Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Vaasan yliopistossa voi suorittaa hallintotieteiden, kielten, kulttuurin ja viestinnän sekä kauppatieteiden ja tekniikan opintoja.

Filosofisen tiedekunnan hallintotieteiden koulutusalan opetuksessa korostuu vertailunäkökulma: hallinnon toimintaa, juridiikkaa ja johtamista tarkastellaan suhteessa muiden maiden kokemuksiin ja yksityisen sektorin malleihin. Opetusalat ovat aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Filosofisen tiedekunnan humanistisen koulutusalan vahvuusalueita ovat kääntäminen ja ammattikielet, monikielisyys, kielialueiden kirjallisuus ja kulttuurin tuntemus, tulkkaus sekä kieli- ja viestintätieteet. Englannin kielen, nykysuomen, ruotsin kielen/pohjoismaisten kielten, saksan kielen ja kirjallisuuden sekä viestintätieteiden opintojen lisäksi tiedekunta tarjoaa ranskan, venäjän, terminologian, tulkkauksen, monikielisyyden ja kulttuurienvälisen viestinnän opintoja.

Kauppatieteellisen tiedekunnan opinnoissa ovat edustettuina kaikki liiketaloustieteet (johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus sekä markkinointi), kansantaloustiede ja talousoikeus.

Teknillisessä tiedekunnassa vahvuutena on tekniikan opetuksen ja tutkimuksen lisäksi kauppatieteiden ja tekniikan yhdistäminen. Tiedekunta vastaa diplomi-insinöörikoulutuksesta, jossa voi opiskella automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, tietotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa. Tiedekunta vastaa myös teollisuusekonomikoulutuksesta, jossa pääaineina voi olla tietotekniikka ja tuotantotalous. Tämän lisäksi tiedekunta antaa myös fysiikan, materiaalitekniikan, matematiikan, talousmatematiikan ja tilastotieteen opetusta.

Oppiainepohjaisen opetuksen lisäksi tiedekunnat järjestävät ja koordinoivat monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Tarkempaa tietoa yliopiston tarjoamista opiskelumahdollisuuksista saa eri tiedekuntien/koulutusalojen opinto-oppaista.

JOO-opintoihin kuuluu lähes koko ylipiston opintotarjonta. JOO-opintoina ei kuitenkaan voi suorittaa seuraavia opintokokonaisuuksia:

 • englannin kielen perus- ja aineopinnot
 • viestintätieteiden perusopinnot
 • International Business -opintokokonaisuus

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku. Kotiyliopistossa puolletun JOO-hakemuksen tulee olla Vaasan yliopistossa kuukautta ennen haettavan opintojakson opetuksen alkamispäivää. Hakemusten käsittelyaika on 2-4 viikkoa.

Vaasan yliopisto kuuluu sähköiseen hakujärjestelmään, ja muiden sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijoiden on toimitettava hakemukset sähköisesti. Muiden yliopistojen opiskelijat hakevat paperilomakkeella ja Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian (Vaasan yksikkö) opiskelijat hakevat Vaasan korkeakoulukonsortion hakulomakkeella.

Opinto-oppaat

Vaasan yliopiston opinto-oppaat

Opetusaikataulut ovat Vaasan yliopiston lukujärjestys- ja opetusaikataulujärjestelmä Lukkarissa, jossa opetusaikatauluja voi selata ilman kirjautumista (Lukkari kirjautumattomille käyttäjille). Etusivulla klikataan Opiskelijalukkarit-linkkiä vasemmasta reunasta ja sen jälkeen ”Vapaa aikatauluhaku” -otsikon alla olevaa ”Jatka”-painiketta.

Mikäli opintojaksolle pääsyyn edellytetään aikaisempia opintoja, ne käyvät ilmi opintojaksojen kuvauksista, jotka ovat WebOodissa. Opintojaksoja voi hakea ilman kirjautumista. Oodin käyttöohjeet ovat sen etusivun vasemmassa palkissa.


Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Kotiyliopiston puoltamien JOO-opintojen opinto-oikeus voidaan kerralla myöntää tiedekuntakohtaisesti enintään 35 opintopisteen opintoihin.
 • Oppiaineiden mahdollisuudet ottaa vastaan JOO-opiskelijoita vaihtelevat mm. resurssitilanteen ja opetusryhmien koon vuoksi.
 • Aiemmat edellytettävät opinnot käyvät ilmi haettavan opintojakson kuvauksesta ko. opinto-oppaasta.
 • Yliopistoilla saattaa olla JOO-sopimuksen ulkopuolisia, erillisiä opiskelua koskevia yhteistyösopimuksia. Opiskelija saa tarkempaa tietoa näistä sopimuksista kotiyliopistostaan.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Joustava opinto-oikeus on aina määräaikainen. Yksittäisten opintojaksojen opinto-oikeus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi, laajempien kokonaisuuksien opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi lukuvuotta. Jos opiskelija ei suorita opintoja myönnetyssä ajassa, voi hän hakea puoltoa ja opinto-oikeutta uudelleen. Joustava opinto-oikeus päättyy, kun tutkinto kotiyliopistossa on suoritettu.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköiset hakemukset saapuvat Vaasan yliopistoon suoraan hakijan kotiyliopistosta. Paperihakemukset toimitetaan osoitteella: Vaasan yliopisto, opiskelijakanslia, PL 700, 65101 VAASA.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijat saavat ohjeet opintojen aloittamiseen hyväksymiskirjeessä, joka tulee postitse, jos opinto-oikeus on myönnetty. Lisätietoja hakemusten käsittelijöiltä.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.  Opiskelija saa pyynnöstä opiskelijakansliasta opintosuorituksistaan virallisen paperisen opintosuoritusotteen. Opiskelija voi myös tilata sähköpostiinsa tulostettavan epävirallisen opintosuoritusotteen.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteiden koulutusala

 • Nimi: Susanna Mäenpää, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8545
 • Sähköpostiosoite: susanna.maenpaa(a)uva.fi

Filosofinen tiedekunta / Humanistinen koulutusala

 • Nimi: Hanna Snellman, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8170
 • Sähköpostiosoite: hanna.snellman(a)uva.fi

Filosofinen tiedekunta / Kielipalvelut

 • Nimi: Hanna Snellman, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8170
 • Sähköpostiosoite: hanna.snellman(a)uva.fi

Kauppatieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Miia-Leena Mikkilä, koordinaattori
 • Puhelin: 029 449 8162
 • Sähköpostiosoite: miia-leena.mikkila(a)uva.fi
 • Nimi: Tanja Wunsch, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8176
 • Sähköpostiosoite: tanja.wunsch(a)uva.fi

 • Nimi: Kaisa Kinnari, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8157
 • Sähköpostiosoite: kaisa.kinnari(a)uva.fi

Teknillinen tiedekunta

 • Nimi: Kaisu Säilä, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8171
 • Sähköpostiosoite: kaisu.saila(a)uva.fi
 • Nimi: Kati Kangasniemi, amanuenssi
 • Puhelin: 029 449 8154
 • Sähköpostiosoite: kati.kangasniemi(a)uva.fi

Kansainväliset palvelut

 • Nimi: Katariina Rinta, asiantuntija
 • Puhelin: 029 449 8133
 • Sähköpostiosoite: katariina.rinta(a)uva.fi incoming.international(a)uva.fi

Yhteiset opiskelija- ja hakijapalvelut / Joopas-palvelun pääkäyttäjä

 • Nimi: Sannakaisa Holmlund, asiantuntija
 • Puhelin: 029 449 8150
 • Sähköpostiosoite: sannakaisa.holmlund(a)uva.fi
 • No labels