Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YHTEENVETO JOOPAS-hakujärjestelmän kehitysehdotuksista 2009-2014 (joo-haku, verkostohaku ja pääkäyttäjän ylläpitokäyttöliittymä)

Tilaus tehtävistä 17,5 htpv (15,5 htpv + 2 htpv tuotantoon siirto & palaverit)

 

  1. 1.     ryhmä: 4,5 htpv

PALVELUN YLLÄPITOON käytettävyyteen LIITTYVÄT KORJAUKSET:

Opiskelijalla mahdollista muokata tai poistaa lähettämäänsä hakemusta kunnes se on otettu käsittelyyn

Opiskelijalla olisi mahdollista muokata lähettämäänsä hakemusta kunnes hakemus on otettu käsittelyyn. Lomakkeen tila (muokkaus ja poisto) mahdollista niin kauan kunnes otettu käsittelyyn

  • tässä täytyy muuttaa myös hakemuksen lähettämisen vahvistussivua, jossa kerrotaan hakemuksen muokkausmahdollisuudesta

Työmääräarvio: 1htpv

======================================

Hakemuksen lähetysajan lisääminen hakemuksen tietoihin.

Varsinaisesti lähetysaika on tallessa vain päivätarkkuudella, mutta käsittelyhistoriassa on toimintona: "Lähetetty kotiyliopistoon" yms. ja siellä on Tapahtumapäivä -tieto jossa on tallessa kyseisen tapahtuman
kellonaikakin. Tosin kyseistä kellonaikaa ei näytetä, ainoastaan päivä.

Eli järjestys on satunnainen saman päivän sisällä lähetetyille hakemuksille, kun näytölle menee 2 eri kertaa voivat hakemukset olla 2 eri järjestyksessä.

Työmääräarvio: 1 htpv

======================================

Voimassa olevien ja ei voimassa olevin tunnusten erottelu:

Pääkäyttäjän ja yliopiston pääkäyttäjän käyttäjähallinnassa:  Järjestelmä erottelisi paremmin ne käyttäjät, joilla on tunnukset voimassa ja ne joiden tunnus on lakkautettu.

Nyt käyttäjät-välilehdellä ei nyt näe ennen kuin käyttäjän tiedot avaa, että onko tunnus voimassa vai ei. Olisiko näitä mahdollista järjestää esim. siten, että ensin olisivat aakkosjärjestyksessä voimassaolevat tunnukset ja tämän jälkeen ne, jotka eivät ole esim. harmaina?

Tai, että ei-voimassa olevat näkyisivät listassa harmaina vaikka olisivatkin kaikki samassa aakkostuksessa. Samoin toivomus olisi, että lisättäessä käsittelijöitä käsittelijäryhmään, olisivat käsittelijät aakkostettuina ja myös siinä näkyisi tunnusten voimassaolo (kyllä/ei)

Työmääräarvio: noin 1 htpv

Lisätään käsittelijäryhmien käsittelijälistaan ja käyttäjien listaan tieto voimassa olosta. Sortataan käyttäjän voimassaolotiedon mukaan, siten, että ensin listaan tulee voimassa olevat.

RP Kysymys :  Tarvitseeko käsittelijöiden käsittelijäryhmään lisäyksessä näkyä ei-voimassaolevat käyttäjät siinä tapauksessa ollenkaan kun käyttäjä ei ole liitetty. Jos ei-voimassaoleva oleva käyttäjä on liitetty niin siinä tapauksessa tietenkin näytetään.

Haun voisi tehdä myös siten, että oletushaussa ja hakuehtojen syötössä oletuksena on aina voimassa olevien käyttäjien haku. Vanhentuneet ei-voimassa olevat voi hakea muuttamalla hakuehtoa ?

HL: Minusta ei-voimassaolevia käyttäjiä ei tarvitse näkyä käsittelijäryhmään lisäyksessä lainkaan. Kaikissa käyttäjissä tuo sorttaus olisi hyvä, koska myös ei voimassa oleviin lienee tarvis päästä käsiksi ja ehkä muuttaa taas voimassaoleviksikin.

Miten muuten käsittelijä näkyminen toimii hakemuksen siirto ja lausuntopyyntö kohdan alavetovalikon listauksessa. Näkyykö listassa kaikki mahdolliset henkilöt, jolla on ollut joskus käsittelijän oikeudet, vaikka henkilö ole olisi enää käsittelijäryhmässä?  Käsittelijöistähän ei saa pois, jos on käsitellyt hakemuksia ja tiedot on kiinnitetty hakemuksiin.

