Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

JOO-opinto-oikeutta voi hakea vain sellaisille opintojaksoille, joihin otetaan muita kuin Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita. Tieto opintojakson kohderyhmästä löytyy Turun yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta kunkin opintojakson kuvauksesta (kohderyhmä Muut opiskelijat). Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin. Opintojaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta kohdasta Turun kauppakorkeakoulun opetustarjonta (ennen v. 2016/2018 aloittaneille).

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin. Muihin jaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ei myönnä opinto-oikeutta Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden järjestämiin opintojaksoihin.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta kohdasta Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintotarjonta ja tutkinto-ohjelmat.

Hakuajat JOO-opintoihin

  • 8.8. mennessä I periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.9. mennessä II periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.11. mennessä III periodilla alkavaan opetukseen
  • 31.1. mennessä IV periodilla alkavaan opetukseen

Opinto-oppaat

Turun kauppakorkeakoulun opinto-opas

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

  • Opinto-oikeuksia haetaan ja myönnetään opintojaksokohtaisesti. Opinto-oikeus voidaan hakea ja myöntää korkeintaan kahteen (2) aineeseen. Ainekohtainen laajuus voi olla enintään 25 opintopistettä.
  • Jos hakemallesi opintojaksolle edellytetään aikaisempia opintoja, siitä on mainittu opinto-oppaassa kyseisen opintojakson kohdalla.
  • Syventäviin opintojaksoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja ko. aineessa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään 2 lukuvuodeksi.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakemuksessa tulee olla liitteenä opintosuoritusote ja läsnäolotodistus. Jos opiskelija hakee joustavaa opinto-oikeutta kahteen aineeseen, liitteitä tulee olla kahdet.

  • Postitse: Opintotoimisto/Joo-hakemus, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto
  • Skannattuna: tseopintotoimisto(at)utu.fi

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja – paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös Joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Turun kauppakorkeakoulu

 

 

  • No labels