Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OILI-Oodi (OKO) klo 9-10:07 ja Oodi-Virta (OVI) klo 10:15-11:05

ACP, https://connect.funet.fi/ovi/

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/pm4xl8ypxjxh/ OVI alkaa kohdasta 1:04.

Läsnä:

Aila Kanniainen, OY
Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Maiju Järvensivu, LUT
Sari T., OY
Silja Pesonen, UEF
Tarja Pakarinen, UEF
Teija Kujala, HY

Jan-Ole Sandås, Acenet Oy: OKO-kokous
Sten-Erik Sandås, Acenet Oy: OKO-kokous

Eila Partanen, CSC, pj.

ASIAT

Kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI testaaminen ja seuranta, OKO Road mapit 1.9.2018 alkaen

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

  • Syksyn 2018 OKO-tiketit toteutetaan Oodin 5.2 versiossa (julki 20.9.2018) -> OKOsta ei tehdä syksyn 2018 väliversiota
   • toinen hyväksymistestausversio WinOodi 5.2.rc2 julkaistaan 10.10.2018 iltana -> yhteistestaus torstaina 11.10.2018
   • version aikataulu: tiketit ja järjestelmä testattuna 18.10.2018 ja hyväksyminen tuotantoon 25.10.2018

  • Uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautuminen testauksessa
   • testataan OILIssa koko putken läpi: Opintopolku-OILI-Oodi, ennenkuin palvelu voidaan ottaa tuotantoon OILIssa
   • HY ja VY testaajina: Teija ja Eija/HY ja Johanna/VY
   • testattavana uusi tohtori, jolla ei ole voimassaolevia opinto-oikeuksia ennestään sekä uusi tohtori, jolla on ennestään voimassaolevia opinto-oikeuksia, erityisesti ennestään voimassaoleva perustutkinto-oikeus
   • kuulumiset ja testaustulokset/havainnot OILIn taulukkoon: https://wiki.eduuni.fi/display/cscoili/Uuden+tohtori+opiskeluoikeuden+testaushavainnot
   • OILIssa perusmäärittelyt maksutietojen tiimoilta korjattu ja testaus on voinut jatkua
   • testaustilanne ja tilannekatsaus WinOodi 5.2 version suhteen
    • VY: aikaongelmia testauksessa; saatu testattua uusi tohtori ilman muita opinto-oikeuksia ja niiden testaus jatkuu tänään -> ei ongelmia yo- tai yths-ruksien kanssa; testitapaukset pyyhkiytyneet pois testiOpintopolusta uuden datan latauksessa
    • VY:llä tämä ei ole ykkösprioriteetilla -> voidaan hoitaa tohtoreiden ilmoittautuminen tammikuussa vastaan entiseen tyyliin paperilomakkeilla -> jatketaan kuitenkin testausta
    • HY: ei voida luvata, että viikon sisällä ehditään testaamaan

  • Keskustelua tohtoriohjelmista ja tietojen saamisesta Oodiin; tohtoreilla jatkuva haku OY:lla ja UEFilla

  • Tohtoreiden pää- tai sivutoimisuustieto OILIsta Oodiin
   • OKO-90 Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (jatkavat tohtoriopiskelijat)   Helsingin yliopiston OILIin tilaamat uusien tohtoreiden ilmoittautumisten lisäkysymykset on kirjattu HY:n wiki-sivulle: https://wiki.eduuni.fi/display/cscoili/OILI_Helsingin+yliopisto ja tiketöity: OKO-134 ja 135, ks. kohdassa Uudet OKO-tiketit.
   •  Sten-Erik: tikettejä ei voida ottaa pois versiosta ilman lisäkustannuksia ja aiheuttamatta mahdollisesti lisäongelmia kahdelle muulle OKO-tiketille ja kaksi muuta OKO-tikettiä täytyisi testata uudestaan. Vastaavasta tilanteesta on ennakkotapaus vuoden takaisesta versiosta.
   • Mikäli HY ehtii testaamaan tänä syksynä uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen näine tietoineen Oodiin asti ja kaikki toimii ok, niin HY voi siinä tapauksessa ottaa uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen käyttöön.

  • Uudet OKO-tiketit

  • Muuta
   • OILI-info 5.10.2018: Korkeakouluja pyydetään täydentämään taulukkoon, pystyykö rajapinta ottamaan vastaan kansalaisuustiedon moniarvoisena
    • vastausavuksi OKO-133 tiketillä Stenin 6.10. kommentti

************************

2. Oodi-Virta (OVI) tiedonsiirto

  • Uudet OVI-tiketit (26.9.2018 jälkeen)

  • Keskeneräiset tiketit
   • Siirto-opiskelijat
    • Siirtopäivä ja läsnä-/poissaolon kertymät tarvitaan VIRTAan
    • ensin sovitaan ja kirjataan yhtenäinen kirjaustapa Oodiin (OMA-1016)  ja sen jälkeen luodaan tarvittavat OVI-tiketit
    • kirjaustavan läpikäynti ja mahdollisesti sen täydentäminen -> täydennetään tiketille

   • OMA-1033 Opinto-oikeuden tyyppi 'Pätevöitymiskoulutus' poistunut. Toimenpiteet?
    • koskee mm. yleislääketieteen erityiskoulutuksia, ent. perusterveydenhuollon lisäkoulutus: UEF, OY?, HY?
    • selvitettävänä, hoituuko kirjaustavan muutoksella Oodissa vai tarvitaanko muutoksia tietojen poimintaan tiedonsiirrossa

   • Erikoistumiskoulutus/OPH-koodi puuttuu VIRTAsta: Aalto, LUT, OY, Hanken, TaiY, VY
    • VIRTAn puolella taulukko korkeakouluista, joissa on erikoistumiskoulutusta: https://wiki.eduuni.fi/display/csckshj/Julkinen+luettelo+-+yliopistot
     • VY: ei kaikki toteutuneet
     • UEF: on paljon; puuttuuko koulutusalakoodi VIRTAsta? Tarja kysyy VIRTAsta. Jos on tulossa toimenpiteitä, niin Tarja tekee tiketin.
    • toteutettu tiketillä: OVI-186 Toimitetaan erikoistumiskoulutukset Virtaan: opiskeluoikeuden tyyppi 19 (erikoistumiskoulutus)
    • erikoistumiskoulutuslajisella opintokohteella tilastoijana VIRTA ja tilastointikoodina OPH-koodi
    • kukin tarkistaa omalta osaltaan, puuttuuko OPH-koodi
    • tiketti: OVI-243 Erikoistumiskoulutuksilta puuttuu ohjauksen ala
  • Muuta 

3. Seuraava kokous

   • 24.10. klo 9-11 ACP, https://connect.funet.fi/ovi/
   • mikäli ei ole OKO ja/tai OVI -asioita käsiteltävänä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse ja päivitetyllä kalenterikutsulla hyvissä ajoin ennen kokousta
 • No labels