Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Kuvataideakatemiasta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta taideteorian opintoihin, yleisen opetuksen opintoihin sekä yksittäisiin taideopintoihin.

Sibelius-Akatemiasta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta ryhmä- ja luento-opetukseen.

Teatterikorkeakoulusta voi pääsääntöisesti hakea JOO-opinto-oikeutta yhteisen opetuksen keskuksen opetustarjontaan (esim. nykyteatteriopinnot, yhteiset opinnot, teoriaopinnot ja taidekirjoittaminen).

Taideyliopisto järjestää lisäksi yhteistä opetusta akatemioidensa opiskelijoille, ja myös näihin opintoihin voi hakea JOO-opinto-oikeutta.

Poikkeustapauksissa opinto-oikeuksia voidaan myöntää myös muuhun akatemioiden opetukseen. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa on käynnissä jatkuva haku. Hakemukset tulee jättää viimeistään neljä viikkoa ennen suunnitellun opintojakson alkamista. Kuvataideakatemian lukuvuoden opetustarjonta julkaistaan kesällä ja haku kursseille alkaa 15.8. Teatterikorkeakoulussa syyslukukauden opetustarjonta julkaistaan 15.5. ja kevätlukukauden 1.11.

Sibelius-Akatemiassa on erilliset hakuajat syys- ja kevätlukukauden opintoihin. Syyslukukauden opintoihin on haettava 30.4. mennessä ja kevätlukukauden opintoihin 31.10. mennessä. Sibelius-Akatemiassa lukuvuoden opetustarjonta julkaistaan maaliskuussa.

Päätökset JOO-opinto-oikeuksista pyritään tekemään kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oppaat

Kuvataideakatemian opetustarjonta: https://weboodi.uniarts.fi

Sibelius-Akatemia:
Opintojaksokuvaukset https://www.uniarts.fi/tutkintovaatimukset#Sibelius-Akatemia
Lukuvuoden opetustarjonta https://weboodi.uniarts.fi

Teatterikorkeakoulun opetustarjonta (haku vastuuyksiköllä ” Yhteisen opetuksen keskus”): https://weboodi.uniarts.fi

Taideyliopiston yhteinen opetus: https://weboodi.uniarts.fi (Opinto-oppaat)

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Opinto-oikeus voidaan myöntää, mikäli opetusryhmissä on tilaa, ja hakijalla on riittävät valmiudet ja perustelut opetukseen osallistumiseen (tarvittaessa pyydetään suorittamaan tasokoe tai ennakkotehtävä).

Kuvataideakatemian taideopintoihin vaaditaan taiteen peruskoulutus/vankat kuvataideopinnot. Tiedeyliopistojen opiskelijat voivat hakea Kuvataideakatemian taideteorian ja yleisen opetuksen opintoihin.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään pääsääntöisesti sille/niille lukukausille, joina myönnettyä opetusta annetaan. Opinto-oikeus voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

Opinto-oikeus koskee vain myönnettyjä opintojaksoja. Opinto-oikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin kun opiskelija valmistuu.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Kotiyliopistossa puollettu hakemus siirtyy automaattisesti kohdeyliopistoon Joopas-hakupalvelussa.

JOO-opiskelun aloittaminen

Opiskelu voidaan pääsääntöisesti aloittaa heti kun opinto-oikeus on myönnetty, tai myönnetyn opintojakson alkaessa.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opiskelija tilaa virallisen opintorekisteriotteen akatemian opintopalveluista saatuaan opintojaksosta suoritusmerkinnän (4 viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen). Opiskelija toimittaa opintorekisteriotteen itse kotiyliopistoon

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.

Kuvataideakatemia

Suvi Sistonen

suvi.m.sistonen(a)uniarts.fi
puh. 050 346 8338
PL 10, 00097 TAIDEYLIOPISTO

Sibelius-Akatemia

Maria Wahlström, Musiikkiteknologian aineryhmä

maria.wahlstrom(a)uniarts.fi
puh. 040 637 3479
PL 30, 00097 TAIDEYLIOPISTO

Teatterikorkeakoulu

Anna Heikkilä

anna.heikkila(a)uniarts.fi
puh. 0400 792 083
PL 20, 00097 TAIDEYLIOPISTO

  • No labels