Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodi-konsortion vuosi 2016 oli työntäyteinen. Yliopistojen Oodi-asiantuntijoiden, teknisten asiantuntijoiden, konsortion johtoryhmän ja työvaliokunnan sekä CSC:n Oodi-tiimin, Acenetin ja Goforen yhteistyöllä saatiin erittäin paljon aikaan.
Tukena työssä oli myös muita yhteistyökumppaneita, kuten Solenovo ja 2NS.

Oodiin toteutettiin sekä uusia toiminnallisuuksia että kehitettiin olemassa olevia tukemaan paremmin Oodin käyttäjän arkea. Paljon työtä tehtiin myös mm. integraatioiden ja rajapintojen parissa.
Oodi-konsortio kiittää kaikkia Oodi-työhön osallistuneita vuonna 2016 tehdystä erittäin hyvästä työstä!

Oodi-konsortion vuoden 2016 toimintakertomuksen yhteenvetoon voi tutustua tästä linkistä.

 

 

  • No labels