======================================

Muutostoiveita virkailijan käyttöliittymän päätössivulle: SVYPA/LITU/25

- Kun  puoltomerkintöjen yhteydessä tehty lausuntoja (esim. ei kaikkia haettuja opintojaksoja hyväksytä)  ja nämä lausunnot ovat haettavissa päätössivulle, tästä ilmoitetaan  ”Uusia lausuntoja haettavissa”  tekstillä (myös huomiota herättävällä värillä esim. punaisella)

- Puolto- ja myöntöpäätössivut: päätöksentekijä kohtaan mahdollista kirjoittaa päätöksentekijän nimi haluttaessa (valinta pois) Kentässä oletuksena käsittelijän nimi, jonka voi poistaa ja kirjoittaa jonkun muun nimen tilalle. Sekä JOO- että verkostopuolelle. Voisi  vaan kirjoittaa päätöksentekijän nimen ei lainkaan hakua

Työmääräarvio: 1,5 htpv

********

  1. 2.     ryhmä: 4 htpv

Saman lisääjän aiempien lausuntojen merkitseminen ei-voimassa-oleviksi valinnan mukaan: SVYPA/LITU/29

Kun sama henkilö (vastuukäsittelijä/lausunnon antaja tekee) samaan hakemukseen uuden puolto-/myöntölausunnon kysyy järjestelmä korvaako uusi lausunto aikaisemmin tehdyn lausunnon. Jos korvaa, laitetaan vanha ei voimassa olevaksi, jolloin se ei näy käsittelyhistoriassa.

Työmääräarvio: 1,5 htpv

======================================

Liitteen lisäämisen varmistaminen hakemuksen lähettäminen näytöllä

- Hakemuksen lähettämisen yhteyteen varmistuskysely, jossa kysytään onko opiskelija liittänyt tarvittavat liitteet hakemukseen:
- kun opiskelija painaa vahvista hakemuksen lähettäminen -> Ikkuna jossa ”Oletko liittänyt hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet” Kyllä, lähetä hakemus / En, palaa hakemukseen.
-  Varmistuskysymys tulee aina, ei tarvitse tarkistaa onko hakemukseen liitetty liitteitä

Työmääräarvio: 1 htpv

RP: Muistelin, että hakemuksen lähettämisessä on jo yksi varmistyskysely? Muistankohan ihan väärin?

HL: Ei ainakaan verkostopuolella tullut tullut erityistä vahvistuskyselyä. Lähetys sivulla on vain tieto, että lomaketta ei voi muuttaa ja kun painaa ”Vahvista hakemuksen lähettäminen” tulee tieto, että ”Lomake lähetetty…” Ei kysellä muuta.

======================================

PÄÄKÄYTTÄJÄLLE:

Verkostopuolen opiskelijan kirjautumissivun organisaatiotietojen muutostaulu pääkäyttäjälle: SVYPA/LITU (pv. 27.01.2011)

Pääkäyttäjän ylläpitotoiminnallisuuksiin lisätään verkostosovelluksen opiskelijan kirjautumissivun kotiorganisaatioiden hallintataulu, jossa voi muokata verkostokohtaisesti kotiorganisaatioita.

Nyt organisaatiotietojen päivitys pitää pyytää järjestelmän toimittajalta.

Työmääräarvio: 1,5 htpv

*******

3 ryhmä: 7 htpv

VERKOSTOHAKU:

HAKA- tunnuksella voitava kirjautua joo-haun ja verkoston käsittelijäksi (myös verkostoon saapuvat hakemukset).

Yhdellä tunnuksella voitava kirjautua joo-haun ja verkoston käsittelijäksi. Tämä käsittää seuraavat tehtävät:  SVYPA/LITU/64 [AALTO_KTVAIHTO]

1. Tietokantamuutokset

2. Käyttäjätunnusten hallinta näytölle lisätään kirjautumistunnus-kenttä, tällä tehdään 'alias'-tunnuksesta liitos varsinaiseen käyttäjätunnukseen, jota käyttäjä voi käyttää kirjautumiseen. Tällä päätellään, onko ko. käyttäjätunnus alias. Aliastunnus voi olla vain paikallisesti kirjautuva eli kirjautumistunnuksen voi asettaa vain jos käyttäjätunnuksen kirjautumistyyppi on paikallinen. Käyttäjätunnusten hallinta näytölle alias tunnuksen muokkauksessa esitetään tarkasti valitun kirjautumistunnuksen tiedot: tunnus, kotiyo, nimi, tyyppi, rooli. Aliastunnus-kirjautumistunnusten liittäminen on mahdollista vain pääkäyttäjälle tai yliopiston pääkäyttäjälle.

3. Lisätään käyttäjälle näyttö jossa käyttäjä valitsee jonkun alias-tunnuksistaan. Jos aliaksia ei ole, siirtymää näytölle ei esitetä. Tunnuksen valinta vaihtaa käyttäjän oikeudet. Esim. Käyttäjä kirjautuu sisään Turun yliopiston shibboleth tunnuksilla tai käyttäjä valitsee TY:n tunnukseen liitetyn Terveysnet käsittelijän (alias)tunnuksen tai järjestelmä 'kirjaa' käyttäjän uudelleen sisään valittuna Terveysnetin käsittelijänä.

4. Aliastunnuksen 'uudelleenkirjautumiskäsittelyn' lisääminen järjestelmään

Työmääräarvio: 7 htpv

 

 

  • No labels