Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OILI-Oodi (OKO) klo 9-9:55 ja Oodi-Virta (OVI) klo 10-10:35

ACP, https://connect.funet.fi/ovi/

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/ph57k85avcti/ OVI alkaa kohdasta 53:13

Läsnä:

Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Hanna Hakala, TaiY
Heli Rautioaho, TaiY
Jaana Sälekari, HY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Maiju Järvensivu, LUT
Sari T., OY
Tarja Pakarinen, UEF
Teija Kujala, HY

Jan-Ole Sandås, Acenet Oy: OKO-kokous
Sten-Erik Sandås, Acenet Oy: OKO-kokous

Eila Partanen, CSC, pj.

ASIAT

Kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI testaaminen ja seuranta, OKO Road mapit 1.9.2018 alkaen

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

  • Syksyn 2018 OKO-tiketit toteutetaan Oodin 5.2 versiossa (julki 20.9.2018) -> ei tehdä syksyn 2018 väliversiota
  • OKO-90 Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (jatkavat tohtoriopiskelijat)   
   • Helsingin yliopiston OILIin tilaamat uusien tohtoreiden ilmoittautumisten lisäkysymykset on kirjattu HY:n wiki-sivulle: https://wiki.eduuni.fi/display/cscoili/OILI_Helsingin+yliopisto
   • ohjaajat on siirrettävissä Oodiin, mutta mappaus, esim. etunimi=etunimi, täytyy määritellä. Oodissa jo olevaa ei haluta ajaa yli rajapinnasta tulevalla tiedolla. Rajapinnasta tuleva tieto lisätään uutena rivinä ohjaajiin Oodissa. Ohjaajat -tieto Opinto-oikeuskohtainen tieto. HY yhdistää tarvittaessa ohjaajat Oodin henkilöihin.
   • tulossa: OILI-kysymys: Olenko sopinut päätoimisuudesta ohjaajan kanssa?
   • kaikki kysymykset pitää myös olla englanniksi ja ruotsiksi, joten pitää selvitellä käännökset

  • Uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen testaus
   • testaajat: Teija ja Eija/HY ja Johanna/VY
   • Opintopolku-OILI-Oodi -testaus
   • kuulumiset ja testaustulokset/havainnot OILIn testaustuloksetlomakkeelle
    • HY: tilanteessa, jossa uudella tohtorilla on ennestään voimassa oleva perustutkinto-oikeus, maksujen kanssa OILIssa tullut ongelmia vastaan - > OILI-määrittelyjen tarkistus?
    • VY: hankaluuksia testimateriaalin saamisessa Opintopolkuun; saatu materiaalia vasta viime viikolla ja viiveitä myös reagoinnissa OILI-puolella -> yksi saatu testattua
   • OILI-asiantuntijaryhmä 9/2018: perusmäärittelyt maksutietojen tiimoilta korjataan
   • kannattaa testata uutta tohtoria, jolla ei ole voimassaolevia opinto-oikeuksia ennestään

  • Uudet OKO-tiketit
   • Uusi rinnakkainen kk-hakeneet rajapinta
   • testissä Opintopolussa
   • ei aikataulua uuden rajapinnan käyttöönotolle

  • Muuta
   • esillä ollut tiketti OKO-125 Jatkavien, poissaolevaksi ilmoittautuneiden, perustutkinto-opiskelijoiden tietoihin jää yths-rasti
    • suljettu tarpeettomana; ei muutoksia

2. Oodi-Virta (OVI) tiedonsiirto

  • Uudet OVI-tiketit (12.9.2018 jälkeen)
   • ei uusia tikettejä

  • Keskeneräiset tiketit
   • Siirto-opiskelijat
    • Siirtopäivä ja läsnä-/poissaolon kertymät tarvitaan VIRTAan
    • ensin sovitaan ja kirjataan yhtenäinen kirjaustapa Oodiin (OMA-1016)  ja sen jälkeen luodaan tarvittavat OVI-tiketit
    • kirjaustavan läpikäynti ja mahdollisesti sen täydentäminen -> täydennetään tiketille

  • Virta-yhteyshenkilöt 4.9. kokouksesta poimittua
   • VIRTAn toive vai suositus?
   • Opintosuoritukset VIRTAan luokitteluarvolla 15 Suoritus sisältää kotimaista harjoittelua; jokin osuus suorituksesta sisältää kotimaista harjoittelua
   • opintosuorituksia luokitteluarvolla 7 siirretään jo
   • mikäli opintosuoritus siirretään jo arvolla 7, niin ei siirretä samaa opintosuoritusta arvolla 15
   • jos on tällaisia opintosuorituksia, niin jonkun yliopistolaisista pitäisi tehdä tiketti
   • TaiY:lla saattaa olla tai ainakin sellaisia, joihin sisältyy työharjoittelua ulkomailla
   • Muutkin yliopistot tarkistavat asian omasta yliopistosta
   • Heli/TaiY tekee tiketin

  • Virta-yhteyshenkilöt 25.9. kokouksesta poimittua
   • Erikoistumiskoulutus/OPH-koodi puuttuu: Aalto, LUT, OY, Hanken, TaiY, VY
    • hoituu Oodissa tilastointikoodin lisäyksellä
    • kukin tarkistaa omalta osaltaan tilanteen, onko kaikilla tarvittavilla erikoistumiskoulutuksilla Oph:n koodi tilastointikoodina
    • VIRTAn puolella taulukko korkeakouluista, joissa on erikoistumiskoulutusta: https://wiki.eduuni.fi/display/csckshj/Julkinen+luettelo+-+yliopistot
     • VY: ei kaikki toteutuneet
     • UEF: on paljon; puuttuuko koulutusalakoodi VIRTAsta? Tarja kysyy VIRTAsta. Jos on tulossa toimenpiteitä, niin Tarja tekee tiketin.
   • Opiskeluoikeuden tyyppi 11 Pätevöitymiskoulutus korvataan 'erilliset oikeudet ja täydennyskoulutus'
    • koskee yleislääketieteen erityiskoulutuksia, ent. perusterveydenhuollon lisäkoulutus
    • keitä koskee: UEF, OY?, HY?
    • toimenpiteet
     • kirjauskäytänteen muutos Oodissa: muutetaan kattavuus 'Pätevöitysmiskoulutus' kattavuudeksi 'Täydennyskoulutus'?
     • tarvitaanko muutosta tyypin 11 poimintaan?
     • tarvitaan määritellä uuden tyypin siirto VIRTAan; jos käytetään uutena kattavuutena 'Täydennyskoulutus', niin joukosta on jätettävä pois muu täydennyskoulutus, koska täydennyskoulutusta ei viedä VIRTAan: onko kattavuus 'Täydennyskoulutus' sittenkään hyvä -> Silja selvittelee VIRTAn kanssa
     • aikataulu: ei kiireellinen; hoituu entiseen tyyliin toistaiseksi
     • Silja/UEF: testataan; muutetaan Oodissa Pätevöitymiskoulutus kattavuus kattavuudeksi Täydennyskoulutus
     • Silja/UEF tekee tiketin

  • Muuta 

3. Seuraava kokous

   • 10.10. klo 9-11 ACP, https://connect.funet.fi/ovi/
   • mikäli ei ole OKO ja/tai OVI -asioita käsiteltävänä, niin siitä ilmoitetaan sähköpostitse ja päivitetyllä kalenterikutsulla hyvissä ajoin ennen kokousta
 • No labels