Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet och tjänsten Joopas. Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands Univesitetet JOO-studier hittar du studieguider.
De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har matat in uppgifterna i webbtjänsten


Aalto universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Försvarshögskolan

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Helsingfors universitet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Konstuniversitetet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Svenska handelshögskolan

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Tammerfors tekniska universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet (på finska)


Tammerfors universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Vasa universitet

 Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Villmanstrands tekniska universitet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Åbo Akademi

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Åbo universitet, humanistiska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, juridiska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, medicinska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, pedagogiska fakulteten

 Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, språkcentret

Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitetet, Åbo handelshögskola

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


 
  • No labels