Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus käsitellään omassa aineryhmässä/koulutusohjelmassa. Varaa hakemuksen käsittelyyn kotiyliopistossa neljä viikkoa aikaa.

Puoltokäsittely

Taideyliopiston opiskelija täyttää JOO-hakemuksen sähköisesti Joopas-hakupalvelussa. Akatemian JOO-opintojen yhteyshenkilö toimittaa hakemuksen aineryhmään/koulutusohjelmaan.

Puoltaessaan JOO-hakemuksen aineryhmä/koulutusohjelma sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Samalla varmistetaan, että kyseiset opinnot sisällytetään tutkintoon.

Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä Joopas-palvelua. Jos haet opinto-oikeutta johonkin näistä yliopistoista, sinun tulee käyttää paperista hakulomaketta (https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake):

 

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

JOO-opintojen tulee sisältyä kiinteästi osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Keskustele JOO-opinnoista hyvissä ajoin HOPS-ohjaajan tai professorin kanssa.

Opintojen tulee soveltua sisältönsä ja laajuutensa osalta opiskelijan minimilaajuiseen tutkintoon. JOO-opinto-oikeuksia puolletaan ainoastaan sellaisiin opintoihin, joita ei ole tarjolla omassa kotiyliopistossa.

Aineryhmät/koulutusohjelmat puoltavat JOO-opinto-oikeuksia omien resurssiensa puitteissa.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeutta puolletaan pääsääntöisesti sille/niille lukukausille, joina haettua opetusta annetaan. Opinto-oikeus voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Kohdeyliopisto määrittää opinto-oikeuden keston.

Opinto-oikeus koskee vain myönnettyjä opintojaksoja. Opinto-oikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin kun opiskelija valmistuu.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

JOO-hakemus jätetään käsittelyä varten sähköisesti Joopas-hakupalvelussa.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Kotiyliopistossa puollettu hakemus siirtyy automaattisesti Joopas-palvelussa kohdeyliopistoon. Kohdeyliopisto tekee lopullisen päätöksen JOO-opinto-oikeudesta. Opiskelija saa tiedon päätöksestä Joopas-palvelussa (paperihakemusta käyttävissä yliopistoissa päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse/sähköpostitse).

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija vastaa itse siitä, että suoritus rekisteröidään kotiyliopiston opiskelijarekisteriin. Pyydä virallinen opintosuoritusote kohdeyliopistosta ja toimita se oman akatemiasi opintopalveluihin hyväksilukemista varten.

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Kuvataideakatemia

Suvi Sistonen
suvi.m.sistonen(at)uniarts.fi
puh. 050 346 8338
PL 10, 00097 TAIDEYLIOPISTO

Sibelius-Akatemia

Tarkista oman aineryhmäsi suunnittelija Artsista

PL 30, 00097 TAIDEYLIOPISTO

Teatterikorkeakoulu

Anna Heikkilä
anna.heikkila(at)uniarts.fi
puh. 0400 792 083
PL 20, 00097 TAIDEYLIOPISTO

  • No labels