Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistoihin sekä Kuvataideakatemiaan ja Teatterikorkeakouluun haetaan paperilomakkeella. Tällöin paperinen lomake liitteineen toimitetaan oman yksikön yhteyshenkilölle puollettavaksi.

Mikäli oma yliopisto puoltaa JOO-hakemusta, hakemus toimitetaan eteenpäin kohdeyliopistoon.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Hakemuksia puolletaan vain perustelluista syistä. Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta kevätlukukauden hakuaikana seuraavan syksyn opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Tutustu huolellisesti yliopiston ja oman yksikkösi  puoltoperusteisiin .

Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote, opintosuunnitelma ja/tai perustelu, josta ilmenee miten haettavat opinnot soveltuvat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Näiden lisäksi jatko-opiskelija liittää hakemukseensa myös jatko-opintoja ohjaavan professorin lausunnon.

Tid för vilken studierätt förordas

Puollettu opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. Joustava opinto-oikeus päättyy kuitenkin samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa. Keskeneräisiin opintoihin voi hakeutua vain uuden haun kautta.

Adress som ansökan om förord skickas till

Puoltohakemukset toimitetaan oman yksikön yhteyshenkilölle joko sähköisesti tai paperisena lomakkeena, riippuen siitä, mikä hakutapa kohdeyliopistossa on käytössä. Sähköisessä järjestelmässä opiskelija saa sähköpostiinsa tietoa hakemuksen käsittelystä.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Puolletut hakemukset toimitetaan kotiyliopiston toimesta kohdeyliopistoon. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Opiskelija saa merkinnän JOO-opinnoistaan Tampereen yliopiston opintorekisteriin toimitettuaan virallisen opintosuoritusotteen oman yksikkönsä JOO-yhteyshenkilölle.

Handledarnas kontaktuppgifter

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

 • Nimi: Tuija Puntanen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: 03-3551 6266
 • Sähköpostiosoite: tuija.puntanen@uta.fi

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

 • Nimi: Maija Ohvo, opintosihteeri
 • Puhelin: (03) 3551 7980
 • Sähköpostiosoite: maija.ohvo@uta.fi

Informaatiotieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden yksikkö

 • Nimi: Arja Tahvola, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: 0401901476
 • Sähköpostiosoite: arja.tahvola@uta.fi

Johtamiskorkeakoulu

 • Nimi: Inga Janka, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6269
 • Sähköpostiosoite: inga.janka@uta.fi
 • Lisätietoja: kauppatieteet
 • Nimi: Kirsti Järvinen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 7032
 • Sähköpostiosoite: kirsti.jarvinen@uta.fi
 • Lisätietoja: hallintotieteet

Lääketieteen yksikkö

 • Nimi: Nina Pietilä, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6611
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

 • Nimi: Marjatta Viilo, koulutussuunnittelija
 • Puhelin: (03) 3551 8979
 • Sähköpostiosoite: marjatta.viilo@uta.fi

Yhteiskunta- ja kuttuuritieteiden yksikkö

 • Nimi: Sari Haataja, koordinaattori
 • Puhelin: 0401909678
 • Sähköpostiosoite: sari.haataja@uta.fi

Terveystieteiden yksikkö

 • Nimi: Leena Nikkari, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6600
 • Sähköpostiosoite: leena.nikkari@uta.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

 • Nimi: Tuija Puntanen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6266
 • Sähköpostiosoite: tuija.puntanen@uta.fi

Kieli- ja käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö yksikkö

 • Nimi: Maija Ohvo, opintosihteeri
 • Puhelin: (03) 3551 7980
 • Sähköpostiosoite: maija.ohvo@uta.fi

Informaatiotieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden yksikkö

 • Nimi: Arja Tahvola, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: 0401901476
 • Sähköpostiosoite: arja.tahvola@uta.fi

Johtamiskorkeakoulu

 • Nimi: Inga Janka, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6269
 • Sähköpostiosoite: inga.janka@uta.fi
 • Lisätietoja: kauppatieteiden hakemukset
 • Nimi: Kirsti Järvinen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 7032
 • Sähköpostiosoite: kirsti.jarvinen@uta.fi
 • Lisätietoja: hallintotieteiden hakemukset

Lääketieteen yksikkö

 • Nimi: Nina Pietilä, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6611
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Terveystieteiden yksikkö

 • Nimi: Leena Nikkari, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6600
 • Sähköpostiosoite: leena.nikkari@uta.fi

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

 • Nimi: Marjatta Viilo, koulutussuunnittelija
 • Puhelin: (03) 3551 8979
 • Sähköpostiosoite: marjatta.viilo@uta.fi

Yhteiskunta- ja kuttuuritieteiden yksikkö

 • Nimi: Sari Haataja, koordinaattori
 • Puhelin: 0401909678
 • Sähköpostiosoite: sari.haataja@uta.fi
 • No labels