Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Sähköinen haku päättyy Itä-Suomen yliopiston osalta 31.12.2014. Hakemukset 1.1.2015 lähtien paperilomakkeella.

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakuajat Itä-Suomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyvät 31.3. ja 30.9. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella.

Puoltokäsittely

 • Mikäli opiskelija hakee yliopistoon, jossa on käytössä sähköinen JOO -haku, hakemus tehdään sähköisesti Joopas -hakujärjestelmässä. Jos kohdeyliopisto ei käytä sähköistä JOO -hakua, niin opinto-oikeutta haetaan paperilomakkeella, jonka voi tulostaa JOOPAS -palvelusta (www.joopas.fi). Opiskelija palauttaa paperihakemuksen oman tiedekuntansa käsittelijälle (yhteystiedot jäljempänä).
 • Opiskelija liittää hakemukseen hyväksytyn HOPSin (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) ja opintosuoritusotteen sähköisesti.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Haettavia JOO -opintoja tai niitä vastaavia opintoja ei saa olla tarjolla Itä-Suomen yliopistossa. • Haettavat JOO -opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuutta, ja ne on sisällytettävä hyväksyttyyn HOPSiin. • Opiskelija ei voi hakea JOO -opintoihin kandidaattivaiheen ensimmäisenä opiskeluvuotena. • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 50 opintopistettä, joka sisältää pääaineen perusopinnot. • Opinnoista vähintään 25 opintopistettä on oltava suoritettu hakupäivämäärää edeltävän kalenterivuoden aikana.
 • Opiskelija voi hakea JOO -opintoja enintään yhden perusopintokokonaisuuden eli n. 25 opintopisteen verran. Vain erittäin perustellusta syystä tämä määrä voidaan ylittää.
 • Tiedekunta puoltaa vain yhtä opintokokonaisuutta kerrallaan, vaikka opiskelija olisi anonut useita opintokokonaisuuksia. Poikkeustapauksessa voidaan puoltaa yksittäisiä opintojaksoja.
 • Puoltoja harkittaessa kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ovat etusijalla. Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan hakemusta puolletaan vain poikkeustapauksissa.
 • Tiedekunta voi puoltoa käsitellessään käyttää harkintaperusteena myös tutkinnon työllistymisvaikutusta, eli arvioida haettavien JOO -opintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan työllistymisen näkökulmasta.
 • Tiedekunta voi käyttää myös esim. taloudellisia kriteereitä puoltopäätöksensä perusteena.
 • Itä-Suomen yliopiston tiedekunnilla saattaa olla erillisiä sopimuksia, joiden puitteissa järjestetään opintojen vaihtoa muiden yliopistojen kanssa JOO -järjestelmän ulkopuolella. Näistä sopimuksista on maininnat ao. tiedekunnan opinto-oppaassa.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

JOO -hakemuksen puolto on voimassa enintään kaksi (2) vuotta puoltopäivästä lukien.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen haku. Paperihakemus toimitetaan oman tiedekunnan käsittelijälle.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Hakemus liikkuu sähköisesti ja opiskelija voi seurata hakemuksensa vaiheita hakujärjestelmässä. Itä-Suomen yliopisto toimittaa puolletut paperihakemukset kohdeyliopistoon ja palauttaa puoltamattomat takaisin hakijalle. Puoltopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

JOO-opintosuoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelijan tulee itse toimittaa suorittamistaan JOO -opinnoista kohdeyliopiston opintosuoritusote kotiyliopiston omalle laitokselle saadakseen opinnot merkityiksi opintosuoritusrekisteriin.

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta 

 • Nimi: Peltoperä Päivi
 • Puh: 029 44 52795

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 

 • Nimi: Laitinen Kaisa
 • Puh: 029 44 53003

Terveystieteiden tiedekunta

 • Nimi: Laitinen Maiju
 • Puh: 029 44 54026

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

 • Nimi: Honkanen Tuula (Joensuun kampus)
 • Puh: 029 44 55062
 • Nimi: Tuovinen Sirkka (Kuopion kampus)
 • Puh: 029 44 55312
 • No labels