Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIEDOTE 8.2.2016

 

Yliopistojen opintotietojärjestelmä Oodi 2020

Suomalaiset yliopistot ovat kehittäneet yhdessä tietojärjestelmiä niiden kunkin käyttöön. Merkittävimpiä tämän yhteistyön näytöistä on Oodi-opintotietojärjestelmä, jonka pitkä elinkaari on osoitus sen alkuperäisten ratkaisujen korkeasta tasosta ja jatkokehitykselle antamasta pohjasta.

Oodi-opintotietojärjestelmä on yhdeksän suomalaisen yliopiston muodostaman Oodi-konsortion rakentama, omistama ja ylläpitämä järjestelmä, joka on käytössä kaikissa konsortioon kuuluvissa yliopistoissa. Oodi-konsortion jäsenet ovat Aalto yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto.

Nykyisin yliopistoilta edellytetään askeleita aiempaa pidemmälle menevään koulutuksen keskinäiseen työnjakoon, minkä tukeminen ei Oodia suunniteltaessa ollut keskeisiä seikkoja. Muutos vaatii opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmäpalveluita, jotka samanaikaisesti tukevat niin yliopistojen itsenäistä toimintaa ja monisuuntaista yhteistyötä, kuin opiskelijoiden valintoja ja liikkuvuutta.

Yliopistojen yhteistyön hakiessa uudet muotonsa ja mekanisminsa, niitä tukevat tietojärjestelmäratkaisut on syytä harkiten tarkastella ja valita vuosien 2017 – 2020 aikana. Oodi-järjestelmä on toimiva ja kustannustehokas vaihtoehto siihen asti.

Strategiakaudella konsortio arvioi vastaavat markkinoilla olevat järjestelmäratkaisut sekä mahdolliset muut vaihtoehdot. Konsortio ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus auttavat konsortioyliopistoja eri vaihtoehtoja ja kustannusmalleja tarkasteltaessa. Oodi-konsortio on sitoutunut siihen, että yksikään Oodi-konsortion jäsenkorkeakoulu ei joudu tekemään päätöksiä hätiköidysti.

 

Eva Maria Raudasoja                                                     Jukka Kohtanen
puheenjohtaja                                                                 puheenjohtaja
Oodi-konsortion johtoryhmä                                           Oodi-konsortion työvaliokunta

040 508 3366                                                                 044 0244513

eva.raudasoja(at)oulu.fi                                                  jukka.kohtanen(at)uwasa.fi

 

  • No labels