Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ensimmäinen yhdistetty kokous klo 09:00 - 11:00

OILI-Oodi (OKO) klo 9-10 ja Oodi-Virta (OVI) klo 10-11

ACP, https://connect.funet.fi/ovi/

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/p6b9skhyxads/

Läsnä:

Aila Kanniainen, OY

Sari T., OY
Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Silja Pesonen, UEF

Tarja, UEF

Teija Kujala, HY

Sten-Erik Sandås, Acenet

Jan-Ole Sandås, Acenet


Mikko Pärnä, CSC, pj.

ASIAT

Uutta: kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI testaaminen ja seuranta, OKO Road mapit 1.9.2018 alkaen    (tick) 

  •  aiemmin on ilmoitettu, että kokousmuistiot löytyvät entisiltä OKO ja OVI-sivuilta

 

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

  • Syksyn 2018 OKO-tiketit toteutetaan Oodin 5.2 versiossa (julki 20.9.2018) -> ei tehdä syksyn 2018 väliversiota   (tick) 
  • OKO-90 Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (jatkavat tohtoriopiskelijat)   
   • tiketin edistäminen  / sovittiin, että Teija käy keskustelua Eduixin kanssa, ja kommentoi tiketille. Oli myös keskustelua siitä, että kaikilla yliopistoilla olisi syytä olla yhtenevä standardi lisäkysymysten kanssa (tick)

  • Uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen testaus
   • testaajat: Teija ja Eija/HY ja Johanna/VY
   • Opintopolku-OILI-Oodi -testaus
   • kuulumiset ja testaustulokset (tick)  Ei uutta kuulumista tästä asiasta 

  • Muuta
   • Käytiin läpi myös tiketit OKO-125, OKO-130, OKO-131, OKO-132

2. Oodi-Virta (OVI) tiedonsiirto

  • Uudet OVI-tiketit (15.8.2018 jälkeen)

  • Keskeneräiset tiketit
   • Siirto-opiskelijat
    • Siirtopäivä ja läsnä-/poissaolon kertymät tarvitaan VIRTAan
    • ensin sovitaan ja kirjataan yhtenäinen kirjaustapa Oodiin (OMA-1016)  ja sen jälkeen luodaan tarvittavat OVI-tiketit
    • kirjaustavan läpikäynti

  • Virta-yhteyshenkilöt 4.9. kokouksesta poimittua
   • VIRTAn toive vai suositus?
   • Opintosuoritukset VIRTAan luokitteluarvolla 15 Suoritus sisältää kotimaista harjoittelua; jokin osuus suorituksesta sisältää kotimaista harjoittelua
   • opintosuorituksia luokitteluarvolla 7 siirretään jo
   • mikäli opintosuoritus siirretään jo arvolla 7, niin ei siirretä samaa opintosuoritusta arvolla 15
   • opintosuoritus, joka osittain sisältää kotimaista harjoittelua, siirretään arvolla 15
   • jos on tällaisia opintosuorituksia, niin jonkun yliopistolaisista pitäisi tehdä tiketti

  • Muuta

3. Seuraava kokous

   • 26.9. klo 9-11 ACP, https://connect.funet.fi/ovi/
   • mikäli ei ole OKO ja/tai OVI -asioita käsiteltävänä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse ja päivitetyllä kalenterikutsulla hyvissä ajoin ennen kokousta
 • No labels